Навигация

Жаңғыру 3.0

Жалпы ақпарат

Ақпарат

Негізгі » Кезек » ТҮҚС жер учаскесін алу кезегі

ТҮҚС жер учаскесін алу кезегі

КЕЗЕКТІЛІК СҰРАҚТАРЫ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР ҮШІН БАЙЛАНЫС ТЕЛЕФОНЫ: 8(72835)4-27-96


Жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелерін сұрап жазған азаматтардың тізімі 01.05.2017

Т.А.Ә Нөмірі мен тіркелген күні
1 Ибраимова В.К. № И-10 от.01.08.2005
2 Жумадилов Т.А. № Ж-2  от 01.08.2005
3 Касымханов Ж. Н. № К-38  от 15.09.2005
4 Уалиев Жомарт №2-18-У-4  от 07.12.05
5 Кожагулова Р.К. №2-18-К-62  от 22.12.05
6 Мусаев Майлыбай №2-18-Н-12  от 28.12.05г.
7 Акилов Е.С. № 2-18-А-3  от  12.01.2006 
8 Жуманкулов Т.Т № 2-18-Ж-1 от 13.01.06 г.                        
9 Байтараков Р.Р № 2-18-Б-3 от 13.01.06 г
10 Маджибаева М.У.                  № 2-18-М-2 от 13.01.06 г
11 Стамбеков Е.А.                № 2-18-С-3 от 16.01.06 г 
12 Есекеев А.К.                     № 2-18-Е-4 от 18.01.06 г
13 Малибекова А.К  № 2-18-М-3 от 09.02.06 г
14 Атайбекова Р.К.                                  № 2-18-А-3 от 02.03.06 г
15 Дауренбаев М У № 2-18 Д-5  от 14.03.06
16 Тажибев Б.И.                       № 2-18-Т-13 от 29.03.06 г
17 Байбатчаев Е.Б.            № 2-18- Б-17 от 04.04.06 г
18 Тулекбаев С.К.                                                   № 2-18-Т-17от 23.05.06 г
19 Раймкулов А.Ж. № 2-18-Р-5  от 06.06.06
20 Бельдебеков Б.Д.                  № 2-18-Б-40 от 11.09.06 г
21 Данабаева К № 2-18-Д-24   от 27.10.06г 
22 Акильбекова К Ж № 2-18-А-49  от 31.10.06
23 Жылкыбаев Н М № 2-18-Д-25 от 31.10.06. г
24 Акылбекова Д № 2-18-А-48 от 31.10. 06
25 Утегенова А Б  № 2-18-У-10 от 2.11.06
26 Беккулиева М А № 2-18-Б-46 от 09.11.06
27 Туткушпаев Б.Ж № 2-18-Т-30 от10.11.06
28 Муратбекова М.М. № 2-18-М-36 от10.11.06
29 Махатов У.С. № 2-18 –М-37 от. 10.11.06
30 Сагатова  Бакыткул   № 2-18  С-400 от  10.11.06 
31 Сагатова Балжан А.                    №  2-18- С-40 от 10.11.06
32 Болотнова Е.В.                       № 2-18 Б-48  от  14.11.06
33 Унгер Д.И.                              № 2-18-У-11 от 14.11.06 г
34 Пасько Н.П.                           № 2-18-П-31 от16.11.06
35 Сопов В.В.                             № 2-18-С-41 от 16.11.06 г
36 Ахметалиев Х.С.                № 2-18-А-53 от 20.11.06 г
37 Тугулбаев Б.Е.                    № 2-18-Б-32 от 20.11.06 г
38 Калысбаева А.Е.                 № 2-18-К-113от 20.11.06 г
39 Демеев Н.Х.                         №2-18-Д-30  от 25.11.06
40 Менисов Б.З.                         № 2-18-М-39 от 22.11.06 г
41 Толеубаев Б.Н.                   № 2-18-Т-48 от 27.11.06 г
42 Демеева С.А  № 2-18-Д-29 от 25.11.06 г.
43 Сакиева О.Д.  № 2-18-С-43 от 28.11.06 г. 
44 Ергалиев Т.Д  №2-18-Е-11 от 28.11.06 г  
45 Каныбекова Ж.А.            № 2-18-К-117 от29.11.06г.
46 Хамитұлы Мулик № 2-18-Х от 05.12.06 г.
47 Шельбаева С К № 2-18-Ш-17 от 12.12.06 г
48 Бельдебеков К.Д.  № 2-18-Б-57 от 20.12.06 г
49 Иманбердиева Э.С.             № 2-18-И-23  от 20.12.06
50 Кадырканов М.Д.                  № 2-18К-120 от 20.12.06 г
51 Садыкова Л.Т.                        № 2-18-С-49 от 20.12.06 г
52 Садыкова Ж.Ж.                     № 2-18-С-50 от 20.12.06 г
53 Лебедева  О.Н.                       № 2-18-Л-18  от 20.12.06
54 Сералиева Г.Д.                       № 2-18-С-2 от 09.01.07 г
55 Пернебаева С.У.                    № 2-18-О-35 от 10.01.07 г
56 Пернебаева Г. № 2-18-П-36 от 10.01.07
57 Тугулбаев Б.Е  № 2-18-Т-5 от 10.01.07 г
58 Тынбасов Б.Т.                         № 2-18-Т-38 от 15.01.07 г
59 Рымхан Акан                        № 2-18-Р-1 от 16.01.07 г
60 Рымжан Аскарбек               № 2-18-Р-3 от 16.01.07 г.
61 Котиков К.И. № 2-18-К-10 от 16.01..07 г
62 Турысбек И.                         №-2-18-Т-9 от18.01.07
63 Джингильбаева Ж.Б  № 2-18-Д-3 от 18.01.07 г
64 Гонтей Н.В  № 2-18-Г-2 от 22.01.07 г
65 Есимова Т.С.                          № 2-18-Е-4 от 22.01.07 г. 
66 Меркулов Т.А.                       № 2-18-И-7 от 22.01.07 г
67 Елубаев М.А.                         № 2-18-Е-5  от 22.01.07
68 Имашева Б.                           № 2-18-И-2 от 23.01.07 г
69 Оразбаева М.                       № 2-18-О-1 от 23.01.07 г
70 Мергимбаева С.С. № 2-18-М-10 от 23.01.07 г
71 Шишкин В.И. № 2-18-Ш-3 от 23.01.07 г
72 Нашенов М.М.  № 2-18-Н-2 от 24.01.07 г. 
73 Кенизбаева Е.Ж.                   № 2-18-К-20 от 24.01.07 г
74 Джингилбаева Э  № 2-18-Д-4 от 24.01.07 г
75 Сариева С.А.                       № 2-18-С-9 от 24.01.07 г
76 Сатыбалды Амантай           № 2-18-С-12 от 26.01.07 г
77 Дутбаева Ш  № 2-18-Д-5 от 29.01.07 г
78 Ершатұлы Еділ                    № 2-18-Е-6 от 29.01.07 г
79 Журтбай Талапхан              № 2-18-Ж-6 от 29.01.07 г
80 Оразалинова А.С  № 2-18-О-3 от 30.01.07
81 Оразалы Казы                     № 2-18-О-4 от 31.01.07 г
82 Сейсембаева К.С.                 № 2-18-С-14 от 31.01.07 г
83 Әсен  № 2-18-А-10 от 31.01.07 г
84 Оразалинов К.К  № 2-18-О-5  от 31.01.07г
85 Мергимбаев Ч.С  № 2-18-И-12 от 31.01.07 г
86 Бопазова И.Д  № 2-18-Б-13 от 31.01.07 г
87 Молчабаева К.                       № 2-18-М-14 от 01.02.07г.
88 Бедельбаева А.А.                  № 2-18-Б-15 от 01.02.07 г
89 Туктибаева С.К.                    № 2-18-Т-18 от 01.02.07 г.
90 Диких П.Г.  № 2-18-Д-7 от 01.02.07 г.
91 Макашев Р.Е  № 2-18-М-15 от 01.02.07г.
92 Сагынбаев Ф.К. № 2-18-С-16 от 01.02.07г
93 Калимолданов Ж.Е  № 2-18-К-28 от 01.02.07 г 
94 Керимбеков С.Е № 2-18-К-27 от 01.02.07 г.
95 Сакиева А М № 2-18-С-16  от 01.02.07
96 Бельдебеков М.Д.                 № 2-18-Б-18 от 02.02.07
97 Ким Валерии  Я.                              № 2-18-К-32 от 05.02.07 г
98 Смат Құлынбек                   № 2-18-С-20 от 05.02.07 г
99 Герд А.В.                                               № 2-18-Г-3 от 05.02.07 г
100 Касенова Э.Е.                       № 2-18-К-33 от 06.02.07 г
101 Туякбаев Е.                         № 2-18-Т-21 от 07.02.07 г
102 Акимханова Л.Ж.                № 2-18-А-17 от 07.02.07 г 
103 Акимжанова Р.А  № 2-18-А-18 от 08.02.07 г
104 Искандарова Р № 2-18-И-5 от 08.02.07
105 Базархан ұлы Ерсін             № 2-18 –Б-22 от 08.02.07
106 Исабекова А  № 2-18-И-6 от 08.02.07 г
107 Жунисбеков А.  № 2-18-Ж-8 от 08.02.07 г
108 Жумашова Г.Ж  № 2-18-Ж-9 от 08.02.07 г
109 Ерденбеков Б.Н.                    № 2-18-Е-8 от 08.02.07 г
110 Пак И.М. № 2-18-П-12 от 08.02.07 г
111 Кунакбаева Г.М.                        № 2-18-К-41 от 09.02.07 г
112 Байтемирова С.М.                № 2-18-Б-24 от 09.02.07 г
113 Аканбаева П.Ж.                     № 2-18-А-19 от 09.02.07 г
114 Жамболусова Ә.И.                № 2-18-Ж-10 от 09.02.07 г
115 Оразалинов К.К.                      № 2-18-О-7 от 09.02.07 г
116 Новоселова С.Г . №2-18-Н-10 от 12.02.07
117 Прокопьева Р.М.  № 2-18-П-13  от 12.02.07
118 Ким Е.А. № 2-18- К-43  от 12.02.07
119 Бықи  № 2-18-Б-25 от 13.02.07 г
120
Алипова К. 
№ 2-18-А-21 от 13.02.07 г