Навигация

Жетісу адалдық алаңы

Ақпарат

Баннеры

Ақпарат

Негізгі » Кезек » ТҮҚС жер учаскесін алу кезегі

ТҮҚС жер учаскесін алу кезегі

КЕЗЕКТІЛІК СҰРАҚТАРЫ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР ҮШІН БАЙЛАНЫС ТЕЛЕФОНЫ: 8(72835)4-27-96

 
Жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелерін сұрап жазған азаматтардың тізімі  «Достық» ш/а.
 
№ р/н
Т.А.Ж.
Тіркелген нөмірі және күні
1
Ибраимова В.К.
№ И-10 от.01.08.2005
2
Жумадилов Т.А.
№ Ж-2 от 01.08.2005
3
Касымханов Ж. Н.
№ К-38 от 15.09.2005
4
Уалиев Жомарт
№2-18-У-4 от 07.12.05
5
Кожагулова Р.К.
№2-18-К-62 от 22.12.05
6
Мусаев Майлыбай
№2-18-Н-12 от 28.12.05г.
7
Акилов Е.С.
№ 2-18-А-3 от 12.01.2006
8
Жуманкулов Т.Т
№ 2-18-Ж-1 от 13.01.06 г.
9
Байтараков Р.Р
№ 2-18-Б-3 от 13.01.06 г
10
Маджибаева М.У.
№ 2-18-М-2 от 13.01.06 г
11
Стамбеков Е.А.
№ 2-18-С-3 от 16.01.06 г
12
Есекеев А.К.
№ 2-18-Е-4 от 18.01.06 г
13
Малибекова А.К
№ 2-18-М-3 от 09.02.06 г
14
Атайбекова Р.К.
№ 2-18-А-3 от 02.03.06 г
15
Дауренбаев М У
№ 2-18 Д-5 от 14.03.06
16
Тажибев Б.И.
№ 2-18-Т-13 от 29.03.06 г
17
Байбатчаев Е.Б.
№ 2-18- Б-17 от 04.04.06 г
18
Тулекбаев С.К.
№ 2-18-Т-17от 23.05.06 г
19
Раймкулов А.Ж.
№ 2-18-Р-5 от 06.06.06
20
Бельдебеков Б.Д.
№ 2-18-Б-40 от 11.09.06 г
21
Данабаева К
№ 2-18-Д-24 от 27.10.06г
22
Акильбекова К Ж
№ 2-18-А-49 от 31.10.06
23
Жылкыбаев Н М
№ 2-18-Д-25 от 31.10.06. г
24
Акылбекова Д
№ 2-18-А-48 от 31.10. 06
25
Утегенова А Б
№ 2-18-У-10 от 2.11.06
26
Беккулиева М А
№ 2-18-Б-46 от 09.11.06
27
Туткушпаев Б.Ж
№ 2-18-Т-30 от10.11.06
28
Муратбекова М.М.
№ 2-18-М-36 от10.11.06
29
Махатов У.С.
№ 2-18 –М-37 от. 10.11.06
30
Сагатова Бакыткул
№ 2-18 С-400 от 10.11.06
31
Сагатова Балжан А.
№ 2-18- С-40 от 10.11.06
32
Болотнова Е.В.
№ 2-18 Б-48 от 14.11.06
33
Унгер Д.И.
№ 2-18-У-11 от 14.11.06 г
34
Пасько Н.П.
№ 2-18-П-31 от16.11.06
35
Сопов В.В.
№ 2-18-С-41 от 16.11.06 г
36
Ахметалиев Х.С.
№ 2-18-А-53 от 20.11.06 г
37
Тугулбаев Б.Е.
№ 2-18-Б-32 от 20.11.06 г
38
Калысбаева А.Е.
№ 2-18-К-113от 20.11.06 г
39
Демеев Н.Х.
№2-18-Д-30 от 25.11.06
40
Менисов Б.З.
№ 2-18-М-39 от 22.11.06 г
41
Толеубаев Б.Н.
№ 2-18-Т-48 от 27.11.06 г
42
Демеева С.А
№ 2-18-Д-29 от 25.11.06 г.
43
Сакиева О.Д.
№ 2-18-С-43 от 28.11.06 г.
44
Ергалиев Т.Д
№2-18-Е-11 от 28.11.06 г
45
Каныбекова Ж.А.
№ 2-18-К-117 от29.11.06г.
46
Хамитұлы Мулик
№ 2-18-Х от 05.12.06 г.
47
Шельбаева С К
№ 2-18-Ш-17 от 12.12.06 г
48
Бельдебеков К.Д.
№ 2-18-Б-57 от 20.12.06 г
49
Иманбердиева Э.С.
№ 2-18-И-23 от 20.12.06
50
Кадырканов М.Д.
№ 2-18К-120 от 20.12.06 г
51
Садыкова Л.Т.
№ 2-18-С-49 от 20.12.06 г
52
Садыкова Ж.Ж.
№ 2-18-С-50 от 20.12.06 г
53
Лебедева О.Н.
№ 2-18-Л-18 от 20.12.06
54
Сералиева Г.Д.
№ 2-18-С-2 от 09.01.07 г
55
Пернебаева С.У.
№ 2-18-О-35 от 10.01.07 г
56
Пернебаева Г.
№ 2-18-П-36 от 10.01.07
57
Тугулбаев Б.Е
№ 2-18-Т-5 от 10.01.07 г
58
Тынбасов Б.Т.
№ 2-18-Т-38 от 15.01.07 г
59
Рымхан Акан
№ 2-18-Р-1 от 16.01.07 г
60
Рымжан Аскарбек
№ 2-18-Р-3 от 16.01.07 г.
61
Котиков К.И.
№ 2-18-К-10 от 16.01..07 г
62
Турысбек И.
№-2-18-Т-9 от18.01.07
63
Джингильбаева Ж.Б
№ 2-18-Д-3 от 18.01.07 г
64
Гонтей Н.В
№ 2-18-Г-2 от 22.01.07 г
65
Есимова Т.С.
№ 2-18-Е-4 от 22.01.07 г.
66
Меркулов Т.А.
№ 2-18-И-7 от 22.01.07 г
67
Елубаев М.А.
№ 2-18-Е-5 от 22.01.07
68
Имашева Б.
№ 2-18-И-2 от 23.01.07 г
69
Оразбаева М.
№ 2-18-О-1 от 23.01.07 г
70
Мергимбаева С.С.
№ 2-18-М-10 от 23.01.07 г
71
Шишкин В.И.
№ 2-18-Ш-3 от 23.01.07 г
72
Нашенов М.М.
№ 2-18-Н-2 от 24.01.07 г.
73
Кенизбаева Е.Ж.
№ 2-18-К-20 от 24.01.07 г
74
Джингилбаева Э
№ 2-18-Д-4 от 24.01.07 г
75
Сариева С.А.
№ 2-18-С-9 от 24.01.07 г
76
Сатыбалды Амантай
№ 2-18-С-12 от 26.01.07 г
77
Дутбаева Ш
№ 2-18-Д-5 от 29.01.07 г
78
Ершатұлы Еділ
№ 2-18-Е-6 от 29.01.07 г
79
Журтбай Талапхан
№ 2-18-Ж-6 от 29.01.07 г
80
Оразалинова А.С
№ 2-18-О-3 от 30.01.07
81
Оразалы Казы
№ 2-18-О-4 от 31.01.07 г
82
Сейсембаева К.С.
№ 2-18-С-14 от 31.01.07 г
83
Әсен
№ 2-18-А-10 от 31.01.07 г
84
Оразалинов К.К
№ 2-18-О-5 от 31.01.07г
85
Мергимбаев Ч.С
№ 2-18-И-12 от 31.01.07 г
86
Бопазова И.Д
№ 2-18-Б-13 от 31.01.07 г
87
Молчабаева К.
№ 2-18-М-14 от 01.02.07г.
88
Бедельбаева А.А.
№ 2-18-Б-15 от 01.02.07 г
89
Туктибаева С.К.
№ 2-18-Т-18 от 01.02.07 г.
90
Диких П.Г.
№ 2-18-Д-7 от 01.02.07 г.
91
Макашев Р.Е
№ 2-18-М-15 от 01.02.07г.
92
Сагынбаев Ф.К.
№ 2-18-С-16 от 01.02.07г
93
Калимолданов Ж.Е
№ 2-18-К-28 от 01.02.07 г
94
Керимбеков С.Е
№ 2-18-К-27 от 01.02.07 г.
95
Сакиева А М
№ 2-18-С-16 от 01.02.07
96
Бельдебеков М.Д.
№ 2-18-Б-18 от 02.02.07
97
Ким Валерии Я.
№ 2-18-К-32 от 05.02.07 г
98
Смат Құлынбек
№ 2-18-С-20 от 05.02.07 г
99
Герд А.В.
№ 2-18-Г-3 от 05.02.07 г
100
Касенова Э.Е.
№ 2-18-К-33 от 06.02.07 г
101
Туякбаев Е.
№ 2-18-Т-21 от 07.02.07 г
102
Акимханова Л.Ж.
№ 2-18-А-17 от 07.02.07 г
103
Акимжанова Р.А
№ 2-18-А-18 от 08.02.07 г
104
Искандарова Р
№ 2-18-И-5 от 08.02.07
105
Базархан ұлы Ерсін
№ 2-18 –Б-22 от 08.02.07
106
Исабекова А
№ 2-18-И-6 от 08.02.07 г
107
Жунисбеков А.
№ 2-18-Ж-8 от 08.02.07 г
108
Жумашова Г.Ж
№ 2-18-Ж-9 от 08.02.07 г
109
Ерденбеков Б.Н.
№ 2-18-Е-8 от 08.02.07 г
110
Пак И.М.
№ 2-18-П-12 от 08.02.07 г
111
Кунакбаева Г.М.
№ 2-18-К-41 от 09.02.07 г
112
Байтемирова С.М.
№ 2-18-Б-24 от 09.02.07 г
113
Аканбаева П.Ж.
№ 2-18-А-19 от 09.02.07 г
114
Жамболусова Ә.И.
№ 2-18-Ж-10 от 09.02.07 г
115
Оразалинов К.К.
№ 2-18-О-7 от 09.02.07 г
116
Новоселова С.Г .
№2-18-Н-10 от 12.02.07
117
Прокопьева Р.М.
№ 2-18-П-13 от 12.02.07
118
Ким Е.А.
№ 2-18- К-43 от 12.02.07
119
Бықи
№ 2-18-Б-25 от 13.02.07 г
120
Алипова К.
№ 2-18-А-21 от 13.02.07 г
121
Бекбергенов М.Н
№ 2-18-Б-26 от 13.02.07 г
122
Жуманкулов Ж.А.
№ 2-18-Ж-11 от 13.02.07 г
123
Мартьянова С.Д.
№ 2-18-М-20 от 13.02.07 г
124
Мартьянова М.Н.
№ 2-18-М-21 от 13.02.07
125
Орманова Б С.
№ 2-18 О-9 от 13.02.07
126
Қудайберген Айгерім
№ 2-18-К-45 от 14.02.07 г
127
Касымбаева Н.
№ 2-18-К-46 от 14.02.07 г
128
Тикебаева Т.А
№ 2-18-Т-26 от 14.02.07г
129
Оренбаева А.А
№ 2-18-О-10 от 14.02.07 г
130
Оразалинов К.К.
№ 2-18-О-11 от 14.02.07 г
131
Мархаба Азез
№ 2-18-М-25 от 15.02.07
132
Смайлова Р. Т.
№ 2-18-С-23 от 15.02.07 г
133
Кабдалиев А.Т
№ 2-18-К-48 от 15.02.07г
134
Барлыбаева Светлана
№ 2-18-Б-28 от 15.02.07 г
135
Мартьянов Д.Н
№ 2-18-М-27 от 15.02.07 г
136
Жанибекова Н
№ 2-18-Ж-13 от 15.02.07 г
137
Гадыл Аяткабылулы
№ 2-18-Г-5 от 15.02.07 г
138
Альпиева Р.Г
№ 2-18-А-22 от 16.02.07 г
139
Хусенова Б.А
№ 2-18-Х-2 от 16.02.07 г
140
Наубаева А.Е
№ 2-18-Н-12 от 16.02.07 г
141
Калдыбекова Г.Б.
№ 2-18-К-49 от 16.02.07 г
142
Аканбаев Е.
№ 2-18-А-24 от 16.02.07 г
143
Ахметова К.З.
№ 2-18-А-27 от 20.02.07 г
144
Ахметов С.Ш.
№ 2-18-Иж-1 от 20.02.07
145
Бердиев М.Ж.
№ 2-18-Иж-2 от 20.02.07
146
Туткушбаев Т.А.
№ 2-18-ИЖ-3 от 20.02.07г
147
Сарсенова Д.О.
№ 2-18-ИЖ-4 от 20.02.07г
148
Раймбекова Г.К
№ 2-18-ИЖ-5 от 20.02.07г
149
Шаяхметова Ж.С.
№ 2-18-ИЖ-6 от 20.02.07г
150
Шаяхметова А.Н.
№ 2-18-ИЖ-7 от 20.02.07г
151
Касымбекова Г.А.
№ 2-18-ИЖ-8 от 20.02.07г
152
Галиулин С.К.
№ 2-18-ИЖ-9 от 20.02.07г
153
Нигматулина Г.Ш.
№ 2-18-Н-13 от 20.02.07г
154
Жусупов А.Х
№ 2-18-ИЖ-10 от 21.02.07г
155
Жусупова И.Х
№ 2-18-ИЖ-11 от 21.02.07
156
Жапсарбаев Ж.К.
№ 2-18-ИЖ-12 от 21.02.07
157
Мартьянов Н.И.
№ 2-18-ИЖ-13 от 21.02.07
158
Жумадилов Т.Т.
№ 2-18-ИЖ-14 от 21.02.07
159
Акимбеков Д.Р.
№ 2-18-ИЖ-15 от 21.02.07
160
Рыскулова Т.А.
№ 2-18-ИЖ-16 от 21.02.07
161
Сеиткамалова А.Н.
№ 2-18-ИЖ-17 от 21.02.07г
162
Маткаримова А.
№ 2-18-ИЖ-18 от 21.02.07г
163
Шенгельбаев К.Х.
№ 2-18-ИЖ-19 от 21.02.07
164
Буимов Д.В.
№ 2-18-ИЖ-20 от 21.02.07
165
Туткышбаева С.К.
№ 2-18-ИЖ-21 от 21.02.07
166
Танабаев Д.
№ 2-18-ИЖ-22 от 21.02.07
167
ТарпанбаеваК.
№ 2-18-ИЖ-23 от 21.02.07
168
Оразалинов М.Н.
№ 2-18-ИЖ-24 от 22.02.07
169
Кайракпаев Е.К.
№ 2-18-ИЖ-25 от 22.02.07
170
Галлиулин Р.Х.
№ 2-18-ИЖ-26 от 22.02.07г
171
Айкошкаров А.С.
№ 2-18-ИЖ-27 от 22.02.07
172
Абулгазин С.А.
№ 2-18-ИЖ-28 от 22.02.07
173
Исмаилов А.Б.
№ 2-18-ИЖ-29 от 22.02.07г
174
Турапова В.С.
№ 2-18-ИЖ-30 от 22.02.07
175
Турапова М.С.
№ 2-18-ИЖ-31 от 22.02.07
176
Турапова Н.А.
№ 2-18-ИЖ-32 от 22.02.07
177
Турапов Т.С.
№ 2-18-ИЖ-33 от 22.02.07
178
Труфанова А.В.
№ 2-18-ИЖ-34 от 22.02.07
179
Дюзгенбекова А.
№2-18-иж 35 от22.02.07
180
Дузербаева Д.
№ 2-18-ИЖ-36 от 23.02.07
181
Муканова А.
№ 2-18-ИЖ-37 от 23.02.07
182
Муканов М.
№ 2-18-ИЖ-38 от 23.02.07
183
Сулейменов С.О.
№ 2-18-ИЖ-39 от 23.02.07
184
Шамаев Р.А.
№ 2-18-ИЖ-40 от 23.02.07
185
Толеубаев Е.З.
№ 2-18 Т-30 от 23.02.07
186
Муканова С.
№ 2-18-ИЖ-41 от 23.02.07
187
Адильханов Н.С.
№ 2-18-ИЖ-42 от 27.02.07
188
Биболова Н.С.
№ 2-18-ИЖ-43 от 27.02.07
189
Калистратов М.В.
№ 2-18-ИЖ-44 от 27.02.07
190
Калистратов В.В.
№ 2-18-ИЖ-45 от 27.02.07
191
Пола А.В.
№ 2-18-ИЖ-46 от 27.02.07
192
Ерлан Еркын
№ 2-18-ИЖ-47 от 27.02.07г
193
Сәйдіғұлан Булбул
№ 2-18-Иж-48 от 27.02.07 г
194
Нұрқажы Баделхан
№ 2-18-ИЖ-49 от 27.02.07 .
195
ӘділбекұлыЛаззат
№ 2-18-ИЖ-50 от 27.02.07
196
Сейтенұлы Серік
№ 2-18-ИЖ-51 от 27.02.07 .
197
Байсултанова Л.Е.
№ 2-18-ИЖ-52от 05.03.07 г
198
Луговец А.В.
№ 2-18-ИЖ-53 от 05.03.07
199
Исабекова М.М
№ 2-18-ИЖ-54 от 05.03.07
200
Исаев А.А.
№ 2-18-ИЖ-55 от 05.03.07
201
Кабидолданов А.А.
№ 2-18-ИЖ-56 от 05.03.07
202
Муканов С.Т.
№ 2-18-ИЖ-57 от 05.03.07
203
Жарменов К.Х.
№ 2-18-ИЖ-58 от 12.03.07
204
Кадас М.
№ 2-18-ИЖ-59 от 12.03.07
205
Исмайлулы Д.
№ 2-18-ИЖ-60 от 12.03.07
206
Кушбаев А.К
№ 2-18-ИЖ-61 от 12.03.07
207
Окбаев Е.С.
№ 2-18-ИЖ-62 от 12.03.07
208
Джусупов Е.К
№ 2-18-ИЖ-63 от 12.03.07
209
Джусупов А.К.
№ 2-18-ИЖ-63а от 12.03.07
210
Кашаулиева С.А.
№ 2-18-ИЖ-64 от 12.03.07
211
Вольных З.И
№ 2-18-ИЖ-65 от 12.03.07
212
Жусупова Г.К.
№ 2-18-ИЖ- 66 от 12.03.07
213
Нургасинова Л.С.
№ 2-18-ИЖ-67 от 12.03.07 .
214
Есенова К.М
№ 2-18-ИЖ-68 от 12.03.07
215
Зинченко Н.М
№ 2-18-ИЖ-69 от 12.03.07
216
Чалов Бегасыл
№ 2-18-ИЖ-70 от 12.03.07
217
Белоусов В.И
№ 2-18-ИЖ-71 от 12.03.07г
218
Кабдулова А.Ж.
№ 2-18-ИЖ-72 от 12.03.07
219
Исабекова А.Т.
№ 2-18-ИЖ-73 от 12.03.07
220
Утетлеуова А.З.
№ 2-18-ИЖ-74 от 12.03.07
221
Калбергенова Ж.М.
№ 2-18-ИЖ-75 от 12.03.07
222
Шәрбәт
№ 2-18-ИЖ-76 от 12.03.07
223
Әубәкір Құсайын
№ 2-18-ИЖ-77 от 12.03.07
224
Сейльбеков Р.Т.
№ 2-18-С-33 от 13.03.07 г.
225
Елеусіз Нұржанат
№ 2-18-Е-12 от 13.03.07 г.
226
Орынбасарова Е.А.
№ 2-18-ИЖ-78 от 14.03.07 .
227
Беделбаева С.Т.
№ 2-18-ИЖ-79 от 14.03.07
228
Кудайбергенов А.К.
№ 2-18-К-72 от 14.03.07 г.
229
Хайбулина Р.Р.
№ 2-18-Х-3 от 16.03.07 г.
230
Пучкова Л.В.
№ 2-18-П-16 от 16.03.07 г.
231
Амангалиев Т.Б.
№ 2-18-А-33 от 16.03.07г
232
Бедельбаева С.К.
№ 2-18-Б-47 от 17.03.07г.
233
Бельгужанова Г.А
№ 2-18-Б-46 от 17.03.07г
234
Бедельбаева А.А.
№ 2-18-Б-45 от 17.03.07г
235
Усенов А.К.
№ 2-18-у-6 от 19.03.07г
236
Кайпбергенова Ж.С.
№ 2-18-К-75 от 19.03.07г
237
Даулетпаков Б.Т.
№ 2-18-Д-10 от 19.03.07 г
238
Бақыт Тоқай
№ 2-18-Б-48 от 19.03.07 г
239
Ажибеков А.Б.
№ 2-18-А-34 от 19.03.07 г
240
Аканбаева С.М.
№ 2-18-А-35 от 19.03.07 г
241
Утегенов Б.Б.
№ 2-18-У-7 от 19.03.07 г
242
Утегенов Б.Ш.
№ 2-18-У-8 от 19.03.07 г
243
Тоқтағазы Айдын
№ 2-18-ИЖ-81 от 19.03.07
244
Мусурепов Ж.Н.
№ 2-18-М-34 от 19.03.07 г
245
Наубаев Е.А.
№ 2-18-ИЖ-82 от 20.03.07
246
Майлянова Г.Ш.
№ 2-18-ИЖ-83 от 20.03.07
247
Багжаева С.К.
№ 2-18-ИЖ-84 от 20.03.07
248
Абудак Манатбек
№ 2-18-ИЖ-85 от 20.03.07
249
Нусупова Б.Н.
№ 2-18-ИЖ-86 от 20.03.07
250
Мухамет Гулшаш
№ 2-18-ИЖ-87 от 20.03.07
251
Насиқат Паратбек
№ 2-18-ИЖ-88 от 20.03.07
252
Искакова А.О.
№ 2-18-ИЖ-89 от 20.03.07
253
Бекежанов С.Ж.
№ 2-18-ИЖ-90 от 20.03.07
254
Лапоногова А.Д.
№ 2-18-ИЖ-91 от 25.03.07
255
Сеипиев Н.
№ 2-18 ИЖ-93 от 26.03.07
256
Ботантаева Гульнара
№ 2-18-ИЖ-95 от 26.03.07
257
Кыдыралинова Л.М
№ 2-18-ИЖ-96 от 26.03.07
258
Исабеков К.С.
№ 2-18-ИЖ-97от 26.03.07 г
259
Тажибаев С.И.
№ 2-18-ИЖ-98 от 26.03.07
260
Мартьянова С.Д.
№ 2-18-ИЖ-99 от 26.03.07
261
Исаев А.А.
№ 2-18-ИЖ-100 от 26.03.07
262
Асылбеков Е.Б.
№ 2-18-ИЖ-101 от 26.03.07
263
Рагимова К.Д.
№ 2-18-ИЖ-102 от 26.03.07
264
Сакмолданов А.Г.
№ 2-18-ИЖ-103 от 26.03.07
265
Кункеева Гаухар
№ 2-18-ИЖ-104 от 26.03.07
266
Даутова З.Б.
№ 2-18-ИЖ-105 от 27.03.07
267
Нурдаутов Ербол
№ 2-18-ИЖ-106 от 27.03.07
268
Садыков Ж.И.
№ 2-18-ИЖ-107 от 27.03.07
269
Цой О.В.
№ 2-18-ИЖ-108 от 27.03.07
270
Бухабаев И.Т.
№ 2-18-ИЖ-109 от 28.03.07
271
Бухабаева С.Т.
№ 2-18-ИЖ-110 от 28.03.07
272
Абишев М.К.
№ 2-18-ИЖ-111 от 28.03.07
273
Саркарова А.С.
№ 2-18-ИЖ-112 от 28.03.07
274
Бижанова Ж.К.
№ 2-18-ИЖ-113 от 28.03.07
275
Зайнидинов Т.З.
№ 2-18-ИЖ-114 от 28.03.07
276
Сеиіл Құралай
№ 2-18-ИЖ-115 от 28.03.07
277
Кемельбаева Ж.К.
№ 2-18-ИЖ-116 от 29.03.07
278
Абилмажинов А.
№ 2-18-ИЖ-117 от 29.03.07
279
Мухажанов К.С.
№ 2-18-ИЖ-118 от 29.03.07
280
Сыбанбаева Б.М.
№ 2-18-ИЖ-119а от 30.03.07
281
Сыбанбаев Н.Н.
№ 2-18-ИЖ-119 от 30.03.07
282
Бугубаев Р.Ж..
№ 2-18-ИЖ-120 от 30.03.07
283
Берикболова Г.С.
№ 2-18-ИЖ-121 от 30.03.07
284
Ахмет Гулфиза
№ 2-18-ИЖ-122 от 30.03.07
285
Вольных О.А.
№ 2-18-ИЖ-123 от 02.04.07
286
Вольных Ю.Н.
№ 2-18-ИЖ-124 от 02.04.07
287
Вольных А.Ю.
№ 2-18-ИЖ-125 от 02.04.07
288
Байжанова Роза
№ 2-18-ИЖ-126 от02.04.07
289
Оганесян А.И
№ 2-18-ИЖ-126 от02.04.07
290
Хомячук А.И.
№ 2-18-ИЖ-127 от02.04.07.
291
Дюсетаев С.Б.
№ 2-18-ИЖ-128 от 02.04.07
292
Жапаров Е.А.
№ 2-18-ИЖ-129 от 03.04.07
293
Сембаева Ж.Ж.
№ 2-18-ИЖ-130 от 03.04.07
294
Базархан Шарипа
№ 2-18-ИЖ-131 от 03.04.07
295
Артыков Т.К.
№ 2-18-ИЖ-132 от 03.04.07
296
Абдрахманов А.К.
№ 2-18-ИЖ-133 от 03.04.07
297
Кызырбеков Мухтар
№ 2-18-ИЖ-134 от 03.04.07
298
Кызырбеков Малик
№ 2-18-ИЖ-135 от 03.04.07
299
Бельгибаева Б.А.
№ 2-18-ИЖ-136 от 03.04.07
300
Имансериков Б.Ш.
№ 2-18-ИЖ-137 от 03.04.07
301
Жакупбаева Лязат
№ 2-18-ИЖ-138 от 03.04.07
302
Ергалиев С.Д.
№ 2-18-ИЖ-139 от 03.04.07
303
Талдыбекова Р.
№ 2-18-ИЖ-142 от 04.04.07
304
Рузаева И.У
№ 2-18-ИЖ-140 от 04.04.07
305
Жуматанова К.Ш.
№ 2-18-ИЖ-143 от 05.04.07
306
Мынжасарова М.О.
№ 2-18-ИЖ-144 от 05.04.07
307
Исаева М.С.
№ 2-18-ИЖ-145 от 05.04.07
308
Жылқышы Айтболат
№ 2-18-ИЖ-146 от 06.04.07
309
Ибраимова Г.Қ.
№ 2-18-ИЖ-147 от 05.04.07
310
Ержанов Ж.А.
№ 2-18-ИЖ-148 от 06.04.07
311
Батурбаев Р.А.
№ 2-18-ИЖ-149 от 09.04.07
312
Чиналиева А.К.
№ 2-18-ИЖ-150 от 09.04.07
313
Избасарова Г.А.
№ 2-18-ИЖ-151 от 09.04.07
314
Десятниченко А.Б.
№ 2-18-ИЖ-152 от 09.04.07
315
Нечаева Т.Н.
№ 2-18-ИЖ-153 от 09.04.07
316
Нурпеисова Б.К.
№ 2-18-ИЖ-156 от10.04.07.
317
Казыбаева К.Н.
№ 2-18-ИЖ-157 от 10.04.07
318
Ешмухамбетов А.Ж.
№ 2-18-ИЖ-158 от 10.04.07
319
Кабдолла Саулебек
№ 2-18-ИЖ-159 от 10.04.07
320
Искакова А.А.
№ 2-18-ИЖ-160 от 11.04.07
321
Ергалиева Ж.К.
№ 2-18-ИЖ-161 от 11.04.07
322
Оразгул
№ 2-18-ИЖ-162 от 11.04.07
323
Жасыбаева Хазима
№ 2-18-ИЖ-163 от 11.04.07
324
Жиенбекова Н.С.
№ 2-18-ИЖ-164от 11.04.07
325
Кызылбаев А.З
№ 2-18-ИЖ165 от13.04.07
326
Калжанова М.Ш.
№ 2-18-ИЖ-166 от 16.04.07
327
Ордабаева Гулшаш
№ 2-18-ИЖ-167 от 16.04.07
328
Нурмуханбетова М.К.
№ 2-18-ИЖ-168 от 16.04.07
329
Калыбекова Г.М.
№ 2-18-ИЖ-169 от 16.04.07
330
Шугайв Амангелд
№ 2-18-ИЖ-170 от 16.04.07
331
Даутов Б.А.
№ 2-18-ИЖ-171 от 17.04.07
332
Тугулбаев Е.Н.
№ 2-18-ИЖ-172 от 17.04.07
333
Кошербаев У.С
№ 2-18-ИЖ-175 от 19.04.07
334
Вышкварко И.А
№ 2-18-ИЖ-176 от 19.04.07
335
Садиев А.В.
№ 2-18-ИЖ-178 от 19.04.07
336
Байгамитова С.С.
№ 2-18-ИЖ-179 от 20.04.07
337
Берикболов Н.Д.
№ 2-18-ИЖ-180 от 20.04.07
338
Сембаев С.С.
№ 2-18-ИЖ-181 от 23.04.07
339
Мынжасарова А.О.
№ 2-18-ИЖ-182 от 23.04.07
340
Баткалова Ж.С.
№ 2-18-ИЖ-183 от23.04..07
341
Кошербаев Е.С.
№ 2-18-ИЖ-184 от 23.04.07
342
Молдабаева А.Т.
№ 2-18-ИЖ-185 от 23.04.07
343
Омаров Е.М.
№ 2-18-ИЖ-190 от 24.04.07
344
Рахимбекова Ж.Т
№ 2-18-ИЖ-191 от 23.04.07
345
Чалов А.
№ 2-18-ИЖ-192 от 23.04.07
346
Каджиева Н А.
№ 2-18-ИЖ-193 от 24.04.07
347
Туребеков С.Т.
№ 2-18-ИЖ-195 от 24.04.07
348
Бегалина
№ 2-18-ИЖ-200 от 25.04.07
349
Омаров Е.М.
№ 2-18-ИЖ-186 от 23.04.07
350
Жасыбаева Х.
№ 2-18-ИЖ-187 от 23.04.07
351
Унимдинов С.
№ 2-18-ИЖ-188 от 23.04.07
352
Юшкова О.П.
№ 2-18-ИЖ-189 от 23.04.07
353
Самедова З.М.
№ 2-18-ИЖ-193 от 24.04.07
354
Самедова Л.Г.
№ 2-18-ИЖ-194 от 24.04.07
355
Туребеков С.Т.
№ 2-18-ИЖ-195 от 24.04.07
356
Нигматулина И.К.
№ 2-18-ИЖ-196 от 25.04.07
357
Баткалов Б.К.
№ 2-18-ИЖ-197 от 25.04.07
358
Иминова С.Т.
№ 2-18-ИЖ-198 от 25.04.07
359
Семёнова О.В.
№ 2-18-ИЖ-199 от 25.04.07
360
Бегалина М.Н.
№ 2-18-ИЖ-200 от 25.04.07
361
Нигматулина Г.И
№ 2-18-Н-24 от 26.04.07
362
Агабекова Хатыча
№ 2-18-ИЖ-202 от 26.04.07
363
Муратов Г.А.
№ 2-18-ИЖ-203 от 27.04.07
364
Сеильбеков Н.Т.
№ 2-18-ИЖ-204 от30.04..07
365
Сеилбекова Н.Ж.
№ 2-18-ИЖ-205 от 30.04.07
366
Сеильбеков А.Т.
№ 2-18-ИЖ-206 от 30.04.07
367
Молдахметов Е.Б
№ 2-18-ИЖ-207от 02.05.07
368
Джовтыкова Г.Р.
№ 2-18-ИЖ-208 от 02.05.07
369
Султангалиева К.К.
№ 2-18-ИЖ-209 от 02.05.07
370
Иманбердиева М.К.
№ 2-18-ИЖ-210 от 03.05.07
371
Кульчигаева Г.
№ 2-18-ИЖ-211 от 05.03.07
372
Джовтыков А.Р.
№ 2-18-ИЖ-212 от 03.05.07
373
Имангалиева К.
№ 2-18-ИЖ-213 от 03.05.07
374
Насирхан Тумар
№ 2-18-ИЖ-214 от 03.05.07
375
Жайлыбаев Ж.К.
№ 2-18-ИЖ-215 от 03.05.07
376
Абилаким К.
№ 2-18-ИЖ-216 от 03.05.07
377
Искакова Н.К
№ 2-18-ИЖ-217 от 04.05.07
378
Мухаметкаримова ГШ
№ 2-18-ИЖ-218 от 03.05.07
379
Ержанова А.Н.
№ 2-18-ИЖ-219 от 04.05.07
380
Петрова Л.В.
№ 2-18-ИЖ-220 от 04.05.07
381
Сырлыбаев О.Б.
№ 2-18-ИЖ-221 от 04.05.07
382
Арынов Ж.Ж.
№ 2-18-ИЖ-222 от 04.05.07
383
Балкыбаев О.
№ 2-18-ИЖ 223от 07.05.07г.
384
Арыстанбаева Э.К.
№ 2-18-ИЖ-224 от 07.05.07
385
Берикболова Г.М.
№ 2-18-ИЖ-225 от 07.05.07
386
Хамитова В.Н.
№ 2-18-ИЖ-226 от 07.05.07
387
Берикболов Н.Д.
№ 2-18-ИЖ-226 от 07.05.07
388
Дюсетаев А.К.
№ 2-18-ИЖ-227 от 08.05.07
389
Досов М.Т.
№ 2-18-ИЖ-227аот08.05.07
390
Молдакулов Ш.А.
№ 2-18-ИЖ-228 от 08.05.07
391
Маклушева Ш.С.
№ 2-18-ИЖ-229 от 08.05.07
392
Кунанбаева М.Д.
№ 2-18-ИЖ-230 от 08.05.07
393
Умирзакова М.Ж.
№ 2-18-ИЖ-230 от 8.05.07г.
394
Смакова М.Т.
№ 2-18-ИЖ-231 от 08.05.07
395
Мироненко А.В.
№ 2-18-ИЖ-232 от 10.05.07
396
Тарпанбаева М.А
№ 2-18-ИЖ-233 от 10.05.07
397
Тургамбекова К.Б.
№ 2-18-ИЖ-234 от10.05.07
398
Спанбеков А.И
№ 2-18-ИЖ-234 от 10.05.07
399
Серикбаев Б.С.
№ 2-18-ИЖ-235 от 10.05.07 г
400
Джоломанова К.А.
№ 2-18-ИЖ-236 от 11.05.07 г
401
Байсеитова А.А.
№ 2-18-ИЖ-237 от 11.05.07 г
402
Карабеков Ж.К.
№ 2-18-ИЖ-238 от 11.05.07 г
403
Умирзаков Е.
№ 2-18-ИЖ-239 от 11.05.07 г
404
Рыскелдин А.С.
№ 2-18-ИЖ-240 от 11.05.07 г
405
Исмаил улы Дулат
№ 2-18-ИЖ-241 от 11.05.07 г
406
Мырзаканова И.К.
№ 2-18-ИЖ-242 от 14.05.07 г
407
Ковей М.
№ 2-18-ИЖ-243 от 14.05.07
408
Есеркеев Е.Ж.
№ 2-18-ИЖ-244 от 15.05.07 г
409
Мукашев Д.С.
№ 2-18-ИЖ-245 от 15.05.07 г
410
Тарасевич А.В.
№ 2-18- ИЖ – 246 от 15.05.07
411
Колбунов А.С.
№ 2-18-ИЖ-247 от 15.05.07 г
412
Уразбаев Н.Ж.
№ 2-18-ИЖ-248 от 15.05.07 г
413
Садбан Д.Б.
№ 2-18-ИЖ-249 от 15.05.07
414
Абдигалимов С.С.
№ 2-18-ИЖ-250 от 15.05.07 г
415
Испулатова Г.Т.
№ 2-18-ИЖ-251 от 17.05.07 г
416
Сорокин К.К.
№ 2-18-ИЖ-252 от 17.05.07 г
417
Сорокина К.К.
№ 2-18-ИЖ-253 от 17.05.07 г
418
Саяхатұлы Ринат
№ 2-18-ИЖ-254 от 17.05.07 г
419
Мархабаев С.М.
№ 2-18-ИЖ-255 от 18.05.07 г
420
Агапов Р.Х.
№ 2-18-ИЖ-256 от 18.05.07 г
421
Агапова Р.Х
№ 2-18-ИЖ-257 от 18.05.07 г
422
Карабалаева У.З.
№ 2-18-ИЖ-258 от 18.05.07 г
423
Карабалаев Б.К.
№ 2-18-ИЖ-259 от 18.05.07 г
424
Страхова Е.И.
№ 2-18-ИЖ-260 от 21.05.07 г
425
Сиренко Д.Н.
№ 2-18-ИЖ-261 от 21.05.07 г
426
Толеубаева А.З.
№ 2-18-ИЖ-262 от 21.05.07 г
427
Жунисбеков К.Э.
№ 2-18-ИЖ-263 от 21.05.07 г
428
Нугманов А.М.
№ 2-18-ИЖ-264 от 21.05.07 г
429
Нурахметова А.О.
№ 2-18-ИЖ-265 от 21.05.07 г
430
Приходько А.Ю.
№2-18 Иж-266 от 22.05.07г.
431
Буркитбаев А.К.
№ 2-18-ИЖ-267 от 23.05.07 г
432
Акыбекова К.Ж.
№ 2-18-ИЖ-268 от 24.05.07 г
433
Рахметова Ә.Ә.
№ 2-18-ИЖ-269 от 24.05.07
434
Жаксыбеков Ж.Ж.
№ 2-18-ИЖ-270 от 24.05.07 г
435
Атутанов Ж.К.
№ 2-18-ИЖ-270 от 24.05.07 г
436
Бердибаев К.Б.
№ 2-18-ИЖ-272 от 25.05.07 г
437
Мади Семейхан
№ 2-18-ИЖ-273 от 28.05.07 г
438
Даулбаев Ж.Н.
№ 2-18-ИЖ-274 от 28.05.07 г
439
Рыспекова А.С.
№ 2-18-ИЖ-275 от 28.05.07 г
440
Рыспекова Р.С.
№ 2-18-ИЖ-276 от 28.05.07 г
441
Максутова И.С.
№ 2-18-ИЖ-277 от 29.05.07 г.
442
Суюнушова А.Д.
№ 2-18-ИЖ-278 от 29.05.07 г
443
Абдимамонова Г.К.
№ 2-18-ИЖ-279 от 29.05.07 г.
444
Ботантаева Н.С.
№ 2-18-ИЖ-280 от 29.05.07 г
445
Ботантаев Е.М.
№ 2-18-ИЖ-281 от 29.05.07 г
446
Туткабаева С.Н.
№ 2-18-ИЖ-282 от 30.05.07 г
447
Жанабаева Ж.Д.
№ 2-18-ИЖ-283 от 30.05.07 г
448
Жумабаев С.Н.
№ 2-18-ИЖ-284 от 30.05.07 г
449
Сырлыбаева А.Б.
№ 2-18-ИЖ-285 от 30.05.07 г
450
Бегенов Е.А.
№ 2-18-ИЖ-286 от 30.05.07 г
451
Газез Н.
№ 2-18-ИЖ-287 от 30.05.07 г
452
Ахат Айнаш
№ 2-18-ИЖ-288 от 01.06.07 г
453
Жакаева Н.Т.
№ 2-18-ИЖ-289 от 05.06.07 г.
454
Бексултанова К
№ 2-18-ИЖ-290 от 05.06.07 г.
455
Асанова А.О.
№ 2-18-ИЖ-291 от 06.06.07
456
Краснянский Г.К.
№ 2-18-ИЖ-292 от 06.06.07
457
Краснянская С.Н.
№ 2-18-ИЖ-293 от 06.06.07 г
458
Жарылкасын Мухит
№ 2-18-ИЖ-295 от 07.06.07 г
459
Кабдолданов А.Ж.
№ 2-18-ИЖ -298 от 11.06.07
460
Нашенов А.С.
№ 2-18-ИЖ-299 от 11.06.07 г.
461
Оспанова С.С.
№ 2-18-ИЖ-300 от 13.06.07 г
462
Шенгельбаев К.Х.
№ 2-18-ИЖ-301от 13.06.07 г
463
Белгибаева Г А.
№ 2-18-ИЖ-303 от 13.06.07 г
464
Жакипбаева
№ 2-18-ИЖ-304 от 14.06.07
465
Есенова Ж.М.
№ 2-18-ИЖ-304а от 14.06.07
466
Маткаримова А.
№ 2-18-ИЖ-305 от 18.06.07 г
467
Даданбеков С.Н.
№ 2-18-ИЖ-305а от 18.06.07 г
468
Сегизбаев С.Ж.
№ 2-18-ИЖ-306 от 18.06.07 г
469
Бекбосынова Р.Ж..
№ 2-18-ИЖ -307 от 19.06.07
470
Жанбырбаева К.Б.
№ 2-18-ИЖ-308 от 19.06.07 г
471
Бекбосынова А.Б.
№ 2-18-ИЖ-309 от 20.06.07 г
472
Адамова Ж.А.
№ 2-18-ИЖ-310 от 21.06.07 г
473
Ибрагимов С.О.
№ 2-18-ИЖ-311 от 21.06.07 г
474
Шакимов Н.Е.
№ 2-18-ИЖ-312 от 21.06.07 г
475
Хомячук Н.А.
№ 2-18-ИЖ-313 от 21.06.07 г
476
Ералиев Б.Б.
№ 2-18-ИЖ-314 от 21.06.07 г
477
Сансызбаева Т.У.
№ 2-18-ИЖ-315 от 21.06.07 г
478
Скакбаев С.
№ 2-18-ИЖ-316 от 26.06.07
479
Крылов С.А.
№ 2-18-ИЖ-317от 26.06.07 г
480
Сарсебекова Б.А.
№ 2-18-ИЖ-318 от 26.06.07 г
481
Даурембеков Ж.С.
№ 2-18-ИЖ-319 от 26.06.07 г
482
Заманбекова Л.Г.
№ 2-18-ИЖ-320 от 26.06.07 г
483
Белдебеков Б.Д.
№ 2-18-ИЖ-321 от 28.06.07 г
484
Ермекбаева К.О.
№ 2-18-ИЖ-322 от 29.06.07 г
485
Әділбай Шалқар
№ 2-18-ИЖ-323 от 29.06.07 г
486
Зиада Париза
№ 2-18-ИЖ-324 от 29.06.07 г
487
Джарбасова А.К.
№ 2-18-ИЖ-325 от 02.07.07 г
488
Халмуратов У.И.
№ 2-18-ИЖ-326 от 02.07.07 г
489
Ибраимов С.С.
№ 2-18-ИЖ-327 от 02.07.07 г
490
Чаныбаев Д.Я.
№ 2-18-ИЖ-328 от 03.07.07 г
491
Дюсембина Г.К.
№ 2-18-ИЖ-329 от 03.07.07 г
492
Нургыдырова З.Т.
№ 2-18-ИЖ-330 от 04.07.07 г
493
Дуркумбеков О.К.
№ 2-18-ИЖ-331 от 04.07.07 г
494
Досмурзанова О.К.
№ 2-18-ИЖ 332 от 04.07.07
495
Нурымбетова Б.К.
№2-18-ИЖ-333 от 04.07.07
496
Ахтамов Р.Р.
№ 2-18-ИЖ-334 от 04.07.07 г
497
Усенова Г.О.
№ 2-18-ИЖ-335 от 05.07.07 г
498
Тынсабаев С.Т.
№ 2-18-ИЖ-336 от 05.07.07 г
499
Жаркинбеков Мурат
№ 2-18-ИЖ-337 от 06.07.07 г
500
Ахтамова Г.Р
№ 2-18-ИЖ-338 от 06.07.07 г
501
Жаркинбеков М.
№ 2-18-ИЖ-339 от 06.07.07 г
502
Мухамедилова Л.М.
№ 2-18-ИЖ-340 от 06.07.07 г
503
Рабигулов Б.Б.
№ 2-18-ИЖ-341 от 06.07.07 г
504
Буанбаев К.
№ 2-18-ИЖ-342 от 6.07.07 г
505
Мукушев А.Т.
№ 2-18-ИЖ-343 от 06.07.07 г
506
Блеч И.Л.
№ 2-18-ИЖ-344 от 09.07.07 г
507
Блеч Е.И
№ 2-18-ИЖ-345 от 09.07.07 г
508
Блеч И.И
№ 2-18-ИЖ-346 от 09.07.07 г
509
Азамбаева С.С.
№ 2-18-ИЖ – 347 от 09.07.07
510
Бейсбекова С.А.
№ 2-18-ИЖ-348 от 09.07.07 г
511
Черникова
№ 2-18-ИЖ-349 от 10.07.07 г
512
Гасюк В.Н.
№ 2-18-ИЖ-350 от 10.07.07 г
513
Базиев А.Ж.
№ 2-18-ИЖ-351 от 10.07.07 г
514
Досмурзанов И.К.
№ 2-18-ИЖ-352 от 10.07.07 г
515
Блеч В.И.
№ 2-18-ИЖ-353 от 11.07.07 г
516
Умаралинова Л.Б.
№ 2-18-ИЖ-354 от 11.07.07 г
517
Сарсенбаев С.Е.
№ 2-18-ИЖ-355 от 11.07.07 г
518
Тынцыкпаева М.Б.
№ 2-18-ИЖ-356 от 11.07.07 г
519
Астахова А.Н.
№ 2-18-ИЖ-357 от 11.07.07 г
520
Астахова М.Ю.
№ 2-18-ИЖ-358 от 11.07.07 г
521
Гайдукова С.Н.
№ 2-18-ИЖ-359 от 11.07.07 г
522
Мишурова А.С.
№ 2-18-ИЖ-360 от 12.07.07
523
Тесликова Е.А.
№ 2-18-ИЖ-361 от 12.07.07
524
Аносов И.П.
№ 2-18-ИЖ-362 от 12.07.07 г
525
Кусайнова Г К.
№ 2-18-ИЖ-363 от 10.07.07 г
526
Битимов А.М.
№ 2-18-ИЖ-364 от 16.07.07 г
527
Джаханов Б.Б.
№ 2-18-ИЖ-365 от 17.07.07 г
528
Телибаева С.У.
№ 2-18-ИЖ-366 от 17.07.07 г
529
Назарова К.А.
№ 2-18-ИЖ-367 от 17.07.07 г
530
Борисенко Н.В.
№ 2-18-ИЖ-368 от 17.07.07 г
531
Химич Л.Ж.
№ 2-18-ИЖ-369 от 18.07.07 г
532
Жуматаева С.А.
№ 2-18-ИЖ-370 от 18.07.07 г
533
Акшолакова Г.Т.
№ 2-18-ИЖ-371 от 19.07.07 г
534
Базарбаева Ж.Ш.
№ 2-18-ИЖ-372 от 23.07.07 г
535
Галкин Е.А.
№ 2-18-ИЖ-373 от 23.07.07 г
536
Есебулатов С.Е.
№ 2-18-ИЖ-374 от 24.07.07 г
537
Аязбаева К.Б.
№ 2-18-ИЖ-375 от 24.07.07 г
538
Мухамеджанова К.
№ 2-18-ИЖ-376 от 24.07.07 г
539
Таскенов А.А.
№ 2-18-ИЖ-377 от 24.07.07 г
540
Жусупов А.Х.
№ 2-18-ИЖ-378 от 24.07.07 г
541
Кусаинова У.С.
№2-18-ИЖ-379 от 24.07.07.
542
Сасыкпаев Ж.
№ 2-18-ИЖ-380 от 24.07.07 г
543
Табынбаев Б.
№ 2-18-ИЖ-381 от 24.07.07 г
544
Нурмуратова К.С.
№ 2-18-ИЖ-382 от 25.07.07
545
Абдуалиев Н.
№ 2-18-ИЖ-383 от 25.07.07 г
546
Жакыпбаева Ж.С.
№ 2-18-ИЖ-384 от 25.07.07 г
547
Асанбекова Б.А.
№ 2-18-ИЖ-385 от 25.07.07 г
548
Жакыпбаева С.С.
№ 2-18-ИЖ-386 от 25.07.07 г
549
Танабаев Т.К.
№ 2-18-ИЖ-387 от 25.07.07 г
550
Уткина Е.В.
№ 2-18-ИЖ-388 от 26.07.07 г
551
Серкова О.В.
№ 2-18-ИЖ-389 от 26.07.07 г
552
Серков В.С.
№ 2-18-ИЖ-390 от 26.07.07 г
553
Александрова Р.Н.
№ 2-18-ИЖ-391 от 26.07.07 г
554
Серков Д.С.
№ 2-18-ИЖ-392 от 26.07.07 г
555
Асанова Ж.А.
№ 2-18-ИЖ-393 от 27.07.07 г
556
Баясилова Д.А.
№ 2-18-ИЖ-394 от 27.07.07 г
557
Нурмуратова Ж.К.
№ 2-18-ИЖ-395 от 30.07.07 г
558
Акылбекова С.Г.
№2-18-Иж-396 от 30.07.07
559
Петров Ю.В.
№ 2-18-ИЖ-397 от 31.07.07 г
560
Петрова Т.М.
№ 2-18-ИЖ-398 от 31.07.07 г
561
Фазылжан Б.Ф.
№ 2-18-ИЖ-399 от 31.07.07 г
562
Ахмадиев О.Т.
№ 2-18-ИЖ-400 от 31.07.07 г
563
Камзин М.М.
№ 2-18-ИЖ-401 от 31.07.07 г
564
Абильмажинова Г.
№ 2-18-ИЖ-402 от 01.08.07 г
565
Сембаева Н.С.
№ 2-18-ИЖ-403 от 01.08.07 г
566
Кубрак И.А.
№ 2-18-ИЖ-404 от 01.08.07 г
567
Трофименко Е.Г.
№ 2-18-ИЖ-405 от 01.08.07 г
568
Окаев М.С.
№ 2-18-ИЖ-407 от 06.08.07 г
569
Усен Райхан
№ 2-18-ИЖ-408 от 08.08.07 г
570
Дулатбаева С.Т.
№ 2-18-ИЖ-409 от 09.08.07 г
571
Изтелеуов Ж.К.
№ 2-18-ИЖ-419а от 09.08.07 г
572
Амирханова М.А.
№2-18 А-12 от 17.08.07г.
573
Маринбаев Сарсенби
№ 2-18-ИЖ-410 от 20.08.07 г
574
Дәкей Гулсим
№ 2-18-ИЖ-411 от 20.08.07 г
575
Буханов Т.Е.
№ 2-18-ИЖ-412 от 20.08.07 г
576
Ибраев Н.К.
№ 2-18-ИЖ-413 от 21.08.07 г
578
Магавьянов Б.М.
№ 2-18-ИЖ-414 от 28.08.07 г
579
Сулейменова М.М.
№ 2-18-ИЖ-415 от 4.09.07 г
580
Сулейменова М.
№ 2-18-ИЖ-416 от 04.09.07 г
581
Аюбаева К.А.
№ 2-18-ИЖ-417 от 12.09.07 г
582
Сарсенбаева Т.К.
№ 2-18-ИЖ-418 от 13.09.07 г
583
Абылхан М.Н.
№ 2-18-ИЖ-419 от 13.09.07 г
584
Идрисов З.
№ 2-18-И -15 от 11.09.07 г
585
Булетаева Ш.Б.
№ 2-18-ИЖ-420 от 20.09.07
586
Смагулова А.Б.
№ 2-18-ИЖ-421 от 26.09.07
587
Шегебаев Азатбек
№ 2-18-ИЖ-422 от 27 09.07
588
Женбаева А.
№ 2-18-423 от 27.09.07
589
Герасименко Д.
№ 2-18-424 от 03. 10.07
590
Василенко Н.В.
№ 2-18-425 от 06.11.07
591
Жабаев М.М.
№ 2-18-Ж-5 от 09. 11.07
592
Скребцов В.И.
№ 2-18-Иж-425а от 15. 11.07
593
Тулегова З.М.
№ 2-18-ИЖ-426 от 15.11.07 г
594
Нурсалханова А.И.
№ 2-18-Иж-426 от 19.11.07
595
Жумаханов Б.Ш.
№ 2-18-Иж-427 от 14.12.07
596
Шалбаев Б.С.
№ 2-18-Иж-428 от 14.12.07
597
Жумаханов М.Ж.
№ 2-18-ИЖ-429 от 17.12.07
598
Кожагулов Р.К.
№ 2-18-К-62 от 22.12.07
599
Дзюбенко Д.И.
№ 2-18-36 от 19.12.07
600
Онгарбаева А.Е.
№ 2-18-ИЖ-433 от 17.01.08
601
Камиева Б.К.
№ 2-18-ИЖ-435 от 17.01.08
602
Салимжанова Ж.К.
№ 2-18-ИЖ-434 от 17.01.08
603
Омарова Шынар К.
№ 2-18-ИЖ-432 от 17.01.08
604
Омаров Муратхан Ж
№ 2-18-ИЖ-431 от 17.01.08
605
Исмаилова Кульдана
№ 2-18-ИЖ-436 от 25.01.08
606
Берикбаланова Е.Б
№ 2-18-ИЖ-438 от 01.02.08
607
Уалиева Д.С.
№ 2-18-ИЖ-439 от 01.02.08
608
Арапов Бейсен Б.
№ 2-18-ИЖ-437 от 01.02.08
609
Аитбаев Борангали
№ 2-18-ИЖ-440 от 05.02.08
610
Адамов Д.А.
№ 2-18 -441 от 11.02.08
611
Лесбеков К.П.
№ 2-18-169 от 21.02.08
612
Толеубекова Баян
№ 2-18-168 от 21.02.08
613
Доненбаева Айкуль
№ 2-18-167 от 21.02.08
614
Досумбеков Ж.
№ 2-18-170 от 21.02.08
615
Бюрина Куляш
№ 2-18-180 от 26.02.08
616
Бюрина Ж.С
№ 2-18-181 от 26.02.08
617
Сеиткулова А.М.
№ 2-18-183 от 26.02.08
618
Кузнецова А.А.
№ 2-18-183 от 26.02.08
619
Карипбаевой Э.К.
№ 2-18-444 от 27.02.08
620
Нусипова А.Н.
№ 2-18-ИЖ-442 от 27.02.08
621
Исагулова А.Т.
№ 2-18-ИЖ-443 от 27.02.08
622
Сагындыкова Г.
№ 2-18-202 от 29.02.08
623
Әбауова Д
2-18-202 от 29.02.08
624
Демеев Ш
2-18- иж-445 от 26.03.08
625
Наурызбаев Галымжан
2-18-иж-446 от 31.03.08
626
Садуакасова Ф
2-18 Иж 447 1.04.08
627
Есемкулов Е
2-18- Иж 448 7.04.08
628
Кабдыгалиев Б.Т.
2-18-Иж 449 от 8.04.08
629
Нусипбаев Нурали
2-18- иж-451 от 11.04.08
630
Малаев Талгат
2-18-иж-450 от 10.04.08
631
Шалимбеков А.Б.
2-18-иж – 452 от 24.04.08
632
Ыбрайханова Ж.
2-18-иж-453 от 16.04.08
633
Малакбаева Ж.
2-18-иж-454 от 17.04.08
634
Оспанбекова Ы.М.
2-18-иж-457 от 23.04.08
635
Утельбаев К.
2-18-иж-456 от 22.04.08
636
Конырова К.
2-18-иж-455 от 21.04.08
637
Бухаров Н.
2-18-иж-449 от 30.04.08
638
Ыбрайханова Н
2-18 Иж -460 от 28.04.08
639
Толегенов Ж.
2-18-иж-459 от 28.04.08
640
Ыбрайханова Т.
2-18-иж-458 от 28.04.08
641
Ерденбекова С.Д.
2-18-509 от 21.05.08г
642
Кудерин С.
2-18-Иж-461 от 29.05.08г
643
Жабарбаева К.Б.
2-18-556- от 06.06.08г
644
Дербисов А.К.
2-18-557 от 06.06.08г
645
Имашев Р.Т.
2-18-558 от 06.06.08г
646
Дербисов А.К.
2-18-559 от 06.06.08г
647
Дербисов К.К.
2-18-560 от 06.06.08г
648
Ильясов Т.А.
2-18-561 от 06.06.08 г.
649
Жусупов Е.К.
2-18-562 от 06.06.08
650
Торсыкбаева М.Т.
2-18-563 от 06.6.08г
651
Байтилесова С.Т.
2-18-564 от 06.06.08
652
Абдикаримова А.К.
2-18-565 от 06.06.08г
653
Ибрайханов Р.Д.
2-18-иж-462 13. 06.08г
654
Малаева К.Н.
2-18-иж 463 от 16.06.08г
655
Демеуов Д.К.
2-18-иж-466 от 16.06.08г
656
Демеуов Д.К.
2-18-иж 465 от 16.06.08г
657
Шукурова К.К.
2-18-иж-464 от 16.06.08г
658
Токтарбаев А.
2-18-иж-467 от 19.06.08г
659
Ботаева М.
2-18-иж-468 от 19.06.08г
660
Кульбаева Ж.
2-18-иж-471 от 25.06.08г
661
Какенова И.Н.
2-18-иж-470 от 25.06.08г
662
ШаяхметЖ
2-18-иж-469 от 23.06.08г
663
Муканжанова А.О.
2-18-иж-474 от 27.06.08г
664
Капалова Г.У.
2-18-иж-472 от 27.06.08г
665
Кабыл А.О.
2-18-иж-473 от 27.06.08г
666
Абдыкалыкова Г.И.
2-18-иж-475 от 27.06.08г
667
Мажитаев Б.С.
2-18-иж-476 от 30.06.08г
668
Конырбаева Л.Е.
2-18-иж-478 от 11.07.08г
669
Акан А.
2-18-иж-479 от 17.07.08г
670
Нусипов Д.Б.
2-18-иж-480 от 28.07.08г
671
Мырзагалиева Д.А.
2-18-иж-483 от 31.07.08г
672
Ершатулы К.
2-18-иж-484 от 31.07.08г
673
Абдикаримова М.
2-18-иж-481 от 1.08.08г
674
Базарбаев Р.С.
2-18-иж-482 от 1.08.08г
675
Нарзуллаев М.
2-18-иж-485 от 6.08.08г
676
Копейкина М.Б.
2-18-иж-486 от 11.08.08г
677
Копейкин Д.Б.
2-18-иж-487 от 11.08.08г
678
Квон К,В.
2-18-иж-488 от 11.08.08г
679
Калканов А.А
2-18-иж-490 от 13.08.08г
680
Казанкапов К.Ж.
2-18-иж-491 от 13.08.08г
681
Канапьянов Г.Н.
2-18-иж-492 от 13.08.08г
682
Сакыбелов Е.Е.
2-18-иж-493 от 19.08.08г
683
Кызырбеков Е.Р.
2-18-иж-494 от 25.08.08г
684
Борисенко В,И.
2-18-иж-494 от 27.08.08г
685
Иманбердиева М
2-18-иж-496 от 4.09.08г
686
Столярова Н.В.
2-18-иж-497 от 8.09.08г
687
Карабалинова М.
2-18-иж-498 от 8.09.08г
688
Жусипова А.Е.
2-18-иж-499 от 10.09.08г
689
Жанахметова Д.М.
2-18-иж-500 от 10.09.08г
690
Куангалиев Е,Ш.
2-18-к-94 от 22.09.08г
691
Айдаболов К.
2-18-а-950 от 24.09.08г
692
Нусупов Т.
2-18-973 от 30.09.08г
693
Ошакбаева К.Г
2-18-о-974 30.09.08г
694
Рахимова А.А.
2-18-р-975 от 30.09.08г
695
Абдыкулова А.Р.
2-18-а-981 от 2.10.08г
696
Махмагазиев А.
2-18-м-982 2.10.08г
697
Куандыкова Р.Т.
2-18-к-992 от 7.10.08г
698
Тайжанова С.
2-18-т-994 от 7.10.08г
699
Уалибеков К.У.
2-18-у-995 от 7.10.08г
700
Ерболганов М.Н.
2-18-е-1005 от 14.10.08г
701
Алимбаев К.З.
2-18-а-1011 от 15.10.08г
702
Тулегенов Б.Б.
2-18-т-1023 от 17.10.08г
703
Шагайбаев Ф.С.
2-18-ф 1028 от 20.10.08г
704
Кокенов К.А.
2-18-к-1031 от20.10.08г
705
Нурланова Г.Н.
2-18-н-1032 от 20.10.08г
706
Ахметова Б.С.
2-18-а-1036 от 21.10.08г
707
Мырзахметова А.А.
2-18-м-1038 от 21.10.08г
708
Немербаева А.А.
2-18-н-1039 от 21.10.08г
709
Бершадская Е.Б.
2-18-б-1040 от 22.10.08г
710
Бугубеков А.М.
2-18-б-1048 от 28.10.08г
711
Абилов Г.С.
2-18-а-1052 от 29.10.08г
712
Конгуев М.Е.
2-18-к-1053 огт 29.10.08г
713
Райкулова А.Е.
2-18-р-54 от 29.10.08г
714
Баязитова К.
2-18-б-1060 от 3.11.08г
715
Мустапаева Г.К.
2-18-м-1063 от 3.11.08г
716
Нусубалинова А.С.
2-18-н-1064 от 3.11.08г
717
Сейльханова А,М.
2-18-с-1065 от 3.11.08г
718
Шоханова Н.А.
2-18-ш-1066 от 3.11.08г
719
Карибаев Б.М.
2-18-к-1068 от 4.11.08г
720
Киргабакова Р.А.
2-18-к-1070 от 4.11.08г
721
Махаев С.П.
2-18-м-1073 от 4.11.08г
722
Саметаев Т.И.
2-18-с-1071 4.11.08г
723
Сулейменов Е.К.
2-18-с-1078 от 5.11.08г
724
Утепова Ш.Е.
2-18-у-1079 от 5.11.08г
725
Калыкбеков Н.Е.
2-18-к-1081 от 6.11.08г
726
Турысбеков Ж.М.
2-18-т-1085 от 6.11.08г
727
Даданбекова А.Н.
2-18-д-1087 от 7.11.08г
728
Омаркулова А.О.
2-18-0-1088 от 7.11.08г
729
Галимова Э.С.
2-18-г- 1100 от 11.11.08г
730
Канапянов Б.З.
2-18-к-1101 от 11.11.08г
731
Лубягина Г.Н.
2-18-л-1102 от 11.11.08г
732
Оразбаева Т.М.
2-18-0-1103 от 11.11.08г
733
Посаженникова Н.Д.
2-18-п-1104 от 11.11.08г
734
Шумекбаева А.Н.
2-18-ш-1105 от 11.11.08г
735
Сулейменова Р.М.
2-18-с-1113 от 13.11.08г
736
Тайжанова Л.К.
2-18-т-1116 от 14.11.08г
737
Бопазов Р.Р.
2-18-б-1118 от 17.11.08г
738
Дрямов В.Д.
2-18-д-1119 от 17.11.08г
739
Есенова Д.
2-18-е-1120 от 17.11.08г
740
Искаков А.Т.
2-18-и-1121 от 17.11.08г
741
Искакова Р.А.
2-18-и-1122 от 17.11.08г
742
Кулей Азей
2-18-к-1123 от 17.11.08г
743
Мулик С.
2-18-м-1124 от 17.11.08г
744
Мулик М.
2-18-м-1125 от 17.11.08г
745
Адильжанова Б.Б.
2-18-а-1127 от 18.11.08г
746
Курренкеев К.
2-18-к-1130 от 18.11.08г
747
Куренкеева С.К.
2-18-к-1131 от 18.11.08г
748
Медетбекова А.К.
2-18-м-1132 от 18.11.08г
749
Медетбеков А.А.
2-18-м-1133 от 18.11.08г
750
Базарбаева М.З.
2-18-б-1143 от 20.11.08г
751
Пак Ю.В.
2-18-п-1172 от 25.11.08г
752
Абдурзакова А.Г.
2-18-а-1173 от 26.11.08г
753
Машканова Ж.Е.
2-18-м-1228 от 26.11.08г
754
Жайлаубаева А.М.
2-18-ж-1258 от 27.11.08г
755
Утетляев С.Б.
2-18-у-1313 от 27.11.08г
756
Динбаев Б.Н.
2-18-д-1339 от 28.11.08г
757
Рахматулин Е.К.
2-18-р-1445 от 28.11.08г
758
Сулейменов Н.К.
2-18-с-1347 от 28.11.08г
759
Шаяхметова А,К.
2-18-ш-1378 от 02.12.08г
760
Имамадиев М.Р.
2-18-и-1399 от 15.12.08г
761
Абдрахманов К.Т.
2-18-а-1390 от 11.12.08г
762
Карибжанов А.К.
2-18-к-1403 от 18.12.08г
763
Майлыбаев Д.Н.
2-18-м-1406 от 18.12.08г
764
Рыспекова Н.С.
2-18-р-1408 от 18.12.08г
765
Тарыбаев Е.Б.
2-18-т-1409 от 18.12.08г
766
Бектасова С.С.
2-18-б-1411 от 19.12.08г
767
Каракойшынова А.К.
2-18-к-1413 от 19.12.08г
768
Абдуали С.
2-18-а-1417 от 22.12.08г
769
Заманбеков Г.Е.
2-18-з-1426 от 24.12.08г
770
Токпаев Е.К.
2-18-т-1429 от 24.12.08г
771
Танцыкпаев Б.Б.
2-18-т-1430 от 24.12.08г
772
Батик К.
2-18-к-5 от 5.01.09г.
773
Колбаев А.М.
2-18 к-8 от 8.01.09г.
774
Нурманова А.Ш.
2-18-н-9 от 8.01.09г.
775
Арай Н.
2-18-а-18 от 13.01.09г.
776
Каныбекова Ж.А.
2-18-к-28 16.01.09г.
777
Сагадиева А.Т.
2-18-с-29 от 16.01.09г.
778
Усенбаева Р.К.
2-18-у-30 от 16.01.09г.
779
Жардемят Е.
2-18-ж-35 от 20.01,09г
780
Жардемят Г.
2-18-ж-36 от 20.01.09г
781
Жардемят Н.
2-18-ж-37 от 20.01.09г
782
Менлибаев Н.Д.
2-18-м-38 от 20.01.09г.
783
Шевченко А.А.
2-18-ш-40 от 20.01.09г
784
Апакбаев А.К.
2-18-а-42 от 22.01.09г
785
Жакамбаева А.Н.
2-18-ж-43 от 22.01.09г.
786
Адикулова М.И.
2-18-а-52 от 02.02.09г
787
Кызылбаев Г.Б.
К-73 от 10.02.09г
788
Нуркасымов А.Б.
Н-106 от 20.02.09г
789
Нурахмет М.
Н-124 от 26..02.09г
790
Кожабеков А.К.
К-125 от 27.02.09г
791
Кожабекова Ш.Т.
К-126 27.02.09 г
792
Дубровина Н.Е.
Д – 129 от 3.03.09г
793
Рыскулова М.А.
Р -133 от 3.03.09г
794
Досанов М.Д.
Д-141 от 10.03.09г
795
Бельгибаева К.
Б-146 от 11.03.09г
796
Абдиева Н.М.
А-150 от 12.03.09г
797
Абдиева Г.М.
А-151 от 12.03.09г.
798
Шерияздан А.С.
Ш-153 от 12.03.09г
799
Ботабаева М.И.
Б-155 от 13.03.09г
800
Сейтпенбетова М.М.
С-156 от 13.0.09г
801
Сейтпенбетов М.Е.
С-157 от 13.03.09г
802
Акылбекова А.К.
А-158 от16.03.09г
803
Ергалиева А.К.
Е-160 от 16.03.09г.
804
Жырганова С.
ж-161 от 16.03.09г
805
Нашенова Н.М.
н-163 от 16.03.09г
806
Нашенова А.М.
н-164 от 16.03.09г
807
Шалкарова Г.А.
ш-165 от 16.03.09г
808
Гайнанова Е.В.
г-173 от18.03.09г
809
Ерохин В.М.
е-174 от 18.03.09г
810
Маркин А.В.
м-176 от 18.03.09г
811
Мукушев А.Т.
м-177 от 18.03.09г
812
Менкибаева С.И.
м-178 от 18.03.09г
813
Мукушев Т.К.
м-179 от 18.03.09г
814
Мухаров Д.М.
м-180 от 18.03.09г
815
Мкуушева С,У.
м-181 от 18.03.09г
816
Мухарова А.У.
м-182 от 18.03.09г
817
Менкибаев Г.С.
м-183 от 18.03.09г
818
Пассаженникова А.В.
п-185 от 18.03.09г
819
Талимов Т.У.
г-186 от 18.03.09г
820
Тельтаев С.С.
т-197 от 26.03.09г
821
Тельтаева Д.А.
т-198 от 27.03.09г
822
Тельтаев С.С.
т-199 от 27.03.09г
823
Киркимбаева Д.А.
к-203 от 30.03.09г
824
Онгарова К.К.
о-204 от 30.03.09г
825
Нургазина А.Т.
н-207 от 30.03.09г
826
Жетыбаев Е.А.
ж-219 от 1.04.09г
827
Устамбекова М.Т.
у-224 огт 1.04.09г
828
Сейтпенбетова А.И.
с-230 от 2.04.09г.
829
Ходжаев У.К.
х-231 от 2.04.09г
830
Середенко Д.С.
с-234 от 3.04.09г
831
Дукен А.
д-240 от 7.04.09г
832
Искакова К.Б.
и-252 от 8.04.09г
833
Сембаева А.Б.
с-260 от 8.04.09г
834
Чалова Ж.Б.
ч-262 от 8.04.09г
835
Соколов Е Н.
с-275 от 10.04.09г.
836
Соколова Ю.Н.
с-276 от 10.04.09г
837
Мырзахметова А О.
м-322 от 22.04.09г
838
Калиланов Б
к-320 от 22.04.09г
839
Нуркасымов А.Б.
н-329 от 23.04.09г
840
Токмолдинов Н А.
т-330 от23.04.09г
841
Бегасылулы Б
б-332 от 24.04.09г.
842
Касымбаева Г.А.
к-338 от 27.04.09г
843
Машай М
м-344 от 28.04.09г
844
Молдабеков С.А.
м-349 от 29.04.09г
845
Абиева Б.Б.
а-350 от 4.05.09г
846
Жайлаубекова К.С.
ж-351 от 4.05.09г
847
Айдынбаева С.Г.
а-374 от 12.05.09г
848
Абашев Д.Д.
а-375 от 12.05.09г
849
Касымбаева Ф.К.
к-377 от 12.05.09г
850
Манасаров Е.Ж.
м-378 от 12.05.09г
851
Нысанбаев Н.Т.
н-379 от 12.05.09г
852
Уашева Н.М.
у-382 от 12.05.09г
853
Жолымбетов М.А.
ж-390 от 15.05.09г
854
Жолымбетов А.Б.
ж-391 от 15.05.09г
855
Нурманов Н Б.
н-394 от 15.05.09г
856
Нурманов Б.У.
н-395 от 15.05.09г
857
Нурманов Г.Б
н-396 от 15.05.09г
858
Онгарбаева Ж.С.
о-397 от 15.05.09г
859
Умарова Т.А.
у-400 от 15.05.09г
860
Мусаев Б.А.
м-456 от 19.05.09г
861
Абутков М.И.
а-460 от 20.05.09г
862
Сарсенбаев Е С.
ос-462 от 20.05.09г
863
Умаралинова А.Б.
у-463 от 20.05.09г
864
Абуткова А.Б.
а-472 от 26.05.09г
865
Алдыжанова А.Т.
а-473 от 26.05.09г
866
Жасыбаева Г В.
ж-477 от 26.05.09г
867
Тумарбай А.Т.
т-480 от 26.05.09г
868
Мухаметкалиева А.Т.
М-494 от 2.06.09г
869
Сейтжанова З.К.
С-495 от 2.06.09г.
870
Хажекбер Сархад
Х-496 от 2.06.09г
871
Абдыкулов Ы.А
А-497 от 3.06.09г
872
Шарапатов К.Ж.
Ш-503 от 3.06.09г
873
Советханов Е.С.
С-516 от 8.06.09г.
874
Китыбаева Г.А.
К-519 от 9.06.09г
875
Базарбаева К.Ж.
Б-522 от 10.06. 09г
876
Байсеитова Л.Р.
Б-525 от 10.06.09г
877
Байсеитов Н.С.
Б-526 от 10.06.09г
878
Оспанов Р.А.
О-529 от 10.06.09г
879
Калибеков К.Б.
К-528 от 10.06.09г
880
Бейспеков А.С.
Б-541 от 18.06.09г.
881
Дюсембекова С.О.
Д-544 от 22.06.09г
882
Нагаева С.С.
Н-545 от 22.06.09г
883
Раева А.Б.
Р-548 от 22.06.09
884
Нуркешова Д.Р.
Н-575 от 2.07.09г.
885
Айтжанова Г.К.
А-587 от 10.07.09г.
886
Джуманов Б.М.
Д-568 от 10.07.09г.
887
Калыгулова Н.Б.
К-589 от 10.07.09 г.
888
Калиакпарова Г.А.
К—590 от 10.07.09г.
889
Айтбаева С.И.
А-595 от 13.07.09 г.
890
Альханова Г.А.
А-596 от 13.07.09г.
891
Джуманов Б.М
Д-597 от 13.07.09 г.
892
Жуманов М.
Ж-598 от от 13.07.09г.
893
Нуров Г.Ю.
Н-610 от 15.07.09г.
894
Чернова Е.В.
Ч-611 от 15.07.09г.
895
Разиева Г.Н.
Р-615 от 16.07.09г.
896
Аманбаева А.С
А-656 от 21.07.09 г
897
Аманбаева Г.М.
А-627 от 21.07.09 г
898
Байсултанова С.К.
Б-629 от 21.07.09 г
899
Сейпиева М.М.
С-642 от 22.07.09 г
900
Байсултанова И.К.
Б-704 от 30.07.09 г
901
Джарылкаганова С.А.
Д-684 от 29.07.09 г
902
Нурланулы Е
Н-674 от 28.07.09 г
903
Абдигалымова С.А
А-660 от 28.07.09 г
904
Каштаева Ж.Д.
К-722 от 3.08.09 г
905
Каримов М.Д.
К-723 от 3.08.09 г
906
Токтарбаева А.Д.
Т-727 от 3.08.09 г
907
Альханова Г.А
А-728 от 5.08.09г
908
Альханова И.А
А-729 от 5.08.09г
909
Альханова А.А
А-730 от 5.08.09г
910
Нусупбекова Г.П.
Н-761 от 11.08.09 г
911
Жабыкбаева Р.К.
Ж-762 от 10.08.09 г
912
Ергебекова Г.К.
Е-761 от 10.08.09 г
913
Айдарханов А
А-756 от 10.08 09 г
914
Айдарханова Е.В.
А-757от 10.08 09 г
915
Омаров И.З
О-772 от 11.08.09 г
916
Каштаева А.К.
К-781 от 13.08.09 г
917
Маткаримов А.М.
М-806 от 18.08.09 г
918
Дуйсебаев Г.М.
Д-802 от 18.08.2009 г
919
Ким И.Г.
К-827 от 24.08.09 г
920
Арапова Ж.Б.
А-855 от 04.09.09 г
921
Арапова Н.Т.
А-856 от 04.09.09 г
922
Шохов Ю.И.
Ш-862 от 4.09.09 г
923
Давлетпаков С.Т.
Д-878 от 15.09.09 г
924
Еденова З.А.
Е-879 от 15.09.09 г
925
Бегалиев Н.О.
Б-894 от 18.09.09 г
926
Касымбаева Ж.К
К-914 от 29.09.09 г
927
Касымбаева Г.Б
К-915 от 29.09.09 г
928
Маусынбаева С.Ж.
М-897 от 21.09.09 г
929
Дик М.В.
Д-925 от 06.10.09
930
Аликбаева Н.Н.
А-938 от 12.10.09
931
Игеликов Сарсенбай
И-940 от 12.10.09 г
932
Кайрашова Р.С
К-941 от 12.10.2009г
934
Маясаров М.А.
М-943 от 12.10.2009
935
Маясаров С,М
М-944 от 12.10.2009
936
Урисбаев С.А
У-946 от 12.10.2009
937
Ахметова М.Е
А-964 от 19.10.2009
938
Сатбаков Н.О
С-965 от 19.10.2009
939
Саргизов Н.Ж
С-966 от 19.10.2009
940
Саргизова А.С.
С-967 от 19.10.2009
941
Искаков С
И-974 от 20.10.2009
942
Тулибаева А.Н
Т-1019 от 11.11.2009
943
Базарбай Н.Б.
Б-1014 от 10.11.2009
944
Рамазанова А.Е.
Р-1022 от 17.11.2009
945
Кайбар Нурбек
К-1055 от 02.12.2009
946
Женисбек Мусабай
М-1056 от 02.12.2009
947
Жаксыбеков Ж.Ж
Ж-1057 от 03.12.2009
948
Жаксыбеков Н.Ж
Ж-1058 от 03.12.2009
949
Калимбетова В.С
К-1059 от 03.12.2009
950
Кофтун В.А.
К-1060 от 03.12.2009 г
951
Бирюкова С.Б.
Б-1070 от 08.12.2009 г
952
Джагафаров И.Ф
Д-1080 от 09.12.2009
953
Садыкова Д.А.
С-1112 от 25.12.2009
954
Джарбасова Л.Б.
Д-1110 от 25.12.2009
955
Коксегенова Н.М
К-37 от 20.01.2010
956
Сейсембекова Т,Н.
С-43 от 26.01.2010
957
Туркебаев Б.Б
Т-47 от 26.01.2010
958
Мухметова Г,Ж.
М-59 от 02.02.2010
959
Мухметова К.Ж.
М-60 от 02.02.2010
960
Әділгүл
Ә-71 от 05.02.2010
961
Әділхан
Ә-72 от 05.02.2010
962
Манап Н
М-98 от 16.02.2010
963
Жадан М.В.
Ж-122 от 24.02.2010
964
Абдикаримова А.К.
А-140 от 04.03.2010
965
Борамбаев М.С
Б-146 от 10.03.2010
966
Оспанов Е.А
О-148 от 10.03.2010
967
Советханов Н.С
С-169 от 25.03.2010
968
Жансолтан М
Ж-167 от 25.03.2010
969
Жансолтан Е
Ж-166 от 25.03.2010
970
Оразалинова Н.Ж.
О-165 от 18.03.2010
971
Кумар Женис
К-153 от 11.03.2010
972
Кубаева Д.А.
К-191 от 06.04.2010
973
Какеш Д
К-254 от 27.04.2010
974
Жумагулова А.Е
Ж-247 от 26.04.2010
975
Баженай М
Б-231 от 20.04.2010
976
Нурбосынова Б.А
Н-302 от 12.05.2010
978
Сарбасова Г.Б.
С-336 от 20.05.2010
979
Божарова Г.Б.
Б-331 от 20.05.2010
980
Даниленко М.Б.
Д-385 от 20.05.2010
981
Сейсенбаева А.С
С-454 от 24.06.2010
982
Хожамжарова К.К
Х-509 от 12.07.2010
983
Хожамжаров Д.Т.
Х-510 от 12.07.2010
984
Сейсембаева К.С.
С-561 от 23.07.2010
985
Сейсембавеа Ж.С
С-562 от23.07.2010
986
Ибраимова М.Х.
И-584 от 02.08.2010
987
Махамбетова М.М.
М-779 от 15.09.2010 г
988
Алимбаев А.Т
А-920 от 14.10.2010 г
989
Алимбаев О.Т.
А921 от 14.10.2010 г
990
Алимбавеа Г.С.
А-922 от 14.10. 2010 г
991
Пивнева О.С.
П-931 от 15.10.2010 г
992
Бамуратов Р.У.
Б-951 от 19.10.2010 г
993
Сулейменова А
С-1054 от 10.11.2010 г
994
Куйкабаев А
К-1052 от 10.11.2010 г
995
Жазыбаева Ж.С.
Ж-1085 от 01.12.2010
996
Матайбаева С.С
М-43 от 20.01.2011 г
997
Аманкулов Д.С
А-63 от 27.01.2011 г
998
Жетписбаев А.Н.
Ж-65 от 27.01.2011
999
Абдрешов Н.С.
А-125 от 15.02.2011
1000
Карипов З.К
К-185 от 02.03.2011
1001
Акпанбетов Ж.С
А-182 от 02.03.2011
1002
Нигматулина Ф.Ш
Н-282 от 07.04.2011 г
1003
Толеуова А.А.
Т-309 от 14.04.2011
1004
Цветковская С.В.
Ц-338 от 20.04.2011
1005
Кадырбекова А.Р.
К-348 от 22.04.2011
1006
Рузаев Р.У.
Р-374 от 20.04.2011
1007
Буланбаев Н.Р.
Б-449 от 26.05.2011
1008
Аутай Дина
А-448 от 26.05.2011
1009
Сахай Ермек
С-450 от 26.05.2011
1010
Козгараева Г.Е.
К-454 от 27.05.2011
1011
Джадраев Е.А.
Д-453 от 27.05.2011
1012
Серикжан Байгалым
Б-459 от 31.05.2011
1013
Койшыбаев Д.Д
К-579 от 11.07.2011
1014
Бусовская
Б-740 от 06.09.2011
1015
Киалбаев А.К
К-765 от 12.09.2011
1016
Шарипова Б.С.
Ш-782 от 14.09.2011
1017
Акшалакова Э.М.
А-788 от 20.09.2011
1018
Таласбаева Д.А.
Т-892 от 31.10.2011
1019
Варакина А.В.
В-926 от 16.112011
1020
Байгалиева Н.Б.
Б-946 от 25.11.2011
1021
Адъят Б
А-975 от 13.12.2011
1022
Адъят А
А-976 от 13.12.2011
1023
Хажекбер Т
Х-9 от 06.01.2012
1024
Даутхан С
Д-27 от 11.01.2012
1025
Укметхан Г.
У-8 от 06.01.2012
1026
Рахымбеков А.М.
Р-57 от 17.01.2012
1027
Даултхан
Д-87 от 26.01.2012
1028
Санат А
С-88 от 26.01.2012
1029
Ибраимов У.К.
И-126 от 07.02.12
1030
Ащанова А.Т.
А-150 от 14.02.2012
1031
Жуванышева Ж.Б.
Ж-187 от 20.02.2012
1032
Мырзахметова Ф.С.
М-190 20.02.2012
1033
Сулеймен Н.
С-231 от 23.02.2012
1034
Кудияров Д.С.
К-238 от 27.02.2012
1035
Сәлім М.
С-255 от 28.02.2012
1036
Муханов А.У.
М-287 от 13.03.2012
1037
Ерменбетова К.Е.
Е-314 от 19.03.2012
1038
Андабек М.
А-348 от 29.03.2012
1039
Кадылбек К.
К-350 от 29.03.2012
1040
Төлеухан С.
Т-353 от 29.03.2012
1041
Уристамбекова А.Т.
У-354 от 29.03.2012
1042
Ғафуролла С.
Ғ-363 от 03.04.2012
1043
Керимкулова Д.Ж.
К-391 от 09.04.2012
1044
Сатей Ж.
С-408 от 11.04.2012
1045
Амирбекова В.К.
А-484 от 04.05.2012
1046
Джанибекова Г.А.
Д-498 от 08.05.2012
1047
Шаймолдинов Г.
Ш-525 от 16.05.2012
1048
Жандарбек С.
Ж-519 от 16.05.2012
1049
Рахметдулаева М.Д.
Р-615 от 14.06.2012
1050
Орынбаев М.А.
О-639 от 26.06.2012
1051
Б.Еркін
Е-643 от 27.06.2012
1052
Алипбаева У.Б.
А-676 от 19.07.2012
1053
Жапарова Б.Н.
Ж-677 от 19.07.2012
1054
Калимолданова С.К.
К-678 от 19.07.2012
1055
Акчаликов Д.Б.
А-697 от 27.07.2012
1056
Хатбай Е.
Х-701 от 27.07.2012
1057
Ким Н.Б.
К-705 от 31.07.2012
1058
Ким И.И.
К- 706 от 31.07.2012
1059
Ли И.С.
Л-707 от 31.07.2012
1060
Тухметова А.Б.
Т-793 от 29.08.2012
1061
Зукен Н.
З-807 от 10.09.2012
1062
Байтаракова К.
Б-821 от 17.09.2012
1063
Белкожанов Ж.А.
Б-838 от 02.10.2012
1064
Адикулова Ш.А.
А-847 от 11.10.2012
1065
Тогенова М.К.
Т-912 от 20.11.2012
1066
Магзам А.
М-921 от 22.11.2012
1067
Аликупов Р.Б.
А-926 от 27.11.2012
1068
Байборинова К.У.
Б-927 от 28.11.2012
1069
Темирканова А.А.
Т-932 от 28.11.2012
1070
Кенбаева Г.м.
К-83 от 21.01.2013
1071
Шегенова А.Х.
Ш-97 от 23.01.2013
1072
Рахметдуллаев А.Д.
Р – 102 от 24.01.2013
1073
Нурмахамбетов Н.Т.
Н-108 от 28.01.2013
1074
Нурлан Балхаш
Н-148 от 13.02.2013
1075
Таныбай Игилик
Т-154 от 19.02.2013
1076
Джолдыбаева И.
Д-161 от 22.02.2013
1077
Джолдыбаева Ф.
Д-162 от 22.02.2013
1078
Насибулин Р.Р.
Н-178 от 01.03.2013
1079
Сулеймен М.
С-179 от 01.03.2013
1080
Турсынбай К.
Т-188 от 05.03.2013
1081
Окапулы Н.
О-202 от 14.03.2013
1082
Жакенулы Женисбек
Ж-217 от 26.03.2013
1083
Шаймурдан Кайрат
Ш-235 от 04.04.2013
1084
Галиева К.М.
Г-246 от 04.04.2013
1085
Абылгазинова Г.И.
А-259 от 10.04.2013
1086
Уразаева Р.К.
У-264 от 10.04.2013
1087
Етенбаева А.А.
Е-274 от 17.04.2013
1088
Сембинов А.Б.
С-311 от 03.05.2013
1089
Окбаева А.Н.
О-318 от 08.05.2013
1090
Касилова Т.В.
К-322 от 13.05.2013
1091
Касилов А.С.
К-323 от 13.05.2013
1092
Касилов И.А.
К-324 от 13.05.2013
1093
Полатова Г.И.
П-326 от 13.05.2013
1094
Алиев Ж.Ж.
А-329 от 14.05.2013
1095
Бимурзаева У.О.
Б-331 от 14.05.2013
1096
Карибекова М.О.
К-333 от 14.05.2013
1097
Ли Л.Р.
Л-351 от 20.05.2013
1098
Ли Е.А.
Л-352 от 20.05.2013
1099
Шин Р.А.
Ш-355 от 20.05.2013
1100
Донасова А.А.
Д-358 от 27.05.2013
1101
Донасова Ш.А.
Д-359т от 27.05.2013
1102
Заиндинова А.Б.
З-360 от 27.05.2013
1103
Курумбаев А.Б.
К-371 от 28.05.2013
1104
Джолдыбекова Н.Е.
Д-378 от 29.05.2013
1105
Иманбаева А.Б.
И-381 от 29.05.2013
1106
Иманбаева Д.Б.
И-382 от 29.05.2013
1107
Бримжарова А.А.
Б-386 от 31.05.2013
1108
Карипжанов М.Ш.
К-406 от 10.06.2013
1109
Нұрғұспанұлы Мергенбек
Н-420 от 17.06.2013
1110
Джумабаева.Г.Н.
Д-421 от 18.06.2013
1111
Өмірәлі.М.М.
Ө-424 от 18.06.2013
1112
Сарсебеков.С.К
С-441 от 01.07.2013
1113
Курмангалиев.Г.К.
К-452 от 04.07.2013
1114
Сагатова.Б.А.
С-453 от 04.07.2013
1115
Курмангалиева.А.А.
К-459 от 12.07.2013
1116
Хажиева.Б.И.
Х-460 от 12.07.2013
1117
Бекш. С.К
Б-484 от 22.07.2013
1118
Абақбаев.М.С.
А-488 от 24.07.2013
1119
Қыстаубаев.Р.А.
Қ-498 от 30.07.2013
1120
Қыстабаева.Б.А.
Қ-499 от 30.07.2013
1121
Денисенко.И.М.
Д-517 от 09.08.2013
1122
Кенжебаева.Е.А.
К-518 от 09.08.2013
1123
Кенжебаев.А.Н.
К-519 от 09.08.2013
1124
Потапова.Г.А.
П-520 от09.08.2013
1125
Потапов.Д.Ю.
П-521 от 09.08.2013
1126
Потапова.Е.Ю.
П-522 от 09.08.2013
1127
Имангалиев.А.К.
И-524 от 12.08.2013
1128
Көксеген.С
К-525 от 12.08.2013
1129
Биргад.Б.
Б-529 от 13.08.2013
1130
Галимова А.С
Г-530 от13.08.2013
1131
Батырбеков.С.М
Б-545 от 21.08.2013
1132
Забелина.А.М.
З-547 от 22.08.2013
1133
Сейсембаева.К.С
С-562 от 03.09.2013
1134
Тулепова.С.С
Т-568 от 03.09.2013
1135
Бекпутаюва. Т.Д
Б-576 от 03.09.2013
1136
Чистеков.И.В
Ч-595 от17.09.2013
1137
Сагатбеков.Т.
С-596 от 17.09.2013
1138
Шалин .К.
Ш-589 от 20.09.2013
1139
Ермакова.Л.Б.
Е-641 от08.10.2013
1140
Оразалинов.М.Е.
О-655 от 17.10.2013
1141
Мукашев.К.Т
М-704 от 27.11.2013
1142
Кенжебаева Г.Б.
К-715 от 04.12.2013
1143
Ахметова М.Е.
А-10 от 08.01.2014
1144
Кудайбергенова Д.А.
К-24 от 15.01.2014
1145
Кулинтаева С.К.
К-26 от 15.01.2014
1146
Мартьянова И.Н.
М-38 от 21.01.2014
1147
Сарбасов Н.К.
С-61 от 27.01.2014
1148
Ногайбаева А.К.
Н-76 от 29.01.2014
1149
Ерменбетова Н.М.
Е-86 от 05.02.2014
1150
Амандыкова Г.М.
А-131 от 12.02.2014
1151
Куздикбаев А.К.
К-132 от 12.02.2014
1152
Кунузбаева А.К.
К-141 от 13.02.2014
1153
Кунизбаева А.И.
К-142 от 13.02.2014
1154
Туякбаев М.К.
Т-162 от 21.02.2014
1155
Матайбаев С.С.
М-163 от 21.02.2014
1156
Искандаров Р.А.
И-164 от 21.02.2014
1157
Дукенова А.С.
Д-165 от 21.02.2014
1158
Фензель С.М.
Ф-189 от 27.02.2014
1159
Нұрданбек Ғ.
Н-207 от 11.03.2014
1160
Ыдырыш Минауар
Ы- 215 от 17-03-2014
1161
Раисова Г.А.
Р-2116 от 17-03-2004
1162
Полотов Р.Ж.
П-231 от 26-03-2014
1163
Майбасов М.К.
М-282 от 14-04-2014
1164
Кожахметова А.А.
К-296 от 21-04-2014
1165
Журтбаев К.К.
Ж-297 от 21-04-2014
1166
Самиева М.Б.
С-305 от 23-04-2014
1167
Шаяхметова А.Б.
Ш-357 от 16-05-2014
1168
Ким Антон Р.
К-391 от 30-05-2014
1169
Ким Элеонора Петровна
К-392 от 30-05-2014
1170
Тулегенова К.К.
Т-413 от 05-06-2014
1171
Прохода Е.С.
П-422 от 16-06-2014
1172
Бедабаева С.Х.
Б-435 от 20-06-2014
1173
Пулатов Н.А.
П-436 от 20-06-2014
1174
Кашкенова Ж.К.
К-443 от 24-06-2014
1175
Бақыт Гүлсім
Б-747 от 08-07-2014
1176
Какимжанова Г.Ж.
К-500 от 21-07-2014
1177
Рахимова А.Р.
Р-527 от 30-07-2014
1178
Кутумбаева Г.К.
К-551 от 13-08-2014
1179
Оспангазиев Е.
О-552 от 14-08-2014
1180
Малаева Л.Ж.
М-565 от 21-08-2014
1181
Хашагулов С.Р.
Х-566 от 21-08-2014
1182
Тоқажан Ә.Е.
Т-567 от 21-08-2014
1183
Бакыт Таңңұр
Б-604 от 03-09-2014
1184
Муқадысқызы Қасым
М-609 от 09-09-2014
1185
Турсынгалиев А.А.
Т- 614 от 11-09-2014
1186
Ахметқали Б.
А-617 от 15-09-2014
1187
Нурмаханбетова Н.Т.
Н-621 от 16-09-2014
1188
Жанбыршаев К.О.
Ж-636 от 24-09-2014
1189
Ким В.Р.
К- 646 от 26-09-2014
1190
Байменова К.А.
Б-759 от 24-11-2014
1191
Багыбаева Индира
Б-777 от 04-12-2014
1192
Мустафин И.Х.
М-25 от 19-01-2015
1193
Садвакасова Б.М.
С-28 от 22-01-2015
1194
Булекбаев А.Т.
Б-31 от 26-01-2015
1195
Оспанова А.М.
О-47 от 29-01-2015
1196
Мұқатай Бикеш
М-48 от 29-01-2015
1197
Қастер Рахат
К-51 от 03-02-2015
1198
Куатбекова М.Н.
К-58 от 06-02-2015
1199
Айтлесов Д.Н.
А-123 от 27-02-2015
1200
Базарбек М.
Б-193 от 06-04-2015
1201
Мадыбекова Б.А.
М-291 от 21-05-2015
1202
Асатпаева Б.К.
А-413 от 22-07-2015
1203
Сабралинова Г.Н.
С-421 от 23-07-2015
1204
Олежко С.С.
О-507 от 02-09-2015
1205
Нәзігүл
О-599 от 28-10-2015
1206
Шлдебаева Ш.А.
Ш-629 от 19-11-2015
1207
Рыспеков Д.Б.
Р-639 от 30-11-2015
1208
Серикбаева Ж.С.
С-678 от 14-12-2015
1209
Тарыбаева З.Р.
Т-9 от 11-01-2016
1210
Тарыбаева К.
Т-10 от 11-01-2016
1211
Баймолданова Н.А.
Б-11 от 11-01-2016
1212
Рахимова А.Ш.
Р-16 от 13-01-2016
1213
Жарылгасинова А.К.
Ж-17 от 13-01-2016
1214
Абдуллин Р.Ф.
А-31 от 20-01-2016
1215
Абдуллин Ф.А.
А-32 от 20-01-2016
1216
Ван М.С.
В-34 от 20-01-2016
1217
Алимбаева А.А.
А-64 от 28-01-2016
1218
Байдолда А.
Б-69 от 03-02-2016
1219
Жардемият Б.
Ж-70 от 03-02-2016
1220
Керимова А.Б.
К-87 от 12-02-2016
1221
Тилеугазы Ж.
Т-90 от 16-02-2016
1222
Садыкова С.
С-104 от 24-02-2016
1223
Гайдук А.И.
Г-108 от 26-02-2016
1224
Молдаханова А.А.
М-155 от 24-03-2016
1225
Суйнгалиева Ж.К.
С-156 от 24-03-2016
1226
Карим Е.
К-162 от 29-03-2016
1227
Карибеков С.О.
К-176 от 30-03-2016
1228
Хумархан
Х-183 от 04-04-2016
1229
Шаяхметова К.К.
Ш-184 от 04-04-2016
1230
Левин Н.Ю.
Л-139 от 05-04-2016
1231
Талыпбаев Е.Б.
Т-203 от 07-04-2016
1232
Полатбаева Г.А.
П-206 от 08-04-2016
1233
Суйнгалиев Р.Ж.
С-208 от 11-04-2016
1234
Миллятова М.
М-209 от 11-04-2016
1235
Жапсарбаева А.Ж.
Ж-263 от 11-05-2016
1236
Иысұлы Қ.
И-308 от 18-05-2016
1237
Иысов Ж.К.
И-309 от 19-05-2016
1238
Чумаева А.
Ч-322 от 20-05-2016
1239
Боранбаев Е.С.
Б-323 от 20-05-2016
1240
Конысбаев А.О.
К-326 от 23-05-2016
1241
Косжанова Г.И.
К-328 от 23-05-2016
1242
Дауренбек М.К.
Д-329 от 23-05-2016
1243
Таубаев Б.С.
Т-330 от 23-05-2016
1244
Масғұт С.
М-332 от 24-05-2016
1245
Жусанбаев Р.К.
Ж-335 от 25-05-2016
1246
Жумабаева Т.Б.
Ж-336 от 25-05-2016
1247
Какимжанова ьт Ш.Ж.
К-341 от 26-05-2016
1248
Рымбаева К.М.
Р-348 от 01-06-2016
1249
Трунов Д.А.
Т-356 от 02-06-2016
1250
Мусабаева Л.М.
М-362 от 06-06-2016
1251
Мусулимов Д.Б.
М-364 от 07-06-2016
1252
Ербатырова Г.Ш.
Е-381 от 15-06-2016
1253
Түндебаева А.С.
Т-382 от 16-06-2016
1254
Сулейманов А.Н.
С-386 от 20-06-2016
1255
Бедельбаев Р.М.
Б-387 от 20-06-2016
1256
Львова Т.А.
Л-396 от 21-06-2016
1257
Садыкова М.Н.
С-408 от 23-06-2016
1258
Нурпеисова Д.А.
Н-411 от 28-06-2016
1259
Алиева О.
А-416 от 30-06-2016
1260
Сейсембаев Е.В.
С-425 от 11-07-2016
1261
Бейсбаева М.К.
Б-427 от 11-07-2016
1262
Манжикова Н.С.
М-439 от 15-07-2016
1263
Абылай Д.
А-440 от 15-07-2016
1264
Азирбеков Д.Ж.
А-452 от 22-07-2016
1265
Кукаев Т.А.
К-454 от 25-07-2016
1266
Калимолданова С.С.
К-457 от 26-07-2016
1267
Самиева А.Т.
С-459 от 27-07-2016
1268
Жуматаева А.Е.
Ж-460 от 27-07-2016
1269
Умаров Е.К.
У-461 от 28-07-2016
1270
Куренкеева Р.К.
К-466 от 29-07-2016
1271
Шаншарбаева А.Б.
Ш-468 от 01-08-2016
1272
Молбаев А.У.
М-471 от 02-08-2016
1273
Скакова А.М.
С-474 от 02-08-2016
1274
Сарсенбай М.Р.
С-495 от 11-08-2016
1275
Кожахметова М.Ж.
К-496 от 11-08-2016
1276
Шами Қ.А.
Ш-499 от 12-08-2016
1277
Боранбаева А.А.
Б-503 от 16-08-2016
1278
Касымбеков Т.С.
К-515 от 23-08-2016
1279
Туткышева К.Т.
Т-533 от 01-09-2016
1280
Осанов Б.К.
О-535 от 02-09-2016
1281
Осанова Ж.Б.
О-536 от 02-09-2016
1282
Осанов А.Б.
О-537 от 02-09-2016
1283
Никишина С.П.
Н-538 от 02-09-2016
1284
Каланов Е.К.
К-547 от 07-09-2016
1285
Оналхан А.
О-551 от 14-09-2016
1286
Тансыкбаева К.Т.
Т-563 от 15-09-2016
1287
Ерниязова М.В.
Е-570 от 20-09-2016
1288
Асанбаев А.Ж.
А-572 от 20-09-2016
1289
Қабылбек Е.
Қ-575 от 21-09-2016
1290
Қайратхан М.
Қ-579 от 26-09-2016
1291
Кошбаева А.Д.
К-582 от 26-09-2016
1292
Нұрсапаұлы Н.
Н-583 от 26-09-2016
1293
Амантай Қ.
А-593 от 28-09-2016
1294
Сарсембаев М.Б.
С-629 от 17-10-2016
1295
Жексембеков М.Б.
Ж-634 от 18-10-2016
1296
Тумабаев Д.Т.
Т-638 от 19-10-2016
1297
Сарсенбаева Қ.Б.
С-642 от 20-10-2016
1298
Курганбаева Л.Б.
К-653 от 26-10-2016
1299
Курганбаева Б.К.
К-658 от 27-10-2016
1300
Рсалиев К.Т.
Р-662 от 27-10-2016
1301
Балаева Р.И.
Б-679 от 07-10-2016
1302
Кенесбаев Д.С.
К-685 от 08-11-2016
1303
Ахмет М.
А-694 от 15-11-2016
1304
Алдабекова З.К.
А-698 от 18-11-2016
1305
Малаева Ж.Е.
М-699 от 18-11-2016
1306
Конакбаева А.Қ.
К-701 от 21-11-2016
1307
Байсеитова А.М.
Б-702 от 21-11-2016
1308
Омаров Е.М.
О-711 от 22-11-2016
1309
Мұхамед К.
М-714 от 22-11-2016
1310
Бимуратов А.А.
Б-715 от 23-11-2016
1311
Исабекова Б.И.
И-718 от 24-11-2016
1312
Сейілхан
С-743 от 02-12-2016
1313
Мамырбеков Г.А.
М-745 от 05-12-2016
1314
Тазабекова М.А.
Т-746 от 05-12-2016
1315
Мулдашева Н.А.
Б-747 от 05-12-2016
1316
Ахметова С.Ж.
А-5 от 05-01-2017
1317
Қалдиева К.Ж.
К-9 от 09-01-2017
1318
Шалабаев Ракыш
Ш-15 от 10-01-2017
1319
Дуйсенбаева Т.Ш.
Д-14 от 10-01-2017
1320
Бурякова Е.И.
Б-42 от 17-01-2017
1321
Гречуков Е.И.
Г-43 от 17-01-2017
1322
Мынбаева Р.М.
М-57 от 20-01-2017
1323
Зархум Алтай
З-62 от 23-01-2017
1324
Беркинбаев М.М.
Б-68 от 26-01-2017
1325
Аширбай Ж.Ж.
А-70 от 26-01-2017
1326
Тогызбаева А.М.
Т-111 от 10-02-2017
1327
Әбдіуәлиұлы Т.
Ә-127 от 23-02-2017
1328
Әбдіуәлиұлы Е.
Ә-131 23-02-2017
1329
Омаркулов Д.А.
О-136 от 27-02-2017
1330
Далайхан К.
Д-137 от 27-02-2017
1331
Политиди Л.П.
П-181 от 28-03-2017
1332
Бохаш Секман
Б-198 от 30-03-2017
1333
Қыпшақбаева М.Ә.
К-210 от 05-04-2017
1334
Рыскулова Г.К.
Р-212 от 05-04-2017
1335
Дельва Н.Н.
Д-213 от 05-04-2017
1336
Темирбаева Ж.Н.
Т-214 от 05-04-2017
1337
Темирбаев Д.Ж.
Т-216 от 05-04-2017
1338
Баймулдинов А.Б.
Б-218 от 06-04-2017
1339
Имангалиева М.К.
И-219 от 06-04-2017
1340
Хамитова С.
Х-224 от 07-04-2017
1341
Агымбаева Т.П.
А-236 от 11-04-2017
1342
Рыскулова О.С.
Р-238 от 11-04-2017
1343
Имандаутова Д.
И-239 от 11-04-2017
1344
Шаймерденов Н.В.
Ш-247 от 14-04-2017
1345
Асылханов М.Т.
А-269 от 25-04-2017
1346
Касым А.
К-272 от 26-04-2017
1347
Болатова Н.Н.
Б-274 от 26-04-2017
1348
Оразалы Н.Қ.
О-314 от 24-05-2017
1349
Жукеев Д.К.
Ж-316 от 24-05-2017
1350
Хавсамет Жарасхан
Х-320 от 25-05-2017
1351
Аканбаева Н.Е.
А-334 от 30-05-2017
1352
Кыпшаков Е.Е.
К-336 от 30-05-2017
1353
Бекбаева Э.О.
Б-337 от 30-05-2017
1354
Аканбаев М.Е.
А-338 от 30-05-2017
1355
Калиев Р.С.
К-364 от 07-06-2017
1356
Омаркулова Л.Ж.
О-369 от 08-06-2017
1357
Фадеева А.И.
Ф-381 от 13-06-2017
1358
Жуковский И.Ю.
Ж-384 от 14-06-2017
1359
Шагиев Р.В.
Ш-391 от 15-06-2017
1360
Жұман Жанипа
Ж-419 от 23-06-2017
1361
Талдыбаев Б.С.
Т-515 от 03-08-2017
1362
Кәдірәлі Ж.
К-515 от 03-08-2017
1363
Бескекилов О.М.
Б-528 от 10-08-2017
1364
Жарханқызы Б.
Ж-586 от 06-09-2017
1365
Загиргаан Ж.
З-611 от 18-09-2017
1366
Битимов А.М.
Б-630 от 21-09-2017
1367
Биекенова Ғ.Х
Б-442 от 08-2017
1368
Цой А.Р.
Ц-654 от 09.10.2017
1369
Цой А.Р.
Ц-659 от 09.10.2017
1370
Куринный В.М.
К-673 от 17-10-2017
1371
Карпенко Д.А.
К-674 от 17-10-2017
1372
Лавров О.А.
Л-675 от 17-10-2017
1373
Бардин В.В.
Б-676 от 17-10-2017
1374
Испулатов Д.З.
И-680 от 20-10-2017
1375
Капалов Д.Б.
К-681 от 23-10-2017
1376
Сегизбаева Р.Н.
С-694 от 30-10-2017
1377
Андасбаева Ә.Ғ.
А-698 от 30-10-2017
1378
Гольц Л.В.
Г-777 от 11-12-2017
1379
Политиди М.Ф.
П-11 от 11-01-2018
1380
Жалелхан Ж.
Ж-13 от 11-01-2018
1381
Цой Т.Р.
Ц-25 от 16-01-2018
1382
Деркачева В.Н.
Д-26 от 16-01-2018
1383
Ыбырай С.
Ы-98 от 21-02-2018
1384
Байжанов Р.К.
Б-239 от 27-03-2018
1385
Жуманазаров К.Ж.
Ж-281 от 11-04-2018
1386
Жубатханова Р.А.
Ж-287 от 13-04-2018
1387
Абдуалиев Б.К.
А-351 от 14-05-2018
1388
Кыстаубаев Т.Н.
К-353 от 15-05-2018
1389
Затбаева М.М.
З-391 от 29-05-2018
1390
Жаксыбай М.М.
Ж-397 от 30-05-2018
1391
Бапенова Н.К.
Б-402 от 04-06-2018
1392
Алайдарова Г.М.
А-479 от 20-07-2018
1393
Жанғали Б.С.
Ж-480 от 20-07-2018
1394
Иманкулова Ж.А.
И-512 от 03-08-2018
1395
Шокоманов Б.Т.
Ш-516 от 06-08-2018
1396
Токжанов Р.М.
Т-518 от 07-08-2018
1397
Чижанов Т.А.
Ч-527 от 08-08-2018
1398
Щепкин И.Д.
Щ-528 от 08-08-2018
1399
Руденко Н.С.
Р-529 от 08-08-2018
1400
Игашева В.А.
И-532 от 09-08-2018
1401
Мұқаш Е.Ш.
М-533 от 09-08-2018
1402
Тарыбаев Е.А.
Т-534 от 09-08-2018
1403
Кремлев И.В.
К-536 от 09-08-2018
1404
Амирханов Н.Т.
А-544 от 11-08-2018
1405
Бочкарев В.В.
Б-546 от 14-08-2018
1406
Лай Р.В.
Л-549 от 17-08-2018
1407
Утегенов Н.С.
У-591 от 06-09-2018
1408
Пашкевич Н.В.
П-602 от 10-09-2018
1409
Балымбетов Б.Н.
Б-619 от 12-09-2018
1410
Тұрсын А.М.
Т-642 от 25-09-2018
1411
Иванкова А.Д.
И-651 от 26-09-2018
1412
Дубровин Н.С.
Д-664 от 02-10-2018
1413
Семёнов В.В.
С-667 от 03-10-2018
1414
Нурмуратова Г.М.
Н-692 от 19-10-2018
1415
Омар Е.О.
О-737 от 12-11-2018
1416
Галиуллина А.Б.
Г-19 от 17-01-2019
1417
Қасенқан Р.
Қ-109 от 21-02-2019
1418
Солтан М.С.
С-112 от 27-02-2019
1419 Жарменова Н.С. 02-21-70 от 23-07-2019
1420 Насылбеков А.О. 02-21-94  от 03-10-2019