Навигация

Жаңғыру 3.0

Жалпы ақпарат

Ақпарат

Баннеры

Негізгі » Кезек » ТҮҚС жер учаскесін алу кезегі

ТҮҚС жер учаскесін алу кезегі

КЕЗЕКТІЛІК СҰРАҚТАРЫ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР ҮШІН БАЙЛАНЫС ТЕЛЕФОНЫ: 8(72835)4-27-96


Жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелерін сұрап жазған азаматтардың тізімі 01.10.2017

№ п/п Ф.И.О. Номер и дата регистрации
1 Ибраимова В.К. № И-10 от.01.08.2005
2 Жумадилов Т.А. № Ж-2  от 01.08.2005
3 Касымханов Ж. Н. № К-38  от 15.09.2005
4 Уалиев Жомарт №2-18-У-4  от 07.12.05
5 Кожагулова Р.К. №2-18-К-62  от 22.12.05
6 Мусаев Майлыбай №2-18-Н-12  от 28.12.05г.
7 Акилов Е.С. № 2-18-А-3  от  12.01.2006 
8 Жуманкулов Т.Т № 2-18-Ж-1 от 13.01.06 г.                        
9 Байтараков Р.Р № 2-18-Б-3 от 13.01.06 г
10 Маджибаева М.У.                  № 2-18-М-2 от 13.01.06 г
11 Стамбеков Е.А.                № 2-18-С-3 от 16.01.06 г 
12 Есекеев А.К.                     № 2-18-Е-4 от 18.01.06 г
13 Малибекова А.К  № 2-18-М-3 от 09.02.06 г
14 Атайбекова Р.К.                                  № 2-18-А-3 от 02.03.06 г
15 Дауренбаев М У № 2-18 Д-5  от 14.03.06
16 Тажибев Б.И.                       № 2-18-Т-13 от 29.03.06 г
17 Байбатчаев Е.Б.            № 2-18- Б-17 от 04.04.06 г
18 Тулекбаев С.К.                                                   № 2-18-Т-17от 23.05.06 г
19 Раймкулов А.Ж. № 2-18-Р-5  от 06.06.06
20 Бельдебеков Б.Д.                  № 2-18-Б-40 от 11.09.06 г
21 Данабаева К № 2-18-Д-24   от 27.10.06г 
22 Акильбекова К Ж № 2-18-А-49  от 31.10.06
23 Жылкыбаев Н М № 2-18-Д-25 от 31.10.06. г
24 Акылбекова Д № 2-18-А-48 от 31.10. 06
25 Утегенова А Б  № 2-18-У-10 от 2.11.06
26 Беккулиева М А № 2-18-Б-46 от 09.11.06
27 Туткушпаев Б.Ж № 2-18-Т-30 от10.11.06
28 Муратбекова М.М. № 2-18-М-36 от10.11.06
29 Махатов У.С. № 2-18 –М-37 от. 10.11.06
30 Сагатова  Бакыткул   № 2-18  С-400 от  10.11.06 
31 Сагатова Балжан А.                    №  2-18- С-40 от 10.11.06
32 Болотнова Е.В.                       № 2-18 Б-48  от  14.11.06
33 Унгер Д.И.                              № 2-18-У-11 от 14.11.06 г
34 Пасько Н.П.                           № 2-18-П-31 от16.11.06
35 Сопов В.В.                             № 2-18-С-41 от 16.11.06 г
36 Ахметалиев Х.С.                № 2-18-А-53 от 20.11.06 г
37 Тугулбаев Б.Е.                    № 2-18-Б-32 от 20.11.06 г
38 Калысбаева А.Е.                 № 2-18-К-113от 20.11.06 г
39 Демеев Н.Х. №2-18-Д-30  от 25.11.06
40 Менисов Б.З.                         № 2-18-М-39 от 22.11.06 г
41 Толеубаев Б.Н.                   № 2-18-Т-48 от 27.11.06 г
42 Демеева С.А  № 2-18-Д-29 от 25.11.06 г.
43 Сакиева О.Д.  № 2-18-С-43 от 28.11.06 г. 
44 Ергалиев Т.Д  №2-18-Е-11 от 28.11.06 г  
45 Каныбекова Ж.А.            № 2-18-К-117 от29.11.06г.
46 Хамитұлы Мулик № 2-18-Х от 05.12.06 г.
47 Шельбаева С К № 2-18-Ш-17 от 12.12.06 г
48 Бельдебеков К.Д.  № 2-18-Б-57 от 20.12.06 г
49 Иманбердиева Э.С.             № 2-18-И-23  от 20.12.06
50 Кадырканов М.Д.                  № 2-18К-120 от 20.12.06 г
51 Садыкова Л.Т.                        № 2-18-С-49 от 20.12.06 г
52 Садыкова Ж.Ж.                     № 2-18-С-50 от 20.12.06 г
53 Лебедева  О.Н.                       № 2-18-Л-18  от 20.12.06
54 Сералиева Г.Д.                       № 2-18-С-2 от 09.01.07 г
55 Пернебаева С.У.                    № 2-18-О-35 от 10.01.07 г
56 Пернебаева Г. № 2-18-П-36 от 10.01.07
57 Тугулбаев Б.Е  № 2-18-Т-5 от 10.01.07 г
58 Тынбасов Б.Т.                         № 2-18-Т-38 от 15.01.07 г
59 Рымхан Акан                        № 2-18-Р-1 от 16.01.07 г
60 Рымжан Аскарбек               № 2-18-Р-3 от 16.01.07 г.
61 Котиков К.И. № 2-18-К-10 от 16.01..07 г
62 Турысбек И.                         №-2-18-Т-9 от18.01.07
63 Джингильбаева Ж.Б  № 2-18-Д-3 от 18.01.07 г
64 Гонтей Н.В  № 2-18-Г-2 от 22.01.07 г
65 Есимова Т.С.                          № 2-18-Е-4 от 22.01.07 г. 
66 Меркулов Т.А.                       № 2-18-И-7 от 22.01.07 г
67 Елубаев М.А.                         № 2-18-Е-5  от 22.01.07
68 Имашева Б.                           № 2-18-И-2 от 23.01.07 г
69 Оразбаева М.                       № 2-18-О-1 от 23.01.07 г
70 Мергимбаева С.С. № 2-18-М-10 от 23.01.07 г
71 Шишкин В.И. № 2-18-Ш-3 от 23.01.07 г
72 Нашенов М.М.  № 2-18-Н-2 от 24.01.07 г. 
73 Кенизбаева Е.Ж.                   № 2-18-К-20 от 24.01.07 г
74 Джингилбаева Э  № 2-18-Д-4 от 24.01.07 г
75 Сариева С.А.                       № 2-18-С-9 от 24.01.07 г
76 Сатыбалды Амантай           № 2-18-С-12 от 26.01.07 г
77 Дутбаева Ш  № 2-18-Д-5 от 29.01.07 г
78 Ершатұлы Еділ                    № 2-18-Е-6 от 29.01.07 г
79 Журтбай Талапхан              № 2-18-Ж-6 от 29.01.07 г
80 Оразалинова А.С  № 2-18-О-3 от 30.01.07
81 Оразалы Казы                     № 2-18-О-4 от 31.01.07 г
82 Сейсембаева К.С.                 № 2-18-С-14 от 31.01.07 г
83 Әсен  № 2-18-А-10 от 31.01.07 г
84 Оразалинов К.К  № 2-18-О-5  от 31.01.07г
85 Мергимбаев Ч.С  № 2-18-И-12 от 31.01.07 г
86 Бопазова И.Д  № 2-18-Б-13 от 31.01.07 г
87 Молчабаева К.                       № 2-18-М-14 от 01.02.07г.
88 Бедельбаева А.А.                  № 2-18-Б-15 от 01.02.07 г
89 Туктибаева С.К.                    № 2-18-Т-18 от 01.02.07 г.
90 Диких П.Г.  № 2-18-Д-7 от 01.02.07 г.
91 Макашев Р.Е  № 2-18-М-15 от 01.02.07г.
92 Сагынбаев Ф.К. № 2-18-С-16 от 01.02.07г
93 Калимолданов Ж.Е  № 2-18-К-28 от 01.02.07 г 
94 Керимбеков С.Е № 2-18-К-27 от 01.02.07 г.
95 Сакиева А М № 2-18-С-16  от 01.02.07
96 Бельдебеков М.Д.                 № 2-18-Б-18 от 02.02.07
97 Ким Валерии  Я.                              № 2-18-К-32 от 05.02.07 г
98 Смат Құлынбек                   № 2-18-С-20 от 05.02.07 г
99 Герд А.В.                                               № 2-18-Г-3 от 05.02.07 г
100 Касенова Э.Е.                       № 2-18-К-33 от 06.02.07 г
101 Туякбаев Е.                         № 2-18-Т-21 от 07.02.07 г
102 Акимханова Л.Ж.                № 2-18-А-17 от 07.02.07 г 
103 Акимжанова Р.А  № 2-18-А-18 от 08.02.07 г
104 Искандарова Р № 2-18-И-5 от 08.02.07
105 Базархан ұлы Ерсін             № 2-18 –Б-22 от 08.02.07
106 Исабекова А  № 2-18-И-6 от 08.02.07 г
107 Жунисбеков А.  № 2-18-Ж-8 от 08.02.07 г
108 Жумашова Г.Ж  № 2-18-Ж-9 от 08.02.07 г
109 Ерденбеков Б.Н.                    № 2-18-Е-8 от 08.02.07 г
110 Пак И.М. № 2-18-П-12 от 08.02.07 г
111 Кунакбаева Г.М.                        № 2-18-К-41 от 09.02.07 г
112 Байтемирова С.М.                № 2-18-Б-24 от 09.02.07 г
113 Аканбаева П.Ж.                     № 2-18-А-19 от 09.02.07 г
114 Жамболусова Ә.И.                № 2-18-Ж-10 от 09.02.07 г
115 Оразалинов К.К.                      № 2-18-О-7 от 09.02.07 г
116 Новоселова С.Г . №2-18-Н-10 от 12.02.07
117 Прокопьева Р.М.  № 2-18-П-13  от 12.02.07
118 Ким Е.А. № 2-18- К-43  от 12.02.07
119 Бықи  № 2-18-Б-25 от 13.02.07 г
120 Алипова К.  № 2-18-А-21 от 13.02.07 г
121 Бекбергенов М.Н  № 2-18-Б-26 от 13.02.07 г
122 Жуманкулов Ж.А.                 № 2-18-Ж-11 от 13.02.07 г
123 Мартьянова С.Д.                                                                                № 2-18-М-20 от 13.02.07 г
124 Мартьянова М.Н. № 2-18-М-21  от 13.02.07
125 Орманова Б С. № 2-18  О-9  от 13.02.07
126 Қудайберген  Айгерім          № 2-18-К-45 от 14.02.07 г
127 Касымбаева  Н.  № 2-18-К-46 от 14.02.07 г
128 Тикебаева Т.А  № 2-18-Т-26  от 14.02.07г
129 Оренбаева А.А № 2-18-О-10 от 14.02.07 г
130 Оразалинов К.К. № 2-18-О-11 от 14.02.07 г
131 Мархаба Азез № 2-18-М-25  от 15.02.07
132 Смайлова Р. Т. № 2-18-С-23 от 15.02.07 г
133 Кабдалиев А.Т  № 2-18-К-48  от 15.02.07г
134 Барлыбаева  Светлана № 2-18-Б-28 от 15.02.07 г
135 Мартьянов Д.Н  № 2-18-М-27 от 15.02.07 г
136 Жанибекова Н № 2-18-Ж-13 от 15.02.07 г
137 Гадыл Аяткабылулы № 2-18-Г-5 от 15.02.07 г
138 Альпиева Р.Г  № 2-18-А-22 от 16.02.07 г
139 Хусенова Б.А № 2-18-Х-2 от 16.02.07 г
140 Наубаева А.Е  № 2-18-Н-12 от 16.02.07 г
141 Калдыбекова Г.Б. № 2-18-К-49 от 16.02.07 г
142 Аканбаев Е. № 2-18-А-24 от 16.02.07 г
143 Ахметова К.З. № 2-18-А-27 от 20.02.07 г
144 Ахметов С.Ш. № 2-18-Иж-1 от 20.02.07
145 Бердиев М.Ж. № 2-18-Иж-2  от 20.02.07
146 Туткушбаев Т.А. № 2-18-ИЖ-3 от 20.02.07г 
147 Сарсенова Д.О. № 2-18-ИЖ-4 от 20.02.07г 
148 Раймбекова Г.К № 2-18-ИЖ-5 от 20.02.07г 
149 Шаяхметова Ж.С. № 2-18-ИЖ-6 от 20.02.07г 
150 Шаяхметова А.Н. № 2-18-ИЖ-7 от 20.02.07г 
151 Касымбекова Г.А. № 2-18-ИЖ-8 от 20.02.07г 
152 Галиулин С.К. № 2-18-ИЖ-9 от 20.02.07г
153 Нигматулина Г.Ш. № 2-18-Н-13 от 20.02.07г 
154 Жусупов А.Х  № 2-18-ИЖ-10 от 21.02.07г 
155 Жусупова И.Х № 2-18-ИЖ-11 от 21.02.07
156 Жапсарбаев Ж.К. № 2-18-ИЖ-12 от 21.02.07
157 Мартьянов Н.И.  № 2-18-ИЖ-13 от 21.02.07 
158 Жумадилов Т.Т.                  № 2-18-ИЖ-14 от 21.02.07 
159 Акимбеков Д.Р.                      № 2-18-ИЖ-15 от 21.02.07 
160 Рыскулова Т.А.                       № 2-18-ИЖ-16 от 21.02.07 
161 Сеиткамалова А.Н.  № 2-18-ИЖ-17 от 21.02.07г 
162 Маткаримова А.  № 2-18-ИЖ-18 от 21.02.07г 
163 Шенгельбаев К.Х.                         № 2-18-ИЖ-19 от 21.02.07  
164 Буимов Д.В. № 2-18-ИЖ-20 от 21.02.07 
165 Туткышбаева С.К.                    № 2-18-ИЖ-21 от 21.02.07 
166 Танабаев Д.                              № 2-18-ИЖ-22 от 21.02.07 
167 ТарпанбаеваК.                          № 2-18-ИЖ-23 от 21.02.07 
168 Оразалинов М.Н.                         № 2-18-ИЖ-24 от 22.02.07 
169 Кайракпаев Е.К.                      № 2-18-ИЖ-25 от 22.02.07 
170 Галлиулин Р.Х.                         № 2-18-ИЖ-26 от 22.02.07г
171 Айкошкаров А.С.                   № 2-18-ИЖ-27 от 22.02.07 
172 Абулгазин С.А.                        № 2-18-ИЖ-28 от 22.02.07 
173 Исмаилов А.Б.                        № 2-18-ИЖ-29 от 22.02.07г
174 Турапова В.С.                          № 2-18-ИЖ-30 от 22.02.07
175 Турапова М.С.                        № 2-18-ИЖ-31 от 22.02.07 
176 Турапова Н.А.                         № 2-18-ИЖ-32 от 22.02.07 
177 Турапов Т.С.                           № 2-18-ИЖ-33 от 22.02.07 
178 Труфанова А.В.                    № 2-18-ИЖ-34  от 22.02.07 
179 Дюзгенбекова А.                   №2-18-иж 35  от22.02.07
180 Дузербаева Д.                        № 2-18-ИЖ-36 от 23.02.07  
181 Муканова А.                           № 2-18-ИЖ-37 от 23.02.07  
182 Муканов М.                             № 2-18-ИЖ-38 от 23.02.07  
183 Сулейменов С.О.                  № 2-18-ИЖ-39 от 23.02.07  
184 Шамаев Р.А.                          № 2-18-ИЖ-40 от 23.02.07  
185 Толеубаев Е.З. № 2-18 Т-30  от 23.02.07
186 Муканова С.                           № 2-18-ИЖ-41 от 23.02.07 
187 Адильханов Н.С.                  № 2-18-ИЖ-42 от 27.02.07  
188 Биболова Н.С.                         № 2-18-ИЖ-43 от 27.02.07  
189 Калистратов М.В.                 № 2-18-ИЖ-44 от 27.02.07           
190 Калистратов В.В.                 № 2-18-ИЖ-45 от 27.02.07  
191 Пола А.В.                               № 2-18-ИЖ-46 от 27.02.07  
192 Ерлан Еркын                № 2-18-ИЖ-47 от 27.02.07г
193 Сәйдіғұлан Булбул             № 2-18-Иж-48 от 27.02.07 г
194 Нұрқажы Баделхан               № 2-18-ИЖ-49 от 27.02.07 .
195 ӘділбекұлыЛаззат № 2-18-ИЖ-50 от 27.02.07 
196 Сейтенұлы Серік                 № 2-18-ИЖ-51 от 27.02.07 . 
197 Байсултанова Л.Е.                № 2-18-ИЖ-52от 05.03.07 г 
198 Луговец А.В.                        № 2-18-ИЖ-53 от 05.03.07 
199 Исабекова М.М                    № 2-18-ИЖ-54 от 05.03.07 
200 Исаев А.А.                            № 2-18-ИЖ-55 от 05.03.07  
201 Кабидолданов А.А.              № 2-18-ИЖ-56 от 05.03.07 
202 Муканов С.Т.                       № 2-18-ИЖ-57 от 05.03.07 
203 Жарменов К.Х.                   № 2-18-ИЖ-58 от 12.03.07 
204 Кадас М.                               № 2-18-ИЖ-59 от 12.03.07  
205 Исмайлулы Д.                    № 2-18-ИЖ-60 от 12.03.07 
206 Кушбаев А.К                                № 2-18-ИЖ-61 от 12.03.07 
207 Окбаев Е.С. № 2-18-ИЖ-62  от 12.03.07
208 Джусупов  Е.К № 2-18-ИЖ-63 от 12.03.07 
209 Джусупов А.К. № 2-18-ИЖ-63а от 12.03.07 
210 Кашаулиева С.А.            № 2-18-ИЖ-64 от 12.03.07 
211 Вольных З.И  № 2-18-ИЖ-65 от 12.03.07 
212 Жусупова Г.К. № 2-18-ИЖ- 66 от 12.03.07 
213 Нургасинова Л.С. № 2-18-ИЖ-67 от 12.03.07 .
214 Есенова К.М  № 2-18-ИЖ-68 от 12.03.07 
215 Зинченко Н.М  № 2-18-ИЖ-69 от 12.03.07 
216 Чалов Бегасыл  № 2-18-ИЖ-70 от 12.03.07 
217 Белоусов В.И  № 2-18-ИЖ-71 от 12.03.07г
218 Кабдулова А.Ж.               № 2-18-ИЖ-72 от 12.03.07 
219 Исабекова А.Т.                № 2-18-ИЖ-73 от 12.03.07 
220 Утетлеуова А.З.              № 2-18-ИЖ-74 от 12.03.07 
221 Калбергенова Ж.М.       № 2-18-ИЖ-75 от 12.03.07 
222  Шәрбәт      № 2-18-ИЖ-76 от 12.03.07 
223 Әубәкір Құсайын № 2-18-ИЖ-77 от 12.03.07 
224 Сейльбеков Р.Т. № 2-18-С-33 от 13.03.07 г.
225 Елеусіз Нұржанат № 2-18-Е-12 от 13.03.07 г.
226 Орынбасарова Е.А. № 2-18-ИЖ-78 от 14.03.07 .
227 Беделбаева С.Т.  № 2-18-ИЖ-79 от 14.03.07 
228 Кудайбергенов А.К. № 2-18-К-72 от 14.03.07 г.
229 Хайбулина Р.Р. № 2-18-Х-3 от 16.03.07 г.
230 Пучкова Л.В.   № 2-18-П-16 от 16.03.07 г.
231 Амангалиев Т.Б. № 2-18-А-33 от 16.03.07г 
232 Бедельбаева С.К. № 2-18-Б-47  от 17.03.07г.
233 Бельгужанова Г.А № 2-18-Б-46  от 17.03.07г
234 Бедельбаева А.А. № 2-18-Б-45  от 17.03.07г
235 Усенов А.К.  № 2-18-у-6  от 19.03.07г
236 Кайпбергенова Ж.С.  № 2-18-К-75  от 19.03.07г
237 Даулетпаков Б.Т. № 2-18-Д-10 от 19.03.07 г
238 Бақыт Тоқай                       № 2-18-Б-48 от 19.03.07 г 
239 Ажибеков А.Б. № 2-18-А-34 от 19.03.07 г
240 Аканбаева  С.М. № 2-18-А-35 от 19.03.07 г
241 Утегенов Б.Б. № 2-18-У-7 от 19.03.07 г 
242 Утегенов Б.Ш.  № 2-18-У-8 от 19.03.07 г
243 Тоқтағазы Айдын № 2-18-ИЖ-81 от 19.03.07 
244 Мусурепов  Ж.Н.               № 2-18-М-34 от 19.03.07 г
245 Наубаев Е.А. № 2-18-ИЖ-82 от 20.03.07 
246 Майлянова Г.Ш.             № 2-18-ИЖ-83 от 20.03.07 
247 Багжаева С.К.                  № 2-18-ИЖ-84 от 20.03.07 
248 Абудак Манатбек            № 2-18-ИЖ-85 от 20.03.07 
249 Нусупова Б.Н.                 № 2-18-ИЖ-86 от 20.03.07 
250 Мухамет Гулшаш № 2-18-ИЖ-87 от 20.03.07 
251 Насиқат  Паратбек            № 2-18-ИЖ-88 от 20.03.07  
252 Искакова А.О.                  № 2-18-ИЖ-89 от 20.03.07 
253 Бекежанов С.Ж.                № 2-18-ИЖ-90 от 20.03.07 
254 Лапоногова А.Д.             № 2-18-ИЖ-91 от 25.03.07  
255 Сеипиев Н. № 2-18 ИЖ-93  от 26.03.07
256 Ботантаева Гульнара          № 2-18-ИЖ-95 от 26.03.07 
257 Кыдыралинова Л.М № 2-18-ИЖ-96 от 26.03.07 
258 Исабеков К.С. № 2-18-ИЖ-97от 26.03.07 г
259 Тажибаев С.И. № 2-18-ИЖ-98 от 26.03.07 
260 Мартьянова С.Д.  № 2-18-ИЖ-99 от 26.03.07 
261 Исаев А.А.  № 2-18-ИЖ-100 от 26.03.07 
262 Асылбеков Е.Б. № 2-18-ИЖ-101 от 26.03.07 
263 Рагимова К.Д.  № 2-18-ИЖ-102 от 26.03.07 
264 Сакмолданов А.Г. № 2-18-ИЖ-103 от 26.03.07 
265 Кункеева Гаухар № 2-18-ИЖ-104 от 26.03.07 
266 Даутова З.Б.                       № 2-18-ИЖ-105 от 27.03.07 
267 Нурдаутов Ербол                № 2-18-ИЖ-106 от 27.03.07 
268 Садыков Ж.И.                  № 2-18-ИЖ-107 от 27.03.07 
269 Цой О.В. № 2-18-ИЖ-108 от 27.03.07 
270 Бухабаев И.Т. № 2-18-ИЖ-109 от 28.03.07 
271 Бухабаева С.Т.                   № 2-18-ИЖ-110 от 28.03.07 
272 Абишев М.К. № 2-18-ИЖ-111 от 28.03.07 
273 Саркарова А.С. № 2-18-ИЖ-112 от 28.03.07 
274 Бижанова Ж.К.                 № 2-18-ИЖ-113 от 28.03.07 
275 Зайнидинов Т.З.             № 2-18-ИЖ-114 от 28.03.07 
276 Сеиіл Құралай                    № 2-18-ИЖ-115 от 28.03.07 
277 Кемельбаева Ж.К.  № 2-18-ИЖ-116 от 29.03.07 
278 Абилмажинов А.  № 2-18-ИЖ-117 от 29.03.07 
279 Мухажанов К.С. № 2-18-ИЖ-118 от 29.03.07 
280 Сыбанбаева Б.М.             № 2-18-ИЖ-119а от 30.03.07 
281 Сыбанбаев Н.Н. № 2-18-ИЖ-119 от 30.03.07 
282 Бугубаев Р.Ж..                  № 2-18-ИЖ-120 от 30.03.07 
283 Берикболова Г.С.             № 2-18-ИЖ-121 от 30.03.07 
284 Ахмет Гулфиза                  № 2-18-ИЖ-122 от 30.03.07 
285 Вольных О.А.                  № 2-18-ИЖ-123 от 02.04.07
286 Вольных Ю.Н.                  № 2-18-ИЖ-124 от 02.04.07 
287 Вольных А.Ю.                  № 2-18-ИЖ-125 от 02.04.07 
288 Байжанова Роза № 2-18-ИЖ-126 от02.04.07 
289 Оганесян А.И  № 2-18-ИЖ-126 от02.04.07 
290 Хомячук А.И. № 2-18-ИЖ-127 от02.04.07.
291 Дюсетаев С.Б. № 2-18-ИЖ-128 от 02.04.07 
292 Жапаров Е.А.                      № 2-18-ИЖ-129 от 03.04.07 
293 Сембаева Ж.Ж.                    № 2-18-ИЖ-130 от 03.04.07 
294 Базархан Шарипа             № 2-18-ИЖ-131 от 03.04.07 
295 Артыков Т.К.                    № 2-18-ИЖ-132 от 03.04.07 
296 Абдрахманов А.К.                     № 2-18-ИЖ-133 от 03.04.07 
297 Кызырбеков Мухтар              № 2-18-ИЖ-134 от 03.04.07
298 Кызырбеков Малик              № 2-18-ИЖ-135 от 03.04.07 
299 Бельгибаева Б.А.                        № 2-18-ИЖ-136 от 03.04.07 
300 Имансериков Б.Ш.                   № 2-18-ИЖ-137 от 03.04.07 
301 Жакупбаева Лязат                   № 2-18-ИЖ-138 от 03.04.07 
302 Ергалиев С.Д.                           № 2-18-ИЖ-139 от 03.04.07 
303 Талдыбекова Р.                       № 2-18-ИЖ-142 от 04.04.07 
304 Рузаева И.У № 2-18-ИЖ-140 от 04.04.07 
305 Жуматанова К.Ш.                    № 2-18-ИЖ-143 от 05.04.07 
306 Мынжасарова М.О.                № 2-18-ИЖ-144 от 05.04.07 
307 Исаева М.С. № 2-18-ИЖ-145 от 05.04.07 
308 Жылқышы Айтболат             № 2-18-ИЖ-146 от 06.04.07   
309 Ибраимова Г.Қ.  № 2-18-ИЖ-147 от 05.04.07 
310 Ержанов Ж.А.                         № 2-18-ИЖ-148 от 06.04.07 
311 Батурбаев Р.А.                       № 2-18-ИЖ-149 от 09.04.07 
312 Чиналиева А.К.                       № 2-18-ИЖ-150 от 09.04.07 
313 Избасарова Г.А.                    № 2-18-ИЖ-151 от 09.04.07 
314 Десятниченко А.Б.               № 2-18-ИЖ-152 от 09.04.07 
315 Нечаева Т.Н. № 2-18-ИЖ-153 от 09.04.07 
316 Нурпеисова Б.К. № 2-18-ИЖ-156 от10.04.07.
317 Казыбаева К.Н. № 2-18-ИЖ-157 от 10.04.07 
318 Ешмухамбетов А.Ж. № 2-18-ИЖ-158 от 10.04.07 
319 Кабдолла Саулебек   № 2-18-ИЖ-159 от 10.04.07 
320 Искакова А.А.                     № 2-18-ИЖ-160 от 11.04.07 
321 Ергалиева Ж.К.                    № 2-18-ИЖ-161 от 11.04.07 
322 Оразгул   № 2-18-ИЖ-162 от 11.04.07 
323 Жасыбаева Хазима             № 2-18-ИЖ-163 от 11.04.07 
324 Жиенбекова Н.С.                № 2-18-ИЖ-164от 11.04.07 
325 Кызылбаев А.З                        № 2-18-ИЖ165 от13.04.07 
326 Калжанова М.Ш.               № 2-18-ИЖ-166 от 16.04.07 
327 Ордабаева Гулшаш           № 2-18-ИЖ-167 от 16.04.07
328 Нурмуханбетова М.К.        № 2-18-ИЖ-168 от 16.04.07 
329 Калыбекова  Г.М.               № 2-18-ИЖ-169 от 16.04.07 
330 Шугайв Амангелд            № 2-18-ИЖ-170 от 16.04.07 
331 Даутов Б.А.                        № 2-18-ИЖ-171 от 17.04.07 
332 Тугулбаев Е.Н.  № 2-18-ИЖ-172 от 17.04.07 
333 Кошербаев У.С  № 2-18-ИЖ-175 от 19.04.07 
334 Вышкварко И.А  № 2-18-ИЖ-176 от 19.04.07 
335 Садиев А.В.         № 2-18-ИЖ-178 от 19.04.07 
336 Байгамитова С.С. № 2-18-ИЖ-179 от 20.04.07 
337 Берикболов Н.Д. № 2-18-ИЖ-180 от 20.04.07 
338 Сембаев С.С.  № 2-18-ИЖ-181 от 23.04.07 
339 Мынжасарова А.О.  № 2-18-ИЖ-182 от 23.04.07 
340 Баткалова Ж.С.  № 2-18-ИЖ-183 от23.04..07 
341 Кошербаев Е.С.  № 2-18-ИЖ-184 от 23.04.07 
342 Молдабаева А.Т. № 2-18-ИЖ-185 от 23.04.07 
343 Омаров Е.М. № 2-18-ИЖ-190 от 24.04.07 
344 Рахимбекова Ж.Т № 2-18-ИЖ-191 от 23.04.07
345 Чалов А.  № 2-18-ИЖ-192 от 23.04.07 
346 Каджиева Н А.   № 2-18-ИЖ-193 от 24.04.07 
347 Туребеков С.Т. № 2-18-ИЖ-195 от 24.04.07 
348 Бегалина  № 2-18-ИЖ-200 от 25.04.07 
349 Омаров Е.М. № 2-18-ИЖ-186 от 23.04.07 
350 Жасыбаева Х. № 2-18-ИЖ-187 от 23.04.07 
351 Унимдинов С. № 2-18-ИЖ-188 от 23.04.07 
352 Юшкова О.П. № 2-18-ИЖ-189  от 23.04.07 
353 Самедова З.М. № 2-18-ИЖ-193  от 24.04.07 
354 Самедова Л.Г. № 2-18-ИЖ-194  от 24.04.07 
355 Туребеков С.Т. № 2-18-ИЖ-195  от 24.04.07 
356 Нигматулина И.К. № 2-18-ИЖ-196  от 25.04.07 
357 Баткалов Б.К. № 2-18-ИЖ-197  от 25.04.07 
358 Иминова С.Т.  № 2-18-ИЖ-198  от 25.04.07 
359 Семёнова О.В. № 2-18-ИЖ-199  от 25.04.07 
360 Бегалина М.Н.                  № 2-18-ИЖ-200  от 25.04.07 
361 Нигматулина Г.И № 2-18-Н-24  от 26.04.07 
362 Агабекова Хатыча  № 2-18-ИЖ-202 от 26.04.07  
363 Муратов Г.А. № 2-18-ИЖ-203 от 27.04.07 
364 Сеильбеков Н.Т. № 2-18-ИЖ-204 от30.04..07 
365 Сеилбекова Н.Ж. № 2-18-ИЖ-205 от 30.04.07 
366 Сеильбеков А.Т. № 2-18-ИЖ-206 от 30.04.07 
367 Молдахметов Е.Б  № 2-18-ИЖ-207от 02.05.07 
368 Джовтыкова Г.Р. № 2-18-ИЖ-208 от 02.05.07 
369 Султангалиева К.К. № 2-18-ИЖ-209 от 02.05.07 
370 Иманбердиева М.К. № 2-18-ИЖ-210 от 03.05.07 
371 Кульчигаева Г. № 2-18-ИЖ-211  от 05.03.07 
372 Джовтыков А.Р. № 2-18-ИЖ-212 от 03.05.07 
373 Имангалиева К. № 2-18-ИЖ-213 от 03.05.07 
374 Насирхан Тумар               № 2-18-ИЖ-214 от 03.05.07 
375 Жайлыбаев Ж.К.                № 2-18-ИЖ-215 от 03.05.07 
376 Абилаким К.                       № 2-18-ИЖ-216 от 03.05.07 
377 Искакова Н.К № 2-18-ИЖ-217 от 04.05.07 
378 Мухаметкаримова ГШ № 2-18-ИЖ-218 от 03.05.07 
379 Ержанова А.Н. № 2-18-ИЖ-219 от 04.05.07 
380 Петрова Л.В. № 2-18-ИЖ-220 от 04.05.07 
381 Сырлыбаев О.Б.                 № 2-18-ИЖ-221 от 04.05.07 
382 Арынов Ж.Ж.                     № 2-18-ИЖ-222 от 04.05.07 
383 Балкыбаев О. № 2-18-ИЖ 223от 07.05.07г.
384 Арыстанбаева Э.К.             № 2-18-ИЖ-224 от 07.05.07 
385 Берикболова Г.М.              № 2-18-ИЖ-225 от 07.05.07 
386 Хамитова В.Н.                    № 2-18-ИЖ-226 от 07.05.07 
387 Берикболов Н.Д.               № 2-18-ИЖ-226 от 07.05.07 
388 Дюсетаев А.К.                    № 2-18-ИЖ-227 от 08.05.07 
389 Досов М.Т. № 2-18-ИЖ-227аот08.05.07 
390 Молдакулов Ш.А. № 2-18-ИЖ-228 от 08.05.07 
391 Маклушева Ш.С.             № 2-18-ИЖ-229 от 08.05.07 
392 Кунанбаева М.Д. № 2-18-ИЖ-230 от 08.05.07 
393 Умирзакова М.Ж. № 2-18-ИЖ-230  от 8.05.07г.
394 Смакова М.Т. № 2-18-ИЖ-231 от 08.05.07 
395 Мироненко А.В.  № 2-18-ИЖ-232 от 10.05.07 
396 Тарпанбаева М.А  № 2-18-ИЖ-233 от 10.05.07
397 Тургамбекова К.Б. № 2-18-ИЖ-234   от10.05.07
398 Спанбеков А.И  № 2-18-ИЖ-234 от 10.05.07 
399  Серикбаев Б.С. № 2-18-ИЖ-235 от 10.05.07 г
400 Джоломанова К.А.           № 2-18-ИЖ-236 от 11.05.07 г
401 Байсеитова А.А.               № 2-18-ИЖ-237 от 11.05.07 г
402 Карабеков Ж.К. № 2-18-ИЖ-238 от 11.05.07 г
403 Умирзаков Е.                     № 2-18-ИЖ-239 от 11.05.07 г
404 Рыскелдин А.С.               № 2-18-ИЖ-240 от 11.05.07 г
405 Исмаил улы Дулат           № 2-18-ИЖ-241 от 11.05.07 г
406 Мырзаканова  И.К.           № 2-18-ИЖ-242 от 14.05.07 г
407 Ковей М. № 2-18-ИЖ-243  от 14.05.07 
408 Есеркеев Е.Ж.                   № 2-18-ИЖ-244 от 15.05.07 г
409 Мукашев Д.С.                  № 2-18-ИЖ-245 от 15.05.07 г
410 Тарасевич А.В.                 № 2-18- ИЖ – 246 от 15.05.07
411 Колбунов А.С.                 № 2-18-ИЖ-247 от 15.05.07 г
412 Уразбаев Н.Ж.                № 2-18-ИЖ-248 от 15.05.07 г
413 Садбан Д.Б.                      № 2-18-ИЖ-249 от 15.05.07 
414 Абдигалимов С.С.           № 2-18-ИЖ-250 от 15.05.07 г
415 Испулатова Г.Т.                № 2-18-ИЖ-251 от 17.05.07 г
416 Сорокин К.К. № 2-18-ИЖ-252 от 17.05.07 г
417 Сорокина К.К.                                № 2-18-ИЖ-253 от 17.05.07 г
418 Саяхатұлы Ринат  № 2-18-ИЖ-254 от 17.05.07 г
419 Мархабаев С.М.         № 2-18-ИЖ-255 от 18.05.07 г
420 Агапов Р.Х.                      № 2-18-ИЖ-256 от 18.05.07 г
421 Агапова Р.Х  № 2-18-ИЖ-257 от 18.05.07 г
422 Карабалаева У.З.               № 2-18-ИЖ-258 от 18.05.07 г
423 Карабалаев Б.К.              № 2-18-ИЖ-259 от 18.05.07 г
424 Страхова Е.И.                                   № 2-18-ИЖ-260 от 21.05.07 г
425 Сиренко Д.Н.                   № 2-18-ИЖ-261 от 21.05.07 г
426 Толеубаева А.З.               № 2-18-ИЖ-262 от 21.05.07 г
427 Жунисбеков К.Э.            № 2-18-ИЖ-263 от 21.05.07 г
428 Нугманов А.М.               № 2-18-ИЖ-264 от 21.05.07 г
429 Нурахметова А.О.          № 2-18-ИЖ-265 от 21.05.07 г
430 Приходько А.Ю.                №2-18 Иж-266 от 22.05.07г.
431 Буркитбаев А.К.              № 2-18-ИЖ-267 от 23.05.07 г
432 Акыбекова  К.Ж.            № 2-18-ИЖ-268 от 24.05.07 г
433 Рахметова Ә.Ә.               № 2-18-ИЖ-269 от 24.05.07 
434 Жаксыбеков Ж.Ж.               № 2-18-ИЖ-270 от 24.05.07 г
435 Атутанов Ж.К.              № 2-18-ИЖ-270 от 24.05.07 г
436 Мердибаев К.Б.         № 2-18-ИЖ-272 от 25.05.07 г
437 Мади Семейхан                 № 2-18-ИЖ-273 от 28.05.07 г
438 Даулбаев Ж.Н.                 № 2-18-ИЖ-274 от 28.05.07 г
439 Рыспекова А.С.                 № 2-18-ИЖ-275 от 28.05.07 г
440 Рыспекова Р.С.                № 2-18-ИЖ-276 от 28.05.07 г
441 Максутова И.С.                 № 2-18-ИЖ-277 от 29.05.07 г.
442 Суюнушова А.Д.                     № 2-18-ИЖ-278 от 29.05.07 г
443 Абдимамонова Г.К.        № 2-18-ИЖ-279 от 29.05.07 г.
444 Ботантаева Н.С.                      № 2-18-ИЖ-280 от 29.05.07 г
445 Ботантаев Е.М. № 2-18-ИЖ-281 от 29.05.07 г
446 Туткабаева С.Н. № 2-18-ИЖ-282 от 30.05.07 г
447 Жанабаева Ж.Д.  № 2-18-ИЖ-283 от 30.05.07 г
448 Жумабаев  С.Н.                       № 2-18-ИЖ-284 от 30.05.07 г
449 Сырлыбаева А.Б.                    № 2-18-ИЖ-285 от 30.05.07 г
450 Бегенов Е.А.                            № 2-18-ИЖ-286 от 30.05.07 г
451 Газез Н.                                    № 2-18-ИЖ-287 от 30.05.07 г
452 Ахат Айнаш                              № 2-18-ИЖ-288 от 01.06.07 г
453 Жакаева Н.Т.                             № 2-18-ИЖ-289 от 05.06.07 г.
454 Бексултанова К № 2-18-ИЖ-290 от 05.06.07 г.
455 Асанова А.О.                           № 2-18-ИЖ-291  от 06.06.07
456 Краснянский Г.К. № 2-18-ИЖ-292  от 06.06.07
457 Краснянская С.Н. № 2-18-ИЖ-293 от 06.06.07 г
458 Жарылкасын Мухит № 2-18-ИЖ-295 от 07.06.07 г
459 Кабдолданов А.Ж. № 2-18-ИЖ -298 от 11.06.07
460 Нашенов А.С.  № 2-18-ИЖ-299 от 11.06.07 г.
461 Оспанова  С.С.  № 2-18-ИЖ-300 от 13.06.07 г
462 Шенгельбаев К.Х. № 2-18-ИЖ-301от 13.06.07 г
463 Белгибаева Г А. № 2-18-ИЖ-303 от 13.06.07 г
464 Жакипбаева № 2-18-ИЖ-304  от 14.06.07 
465 Есенова Ж.М. № 2-18-ИЖ-304а  от 14.06.07 
466 Маткаримова А. № 2-18-ИЖ-305 от 18.06.07 г
467 Даданбеков С.Н. № 2-18-ИЖ-305а  от 18.06.07 г
468 Сегизбаев С.Ж.                      № 2-18-ИЖ-306 от 18.06.07 г
469 Бекбосынова Р.Ж..                № 2-18-ИЖ -307 от 19.06.07
470 Жанбырбаева К.Б.                № 2-18-ИЖ-308 от 19.06.07 г
471 Бекбосынова А.Б.                 № 2-18-ИЖ-309 от 20.06.07 г
472 Адамова Ж.А.                        № 2-18-ИЖ-310 от 21.06.07 г
473 Ибрагимов  С.О.                   № 2-18-ИЖ-311 от 21.06.07 г
474 Шакимов Н.Е.                       № 2-18-ИЖ-312 от 21.06.07 г
475 Хомячук Н.А.                        № 2-18-ИЖ-313 от 21.06.07 г
476 Ералиев Б.Б.                         № 2-18-ИЖ-314 от 21.06.07 г
477 Сансызбаева Т.У.                 № 2-18-ИЖ-315 от 21.06.07 г
478 Скакбаев С.  № 2-18-ИЖ-316 от 26.06.07
479 Крылов С.А.                        № 2-18-ИЖ-317от 26.06.07 г
480 Сарсебекова Б.А. № 2-18-ИЖ-318 от 26.06.07 г
481 Даурембеков Ж.С.               № 2-18-ИЖ-319 от 26.06.07 г
482 Заманбекова Л.Г.                № 2-18-ИЖ-320 от 26.06.07 г
483 Белдебеков Б.Д.                  № 2-18-ИЖ-321 от 28.06.07 г
484 Ермекбаева К.О.                 № 2-18-ИЖ-322 от 29.06.07 г
485 Әділбай Шалқар                № 2-18-ИЖ-323 от 29.06.07 г
486 Зиада Париза                       № 2-18-ИЖ-324 от 29.06.07 г
487 Джарбасова А.К.                 № 2-18-ИЖ-325 от 02.07.07 г
488 Халмуратов У.И.                 № 2-18-ИЖ-326 от 02.07.07 г
489 Ибраимов С.С.                    № 2-18-ИЖ-327 от 02.07.07 г
490 Чаныбаев Д.Я. № 2-18-ИЖ-328 от 03.07.07 г
491 Дюсембина Г.К.                    № 2-18-ИЖ-329 от 03.07.07 г
492 Нургыдырова З.Т.                   № 2-18-ИЖ-330 от 04.07.07 г
493 Дуркумбеков О.К.                  № 2-18-ИЖ-331 от 04.07.07 г
494 Досмурзанова О.К.                № 2-18-ИЖ 332 от 04.07.07
495 Нурымбетова Б.К.                 №2-18-ИЖ-333  от 04.07.07
496 Ахтамов Р.Р.                         № 2-18-ИЖ-334 от 04.07.07 г
497 Усенова Г.О.                         № 2-18-ИЖ-335 от 05.07.07 г
498 Тынсабаев С.Т.                       № 2-18-ИЖ-336 от 05.07.07 г
499 Жаркинбеков Мурат           № 2-18-ИЖ-337 от 06.07.07 г
500 Ахтамова Г.Р   № 2-18-ИЖ-338  от 06.07.07 г 
501 Жаркинбеков М.          № 2-18-ИЖ-339 от 06.07.07 г
502 Мухамедилова Л.М.               № 2-18-ИЖ-340 от 06.07.07 г
503 Рабигулов Б.Б.   № 2-18-ИЖ-341 от 06.07.07 г
504 Буанбаев К. № 2-18-ИЖ-342 от 6.07.07 г
505 Мукушев А.Т.                           № 2-18-ИЖ-343 от 06.07.07 г
506 Блеч И.Л.                                 № 2-18-ИЖ-344 от 09.07.07 г
507 Блеч Е.И                                  № 2-18-ИЖ-345 от 09.07.07 г
508 Блеч И.И  № 2-18-ИЖ-346 от 09.07.07 г
509 Азамбаева С.С.                                  № 2-18-ИЖ – 347 от 09.07.07
510 Бейсбекова С.А.  № 2-18-ИЖ-348 от 09.07.07 г
511 Черникова № 2-18-ИЖ-349 от 10.07.07 г
512 Гасюк В.Н.                      № 2-18-ИЖ-350 от 10.07.07 г
513 Базиев А.Ж.                             № 2-18-ИЖ-351 от 10.07.07 г
514 Досмурзанов  И.К.                 № 2-18-ИЖ-352 от 10.07.07 г
515 Блеч В.И.                                 № 2-18-ИЖ-353 от 11.07.07 г
516 Умаралинова Л.Б.                  № 2-18-ИЖ-354 от 11.07.07 г
517 Сарсенбаев С.Е.                     № 2-18-ИЖ-355 от 11.07.07 г
518 Тынцыкпаева М.Б.                № 2-18-ИЖ-356 от 11.07.07 г
519 Астахова А.Н.                        № 2-18-ИЖ-357 от 11.07.07 г
520 Астахова М.Ю.                      № 2-18-ИЖ-358 от 11.07.07 г
521 Гайдукова С.Н.                      № 2-18-ИЖ-359 от 11.07.07 г
522 Мишурова А.С.                     № 2-18-ИЖ-360 от 12.07.07
523 Тесликова Е.А.                     № 2-18-ИЖ-361 от 12.07.07
524 Аносов И.П.   № 2-18-ИЖ-362 от 12.07.07 г
525 Кусайнова Г К. № 2-18-ИЖ-363 от 10.07.07 г
526 Битимов А.М.                       № 2-18-ИЖ-364 от 16.07.07 г
527 Джаханов Б.Б.                       № 2-18-ИЖ-365 от 17.07.07 г
528 Телибаева С.У.                     № 2-18-ИЖ-366 от 17.07.07 г
529 Назарова  К.А.                      № 2-18-ИЖ-367 от 17.07.07 г
530 Борисенко Н.В.                    № 2-18-ИЖ-368 от 17.07.07 г
531 Химич Л.Ж.                          № 2-18-ИЖ-369 от 18.07.07 г
532 Жуматаева С.А.                   № 2-18-ИЖ-370 от 18.07.07 г
533 Акшолакова Г.Т.                 № 2-18-ИЖ-371 от 19.07.07 г
534 Базарбаева Ж.Ш.                 № 2-18-ИЖ-372 от 23.07.07 г
535 Галкин Е.А. № 2-18-ИЖ-373 от 23.07.07 г
536 Есебулатов  С.Е.               № 2-18-ИЖ-374 от 24.07.07 г
537 Аязбаева  К.Б.                   № 2-18-ИЖ-375 от 24.07.07 г
538 Мухамеджанова К.  № 2-18-ИЖ-376 от 24.07.07 г
539 Таскенов А.А.     № 2-18-ИЖ-377 от 24.07.07 г
540 Жусупов А.Х.       № 2-18-ИЖ-378 от 24.07.07 г
541 Кусаинова У.С. №2-18-ИЖ-379  от 24.07.07.
542 Сасыкпаев Ж. № 2-18-ИЖ-380 от 24.07.07 г
543 Табынбаев Б. № 2-18-ИЖ-381 от 24.07.07 г
544 Нурмуратова К.С. № 2-18-ИЖ-382 от 25.07.07
545 Абдуалиев Н. № 2-18-ИЖ-383 от 25.07.07 г
546 Жакыпбаева Ж.С. № 2-18-ИЖ-384 от 25.07.07 г
547 Асанбекова Б.А.  № 2-18-ИЖ-385 от 25.07.07 г
548 Жакыпбаева С.С. № 2-18-ИЖ-386 от 25.07.07 г
549 Танабаев Т.К. № 2-18-ИЖ-387 от 25.07.07 г
550 Уткина Е.В.                         № 2-18-ИЖ-388 от 26.07.07 г
551 Серкова О.В.                       № 2-18-ИЖ-389 от 26.07.07 г
552 Серков В.С.                         № 2-18-ИЖ-390 от 26.07.07 г
553 Александрова Р.Н.              № 2-18-ИЖ-391 от 26.07.07 г
554 Серков Д.С.                        № 2-18-ИЖ-392 от 26.07.07 г
555 Асанова Ж.А.                     № 2-18-ИЖ-393 от 27.07.07 г
556 Баясилова Д.А.                   № 2-18-ИЖ-394 от 27.07.07 г
557 Нурмуратова Ж.К.            № 2-18-ИЖ-395 от 30.07.07 г
558 Акылбекова С.Г. №2-18-Иж-396 от 30.07.07
559 Петров Ю.В. № 2-18-ИЖ-397 от 31.07.07 г
560 Петрова Т.М. № 2-18-ИЖ-398 от 31.07.07 г
561 Фазылжан Б.Ф.                   № 2-18-ИЖ-399 от 31.07.07 г
562 Ахмадиев О.Т.                   № 2-18-ИЖ-400 от 31.07.07 г
563 Камзин М.М.                    № 2-18-ИЖ-401 от 31.07.07 г
564 Абильмажинова Г. № 2-18-ИЖ-402 от 01.08.07 г
565 Сембаева Н.С.  № 2-18-ИЖ-403 от 01.08.07 г
566 Кубрак И.А.  № 2-18-ИЖ-404 от 01.08.07 г
567 Трофименко Е.Г. № 2-18-ИЖ-405 от 01.08.07 г
568 Окаев М.С. № 2-18-ИЖ-407 от 06.08.07 г
569 Усен Райхан № 2-18-ИЖ-408 от 08.08.07 г
570 Дулатбаева С.Т. № 2-18-ИЖ-409 от 09.08.07 г
571 Изтелеуов Ж.К. № 2-18-ИЖ-419а от 09.08.07 г
572 Амирханова М.А. №2-18 А-12  от 17.08.07г.
573 Маринбаев  Сарсенби      № 2-18-ИЖ-410 от 20.08.07 г
574 Дәкей Гулсим                    № 2-18-ИЖ-411 от 20.08.07 г
575 Буханов Т.Е. № 2-18-ИЖ-412 от 20.08.07 г
576 Ибраев Н.К.                      № 2-18-ИЖ-413 от 21.08.07 г   
578 Магавьянов Б.М. № 2-18-ИЖ-414 от 28.08.07 г
579 Сулейменова М.М. № 2-18-ИЖ-415 от 4.09.07 г
580 Сулейменова М. № 2-18-ИЖ-416 от 04.09.07 г
581 Аюбаева К.А. № 2-18-ИЖ-417 от 12.09.07 г
582 Сарсенбаева Т.К.  № 2-18-ИЖ-418 от 13.09.07 г
583 Абылхан М.Н. № 2-18-ИЖ-419 от 13.09.07 г   
584 Идрисов З. № 2-18-И -15 от 11.09.07 г
585 Булетаева Ш.Б. № 2-18-ИЖ-420  от 20.09.07
586 Смагулова А.Б. № 2-18-ИЖ-421  от 26.09.07
587 Шегебаев Азатбек № 2-18-ИЖ-422  от 27 09.07
588 Женбаева А. № 2-18-423  от 27.09.07
589 Герасименко Д. № 2-18-424  от 03. 10.07
590 Василенко Н.В. № 2-18-425  от 06.11.07
591 Жабаев М.М. № 2-18-Ж-5  от 09. 11.07
592 Скребцов В.И. № 2-18-Иж-425а  от 15. 11.07
593 Тулегова З.М. № 2-18-ИЖ-426 от 15.11.07 г
594 Нурсалханова А.И. № 2-18-Иж-426  от 19.11.07
595 Жумаханов Б.Ш. № 2-18-Иж-427  от 14.12.07
596 Шалбаев Б.С. № 2-18-Иж-428  от 14.12.07
597 Жумаханов М.Ж. № 2-18-ИЖ-429  от 17.12.07
598 Кожагулов Р.К. № 2-18-К-62  от 22.12.07
599 Дзюбенко Д.И. № 2-18-36  от 19.12.07
600 Онгарбаева А.Е. № 2-18-ИЖ-433  от 17.01.08
601 Камиева  Б.К. № 2-18-ИЖ-435  от 17.01.08
602 Салимжанова Ж.К. № 2-18-ИЖ-434  от 17.01.08
603 Омарова Шынар К. № 2-18-ИЖ-432  от 17.01.08
604 Омаров Муратхан Ж № 2-18-ИЖ-431  от 17.01.08
605 Исмаилова Кульдана  № 2-18-ИЖ-436  от 25.01.08
606 Берикбаланова Е.Б № 2-18-ИЖ-438  от 01.02.08
607 Уалиева Д.С. № 2-18-ИЖ-439  от 01.02.08
608 Арапов Бейсен Б. № 2-18-ИЖ-437  от 01.02.08
609 Аитбаев Борангали № 2-18-ИЖ-440  от 05.02.08
610 Адамов Д.А. № 2-18 -441  от 11.02.08
611 Лесбеков К.П. № 2-18-169  от 21.02.08
612 Толеубекова Баян № 2-18-168  от 21.02.08
613 Доненбаева Айкуль № 2-18-167  от 21.02.08
614 Досумбеков Ж. № 2-18-170  от 21.02.08
615 Бюрина Куляш № 2-18-180  от 26.02.08
616 Бюрина Ж.С № 2-18-181 от 26.02.08
617 Сеиткулова А.М. № 2-18-183 от 26.02.08
618 Кузнецова А.А. № 2-18-183 от 26.02.08
619 Карипбаевой Э.К. № 2-18-444 от 27.02.08
620 Нусипова А.Н. № 2-18-ИЖ-442  от 27.02.08
621 Исагулова А.Т. № 2-18-ИЖ-443  от 27.02.08
622 Сагындыкова  Г. № 2-18-202  от 29.02.08
623 Әбауова Д 2-18-202  от 29.02.08
624 Демеев Ш 2-18- иж-445  от 26.03.08
625 Наурызбаев Галымжан 2-18-иж-446  от 31.03.08
626 Садуакасова Ф 2-18 Иж 447   1.04.08
627 Есемкулов Е 2-18- Иж 448  7.04.08
628 Кабдыгалиев Б.Т. 2-18-Иж 449  от 8.04.08
629 Нусипбаев Нурали 2-18- иж-451  от 11.04.08
630 Малаев Талгат 2-18-иж-450   от 10.04.08
631 Шалимбеков А.Б. 2-18-иж – 452   от 24.04.08
632 Ыбрайханова Ж. 2-18-иж-453  от 16.04.08
633 Малакбаева Ж. 2-18-иж-454  от 17.04.08
634 Оспанбекова Ы.М. 2-18-иж-457  от 23.04.08
635 Утельбаев К. 2-18-иж-456  от 22.04.08
636 Конырова К. 2-18-иж-455  от 21.04.08
637 Бухаров Н. 2-18-иж-449  от 30.04.08
638 Ыбрайханова Н 2-18 Иж -460 от 28.04.08
639 Толегенов Ж. 2-18-иж-459  от 28.04.08
640 Ыбрайханова Т. 2-18-иж-458  от 28.04.08
641 Ерденбекова С.Д. 2-18-509  от 21.05.08г
642 Кудерин С. 2-18-Иж-461  от 29.05.08г
643 Жабарбаева К.Б. 2-18-556-  от 06.06.08г
644 Дербисов А.К. 2-18-557  от 06.06.08г
645 Имашев Р.Т. 2-18-558   от 06.06.08г
646 Дербисов А.К. 2-18-559  от 06.06.08г
647 Дербисов К.К. 2-18-560  от 06.06.08г
648 Ильясов Т.А. 2-18-561  от 06.06.08 г.
649 Жусупов Е.К. 2-18-562 от 06.06.08
650 Торсыкбаева М.Т. 2-18-563  от 06.6.08г
651 Байтилесова С.Т. 2-18-564  от 06.06.08
652 Абдикаримова А.К. 2-18-565  от 06.06.08г
653 Ибрайханов Р.Д. 2-18-иж-462  13. 06.08г
654 Малаева К.Н. 2-18-иж 463  от 16.06.08г
655 Демеуов Д.К. 2-18-иж-466  от 16.06.08г
656 Демеуов Д.К. 2-18-иж 465  от 16.06.08г
657 Шукурова К.К. 2-18-иж-464  от 16.06.08г
658 Токтарбаев А. 2-18-иж-467  от 19.06.08г
659 Ботаева М. 2-18-иж-468  от 19.06.08г
660 Кульбаева Ж. 2-18-иж-471  от 25.06.08г
661 Какенова И.Н. 2-18-иж-470  от 25.06.08г
662 ШаяхметЖ 2-18-иж-469  от 23.06.08г
663 Муканжанова А.О. 2-18-иж-474  от 27.06.08г
664 Капалова Г.У. 2-18-иж-472  от 27.06.08г
665 Кабыл А.О. 2-18-иж-473  от 27.06.08г
666 Абдыкалыкова Г.И. 2-18-иж-475  от 27.06.08г
667 Мажитаев Б.С. 2-18-иж-476  от 30.06.08г
668 Конырбаева Л.Е. 2-18-иж-478  от 11.07.08г
669 Акан А. 2-18-иж-479 от 17.07.08г
670 Нусипов Д.Б. 2-18-иж-480  от 28.07.08г
671 Мырзагалиева Д.А. 2-18-иж-483  от 31.07.08г
672 Ершатулы К. 2-18-иж-484  от 31.07.08г
673 Абдикаримова М. 2-18-иж-481  от 1.08.08г
674 Базарбаев Р.С. 2-18-иж-482  от 1.08.08г
675 Нарзуллаев М. 2-18-иж-485  от 6.08.08г
676 Копейкина М.Б. 2-18-иж-486  от 11.08.08г
677 Копейкин Д.Б. 2-18-иж-487  от 11.08.08г
678 Квон К,В. 2-18-иж-488  от 11.08.08г
679 Калканов А.А 2-18-иж-490  от 13.08.08г
680 Казанкапов К.Ж. 2-18-иж-491 от 13.08.08г
681 Канапьянов Г.Н. 2-18-иж-492  от 13.08.08г
682 Сакыбелов Е.Е. 2-18-иж-493  от 19.08.08г
683 Кызырбеков Е.Р. 2-18-иж-494  от 25.08.08г
684 Борисенко В,И. 2-18-иж-494  от 27.08.08г
685 Иманбердиева М 2-18-иж-496  от 4.09.08г
686 Столярова Н.В. 2-18-иж-497  от 8.09.08г
687 Карабалинова М. 2-18-иж-498  от 8.09.08г
688 Жусипова А.Е. 2-18-иж-499  от 10.09.08г
689 Жанахметова Д.М. 2-18-иж-500  от 10.09.08г
690 Куангалиев Е,Ш. 2-18-к-94  от 22.09.08г
691 Айдаболов К. 2-18-а-950  от 24.09.08г
692 Нусупов Т. 2-18-973  от 30.09.08г
693 Ошакбаева К.Г 2-18-о-974  30.09.08г
694 Рахимова А.А. 2-18-р-975  от 30.09.08г
695 Абдыкулова А.Р. 2-18-а-981  от 2.10.08г
696 Махмагазиев А. 2-18-м-982  2.10.08г
697 Куандыкова Р.Т. 2-18-к-992  от  7.10.08г
698 Тайжанова С. 2-18-т-994  от 7.10.08г
699 Уалибеков К.У. 2-18-у-995  от 7.10.08г
700 Ерболганов М.Н. 2-18-е-1005  от 14.10.08г
701 Алимбаев К.З. 2-18-а-1011  от 15.10.08г
702 Тулегенов Б.Б. 2-18-т-1023  от 17.10.08г
703 Шагайбаев Ф.С. 2-18-ф 1028  от 20.10.08г
704 Кокенов К.А. 2-18-к-1031  от20.10.08г
705 Нурланова Г.Н. 2-18-н-1032  от 20.10.08г
706 Ахметова Б.С. 2-18-а-1036  от 21.10.08г
707 Мырзахметова А.А. 2-18-м-1038  от  21.10.08г
708 Немербаева А.А. 2-18-н-1039  от  21.10.08г
709 Бершадская Е.Б. 2-18-б-1040  от 22.10.08г
710 Бугубеков А.М. 2-18-б-1048  от 28.10.08г
711 Абилов Г.С. 2-18-а-1052  от 29.10.08г
712 Конгуев М.Е. 2-18-к-1053  огт 29.10.08г
713 Райкулова А.Е. 2-18-р-54  от  29.10.08г
714 Баязитова К. 2-18-б-1060  от  3.11.08г
715 Мустапаева Г.К. 2-18-м-1063  от 3.11.08г
716 Нусубалинова А.С. 2-18-н-1064  от 3.11.08г
717 Сейльханова А,М. 2-18-с-1065  от 3.11.08г
718 Шоханова Н.А. 2-18-ш-1066  от 3.11.08г
719 Карибаев Б.М. 2-18-к-1068  от   4.11.08г
720 Киргабакова Р.А. 2-18-к-1070  от 4.11.08г
721 Махаев С.П. 2-18-м-1073  от 4.11.08г
722 Саметаев  Т.И. 2-18-с-1071  4.11.08г
723 Сулейменов Е.К. 2-18-с-1078  от  5.11.08г
724 Утепова Ш.Е. 2-18-у-1079  от 5.11.08г
725 Калыкбеков Н.Е. 2-18-к-1081  от 6.11.08г
726 Турысбеков Ж.М. 2-18-т-1085  от 6.11.08г
727 Даданбекова А.Н. 2-18-д-1087  от 7.11.08г
728 Омаркулова А.О. 2-18-0-1088  от 7.11.08г
729 Галимова Э.С. 2-18-г- 1100  от 11.11.08г
730 Канапянов Б.З. 2-18-к-1101  от 11.11.08г
731 Лубягина Г.Н. 2-18-л-1102  от 11.11.08г
732 Оразбаева Т.М. 2-18-0-1103  от 11.11.08г
733 Посаженникова Н.Д. 2-18-п-1104  от  11.11.08г
734 Шумекбаева А.Н. 2-18-ш-1105  от  11.11.08г
735 Сулейменова Р.М. 2-18-с-1113  от 13.11.08г
736 Тайжанова Л.К. 2-18-т-1116  от 14.11.08г
737 Бопазов Р.Р. 2-18-б-1118  от 17.11.08г
738 Дрямов В.Д. 2-18-д-1119  от 17.11.08г
739 Есенова Д. 2-18-е-1120  от  17.11.08г
740 Искаков А.Т. 2-18-и-1121  от 17.11.08г
741 Искакова Р.А. 2-18-и-1122  от 17.11.08г
742 Кулей Азей 2-18-к-1123  от 17.11.08г
743 Мулик С. 2-18-м-1124  от 17.11.08г
744 Мулик М. 2-18-м-1125  от 17.11.08г
745 Адильжанова Б.Б. 2-18-а-1127  от 18.11.08г
746 Курренкеев К. 2-18-к-1130  от 18.11.08г
747 Куренкеева С.К. 2-18-к-1131  от 18.11.08г
748 Медетбекова А.К. 2-18-м-1132  от 18.11.08г
749 Медетбеков А.А. 2-18-м-1133  от  18.11.08г
750 Базарбаева М.З. 2-18-б-1143  от  20.11.08г
751 Пак Ю.В. 2-18-п-1172  от 25.11.08г
752 Абдурзакова А.Г. 2-18-а-1173  от 26.11.08г
753 Машканова Ж.Е. 2-18-м-1228  от 26.11.08г
754 Жайлаубаева А.М. 2-18-ж-1258  от 27.11.08г
755 Утетляев С.Б. 2-18-у-1313  от  27.11.08г
756 Динбаев Б.Н. 2-18-д-1339  от 28.11.08г
757 Рахматулин Е.К. 2-18-р-1445  от 28.11.08г
758 Сулейменов Н.К. 2-18-с-1347  от 28.11.08г
759 Шаяхметова А,К. 2-18-ш-1378  от 02.12.08г
760 Имамадиев М.Р. 2-18-и-1399  от 15.12.08г
761 Абдрахманов К.Т. 2-18-а-1390  от 11.12.08г
762 Карибжанов А.К. 2-18-к-1403  от 18.12.08г
763 Майлыбаев Д.Н. 2-18-м-1406  от 18.12.08г
764 Рыспекова Н.С. 2-18-р-1408  от 18.12.08г
765 Тарыбаев Е.Б. 2-18-т-1409  от  18.12.08г
766 Бектасова С.С. 2-18-б-1411 от  19.12.08г
767 Каракойшынова А.К. 2-18-к-1413  от 19.12.08г
768 Абдуали С. 2-18-а-1417  от 22.12.08г
769 Заманбеков Г.Е. 2-18-з-1426  от 24.12.08г
770 Токпаев Е.К. 2-18-т-1429  от 24.12.08г
771 Танцыкпаев Б.Б. 2-18-т-1430  от  24.12.08г
772 Батик К. 2-18-к-5  от 5.01.09г.
773 Колбаев А.М. 2-18 к-8  от 8.01.09г.
774 Нурманова А.Ш. 2-18-н-9  от 8.01.09г.
775 Арай Н. 2-18-а-18  от 13.01.09г.
776 Каныбекова Ж.А. 2-18-к-28  16.01.09г.
777 Сагадиева А.Т. 2-18-с-29   от  16.01.09г.
778 Усенбаева Р.К. 2-18-у-30  от 16.01.09г.
779 Жардемят Е. 2-18-ж-35  от 20.01,09г
780 Жардемят Г. 2-18-ж-36  от 20.01.09г
781 Жардемят Н. 2-18-ж-37  от  20.01.09г
782 Менлибаев Н.Д. 2-18-м-38  от 20.01.09г.
783 Шевченко А.А. 2-18-ш-40  от  20.01.09г
784 Апакбаев А.К. 2-18-а-42  от 22.01.09г
785 Жакамбаева А.Н. 2-18-ж-43  от 22.01.09г.
786 Адикулова М.И. 2-18-а-52  от  02.02.09г
787 Кызылбаев Г.Б. К-73  от 10.02.09г
788 Нуркасымов А.Б. Н-106  от 20.02.09г
789 Нурахмет М. Н-124   от 26..02.09г
790 Кожабеков А.К. К-125  от  27.02.09г
791 Кожабекова Ш.Т. К-126  27.02.09 г
792 Дубровина Н.Е. Д – 129  от 3.03.09г
793 Рыскулова М.А. Р -133  от 3.03.09г
794 Досанов М.Д. Д-141  от 10.03.09г
795 Бельгибаева К. Б-146 от 11.03.09г
796 Абдиева Н.М. А-150 от 12.03.09г
797 Абдиева Г.М. А-151  от 12.03.09г.
798 Шерияздан А.С. Ш-153  от 12.03.09г
799 Ботабаева М.И. Б-155 от 13.03.09г
800 Сейтпенбетова М.М. С-156 от 13.0.09г
801 Сейтпенбетов М.Е. С-157  от 13.03.09г
802 Акылбекова А.К. А-158 от16.03.09г
803 Ергалиева А.К. Е-160 от 16.03.09г. 
804 Жырганова С. ж-161 от 16.03.09г
805 Нашенова Н.М. н-163  от 16.03.09г
806 Нашенова А.М. н-164 от 16.03.09г
807 Шалкарова Г.А. ш-165  от 16.03.09г
808 Гайнанова Е.В. г-173 от18.03.09г
809 Ерохин В.М. е-174  от 18.03.09г
810 Маркин А.В. м-176  от 18.03.09г
811 Мукушев А.Т. м-177 от 18.03.09г
812 Менкибаева С.И. м-178  от 18.03.09г
813 Мукушев Т.К. м-179 от 18.03.09г
814 Мухаров Д.М. м-180  от 18.03.09г
815 Мкуушева С,У. м-181 от 18.03.09г
816 Мухарова А.У. м-182  от 18.03.09г
817 Менкибаев Г.С. м-183  от 18.03.09г
818 Пассаженникова А.В. п-185  от 18.03.09г
819 Талимов Т.У. г-186 от 18.03.09г
820 Тельтаев С.С. т-197  от 26.03.09г
821 Тельтаева Д.А. т-198 от 27.03.09г
822 Тельтаев С.С. т-199  от 27.03.09г
823 Киркимбаева Д.А. к-203  от 30.03.09г
824 Онгарова К.К. о-204  от 30.03.09г
825 Нургазина А.Т. н-207 от 30.03.09г
826 Жетыбаев Е.А. ж-219 от 1.04.09г
827 Устамбекова  М.Т. у-224  огт 1.04.09г
828 Сейтпенбетова  А.И. с-230  от 2.04.09г.
829 Ходжаев  У.К. х-231  от 2.04.09г
830 Середенко  Д.С. с-234  от 3.04.09г
831 Дукен  А. д-240  от 7.04.09г
832 Искакова  К.Б. и-252  от 8.04.09г
833 Сембаева  А.Б. с-260 от 8.04.09г
834 Чалова  Ж.Б. ч-262 от 8.04.09г
835 Соколов  Е Н. с-275  от 10.04.09г.
836 Соколова  Ю.Н. с-276  от 10.04.09г
837 Мырзахметова  А О. м-322 от 22.04.09г
838 Калиланов  Б к-320 от 22.04.09г
839 Нуркасымов  А.Б. н-329  от 23.04.09г
840 Токмолдинов  Н А. т-330 от23.04.09г
841 Бегасылулы  Б б-332 от 24.04.09г. 
842 Касымбаева  Г.А. к-338 от 27.04.09г
843 Машай  М м-344  от 28.04.09г
844 Молдабеков  С.А. м-349 от 29.04.09г
845 Абиева  Б.Б. а-350  от 4.05.09г
846 Жайлаубекова  К.С. ж-351 от 4.05.09г
847 Айдынбаева С.Г. а-374  от 12.05.09г
848 Абашев  Д.Д. а-375  от 12.05.09г
849 Касымбаева  Ф.К. к-377 от 12.05.09г
850 Манасаров  Е.Ж. м-378  от 12.05.09г
851 Нысанбаев  Н.Т. н-379 от 12.05.09г
852 Уашева  Н.М. у-382  от 12.05.09г
853 Жолымбетов  М.А. ж-390 от 15.05.09г
854 Жолымбетов  А.Б. ж-391  от 15.05.09г
855 Нурманов  Н Б. н-394  от 15.05.09г
856 Нурманов  Б.У. н-395  от 15.05.09г
857 Нурманов  Г.Б н-396 от 15.05.09г
858 Онгарбаева  Ж.С. о-397  от 15.05.09г
859 Умарова  Т.А. у-400 от 15.05.09г
860 Мусаев  Б.А. м-456  от 19.05.09г
861 Абутков  М.И. а-460  от 20.05.09г
862 Сарсенбаев  Е С. ос-462  от 20.05.09г
863 Умаралинова  А.Б. у-463 от 20.05.09г
864 Абуткова  А.Б. а-472 от 26.05.09г
865 Алдыжанова  А.Т. а-473  от 26.05.09г
866 Жасыбаева  Г В. ж-477  от 26.05.09г
867 Тумарбай  А.Т. т-480  от 26.05.09г
868 Мухаметкалиева  А.Т. М-494  от  2.06.09г
869 Сейтжанова  З.К. С-495  от  2.06.09г.
870 Хажекбер Сархад Х-496  от  2.06.09г
871 Абдыкулов  Ы.А А-497  от 3.06.09г
872 Шарапатов  К.Ж. Ш-503  от 3.06.09г
873 Советханов  Е.С. С-516  от 8.06.09г.
874 Китыбаева  Г.А. К-519  от 9.06.09г
875 Базарбаева  К.Ж. Б-522  от 10.06. 09г
876 Байсеитова  Л.Р. Б-525  от 10.06.09г
877 Байсеитов  Н.С. Б-526  от 10.06.09г
878 Оспанов  Р.А. О-529  от 10.06.09г
879 Калибеков  К.Б. К-528  от  10.06.09г
880 Бейспеков  А.С. Б-541  от 18.06.09г.
881 Дюсембекова  С.О. Д-544  от 22.06.09г
882 Нагаева  С.С. Н-545  от 22.06.09г
883 Раева  А.Б. Р-548  от 22.06.09
884 Нуркешова  Д.Р. Н-575  от 2.07.09г.
885 Айтжанова  Г.К. А-587  от 10.07.09г.
886 Джуманов  Б.М. Д-568  от  10.07.09г.
887 Калыгулова  Н.Б. К-589  от 10.07.09 г.
888 Калиакпарова  Г.А. К—590  от  10.07.09г.
889 Айтбаева  С.И. А-595  от  13.07.09 г.
890 Альханова  Г.А. А-596  от 13.07.09г.
891 Джуманов  Б.М Д-597  от 13.07.09 г.
892 Жуманов  М. Ж-598  от от 13.07.09г.
893 Нуров  Г.Ю. Н-610  от 15.07.09г.
894 Чернова  Е.В. Ч-611  от 15.07.09г.
895 Разиева  Г.Н. Р-615  от 16.07.09г.
896 Аманбаева А.С А-656 от 21.07.09 г
897 Аманбаева Г.М. А-627 от  21.07.09 г
898 Байсултанова С.К. Б-629 от 21.07.09 г
899 Сейпиева М.М. С-642 от 22.07.09 г
900 Байсултанова И.К. Б-704 от 30.07.09 г
901 Джарылкаганова С.А. Д-684 от 29.07.09 г
902 Нурланулы Е Н-674 от 28.07.09 г
903 Абдигалымова С.А А-660 от 28.07.09 г
904 Каштаева  Ж.Д. К-722 от 3.08.09 г
905 Каримов М.Д. К-723 от 3.08.09 г
906 Токтарбаева А.Д. Т-727  от 3.08.09 г
907 Альханова Г.А А-728 от 5.08.09г
908 Альханова И.А А-729 от 5.08.09г
909 Альханова А.А А-730 от 5.08.09г
910 Нусупбекова Г.П. Н-761  от 11.08.09 г
911 Жабыкбаева Р.К. Ж-762 от 10.08.09 г
912 Ергебекова Г.К. Е-761 от 10.08.09 г
913 Айдарханов   А А-756 от  10.08 09 г
914 Айдарханова Е.В. А-757от  10.08 09 г
915 Омаров  И.З О-772  от 11.08.09 г
916 Каштаева А.К. К-781  от 13.08.09 г
917 Маткаримов  А.М. М-806  от 18.08.09 г
918 Дуйсебаев Г.М. Д-802 от 18.08.2009 г
919 Ким  И.Г. К-827 от 24.08.09 г
920 Арапова Ж.Б. А-855  от 04.09.09 г
921 Арапова Н.Т. А-856  от 04.09.09 г
922 Шохов  Ю.И. Ш-862  от 4.09.09 г
923 Давлетпаков  С.Т. Д-878  от 15.09.09 г
924 Еденова  З.А. Е-879  от 15.09.09 г
925 Бегалиев Н.О. Б-894  от  18.09.09 г
926 Касымбаева  Ж.К К-914  от 29.09.09 г
927 Касымбаева  Г.Б К-915  от 29.09.09 г
928 Маусынбаева С.Ж. М-897  от  21.09.09 г
929 Дик М.В. Д-925  от   06.10.09
930 Аликбаева Н.Н. А-938  от  12.10.09
931 Игеликов Сарсенбай И-940  от 12.10.09 г
932 Кайрашова Р.С К-941 от 12.10.2009г
934  Маясаров М.А. М-943 от 12.10.2009
935 Маясаров С,М М-944 от 12.10.2009
936 Урисбаев С.А У-946 от 12.10.2009
937 Ахметова М.Е А-964 от 19.10.2009
938 Сатбаков Н.О С-965 от 19.10.2009
939 Саргизов Н.Ж  С-966 от 19.10.2009
940 Саргизова А.С. С-967 от 19.10.2009
941 Искаков С И-974 от 20.10.2009
942 Тулибаева А.Н  Т-1019  от 11.11.2009
943 Базарбай Н.Б. Б-1014 от 10.11.2009
944 Рамазанова А.Е. Р-1022 от 17.11.2009
945 Кайбар Нурбек  К-1055 от 02.12.2009
946 Женисбек Мусабай М-1056 от 02.12.2009
947 Жаксыбеков Ж.Ж Ж-1057 от  03.12.2009
948 Жаксыбеков Н.Ж Ж-1058 от 03.12.2009
949 Калимбетова В.С К-1059 от 03.12.2009
950 Кофтун В.А. К-1060 от 03.12.2009 г
951 Бирюкова  С.Б. Б-1070 от 08.12.2009 г
952 Джагафаров И.Ф Д-1080  от  09.12.2009
953 Садыкова Д.А. С-1112 от 25.12.2009
954 Джарбасова Л.Б. Д-1110 от 25.12.2009
955 Коксегенова Н.М К-37 от 20.01.2010
956 Сейсембекова Т,Н. С-43 от 26.01.2010
957 Туркебаев  Б.Б Т-47 от 26.01.2010
958 Мухметова Г,Ж. М-59 от 02.02.2010
959 Мухметова К.Ж. М-60 от 02.02.2010
960 Әділгүл Ә-71 от 05.02.2010
961 Әділхан Ә-72 от 05.02.2010
962 Манап Н М-98 от 16.02.2010
963 Жадан М.В. Ж-122 от 24.02.2010
964 Абдикаримова А.К. А-140 от 04.03.2010
965 Борамбаев М.С Б-146  от 10.03.2010
966 Оспанов Е.А О-148 от 10.03.2010
967 Советханов Н.С С-169 от 25.03.2010
968 Жансолтан М Ж-167 от 25.03.2010
969 Жансолтан Е Ж-166 от 25.03.2010
970 Оразалинова Н.Ж. О-165 от 18.03.2010
971 Кумар Женис К-153 от 11.03.2010
972 Кубаева Д.А. К-191 от 06.04.2010
973 Какеш Д К-254 от 27.04.2010
974 Жумагулова А.Е Ж-247 от  26.04.2010
975 Баженай М Б-231  от 20.04.2010
976 Нурбосынова Б.А Н-302 от  12.05.2010
978 Сарбасова Г.Б. С-336 от 20.05.2010
979 Божарова Г.Б. Б-331 от 20.05.2010
980 Даниленко М.Б. Д-385 от 20.05.2010
981 Сейсенбаева А.С С-454 от 24.06.2010
982 Хожамжарова К.К Х-509  от 12.07.2010
983 Хожамжаров Д.Т. Х-510 от 12.07.2010
984 Сейсембаева К.С. С-561 от 23.07.2010
985 Сейсембавеа Ж.С С-562 от23.07.2010
986 Ибраимова М.Х. И-584 от 02.08.2010
987 Махамбетова М.М. М-779 от 15.09.2010 г
988 Алимбаев А.Т А-920 от 14.10.2010 г
989 Алимбаев О.Т. А921  от  14.10.2010 г
990 Алимбавеа Г.С. А-922 от  14.10. 2010 г
991 Пивнева О.С. П-931 от 15.10.2010 г
992 Бамуратов  Р.У. Б-951 от  19.10.2010 г
993 Сулейменова А С-1054 от 10.11.2010 г
994 Куйкабаев   А К-1052 от 10.11.2010 г
995 Жазыбаева Ж.С. Ж-1085 от 01.12.2010
996 Матайбаева С.С М-43 от 20.01.2011 г
997 Аманкулов Д.С А-63 от 27.01.2011 г
998 Жетписбаев А.Н. Ж-65  от  27.01.2011
999 Абдрешов  Н.С. А-125  от  15.02.2011 
1000 Карипов З.К К-185 от 02.03.2011 
1001 Акпанбетов Ж.С А-182 от 02.03.2011
1002 Нигматулина Ф.Ш Н-282 от 07.04.2011 г
1003 Толеуова А.А. Т-309 от 14.04.2011
1004 Цветковская С.В. Ц-338 от 20.04.2011
1005 Кадырбекова А.Р. К-348 от 22.04.2011
1006 Рузаев Р.У. Р-374 от  20.04.2011
1007 Буланбаев Н.Р. Б-449 от 26.05.2011
1008 Аутай Дина А-448 от 26.05.2011
1009 Сахай Ермек С-450 от 26.05.2011
1010 Козгараева Г.Е. К-454 от 27.05.2011
1011 Джадраев Е.А. Д-453 от 27.05.2011 
1012 Серикжан  Байгалым Б-459 от 31.05.2011
1013 Койшыбаев Д.Д К-579 от 11.07.2011
1014 Бусовская Б-740 от 06.09.2011 
1015 Киалбаев  А.К К-765 от 12.09.2011
1016 Шарипова Б.С. Ш-782 от 14.09.2011
1017 Акшалакова Э.М. А-788 от 20.09.2011
1018 Таласбаева Д.А. Т-892 от 31.10.2011 
1019 Варакина А.В. В-926 от 16.112011
1020 Байгалиева Н.Б. Б-946 от 25.11.2011
1021 Адъят Б А-975 от 13.12.2011
1022 Адъят А А-976 от 13.12.2011
1023 Хажекбер Т Х-9 от 06.01.2012 
1024 Даутхан С Д-27 от 11.01.2012 
1025 Укметхан Г.  У-8 от 06.01.2012
1026 Рахымбеков А.М. Р-57 от 17.01.2012
1027 Даултхан Д-87 от 26.01.2012
1028 Санат А С-88 от 26.01.2012
1029 Ибраимов У.К. И-126 от 07.02.12
1030 Ащанова А.Т. А-150 от 14.02.2012
1031 Жуванышева Ж.Б. Ж-187 от 20.02.2012
1032 Мырзахметова Ф.С. М-190 20.02.2012
1033 Сулеймен Н. С-231 от 23.02.2012
1034 Кудияров Д.С. К-238 от 27.02.2012
1035 Сәлім М. С-255 от 28.02.2012
1036 Муханов А.У. М-287 от 13.03.2012
1037 Ерменбетова К.Е. Е-314 от 19.03.2012
1038 Андабек М. А-348 от 29.03.2012
1039 Кадылбек К. К-350 от 29.03.2012
1040 Төлеухан С. Т-353 от 29.03.2012
1041 Уристамбекова А.Т. У-354 от 29.03.2012
1042 Ғафуролла С. Ғ-363 от 03.04.2012
1043 Керимкулова Д.Ж. К-391 от 09.04.2012
1044 Сатей Ж. С-408 от 11.04.2012
1045 Амирбекова В.К. А-484 от 04.05.2012
1046 Джанибекова Г.А. Д-498 от 08.05.2012
1047 Шаймолдинов Г. Ш-525 от 16.05.2012
1048 Жандарбек С. Ж-519 от 16.05.2012
1049 Рахметдулаева М.Д. Р-615 от 14.06.2012
1050 Орынбаев М.А. О-639 от 26.06.2012
1051 Б.Еркін Е-643 от 27.06.2012
1052 Алипбаева У.Б. А-676 от 19.07.2012
1053 Жапарова Б.Н. Ж-677 от 19.07.2012
1054 Калимолданова С.К. К-678 от 19.07.2012
1055 Акчаликов Д.Б. А-697 от 27.07.2012
1056 Хатбай Е. Х-701 от 27.07.2012
1057 Ким Н.Б. К-705 от 31.07.2012
1058 Ким И.И. К- 706 от 31.07.2012
1059 Ли И.С. Л-707 от 31.07.2012
1060 Тухметова А.Б. Т-793 от 29.08.2012
1061 Зукен Н. З-807 от 10.09.2012
1062 Байтаракова К. Б-821 от 17.09.2012
1063 Белкожанов Ж.А. Б-838 от 02.10.2012
1064 Адикулова Ш.А. А-847 от 11.10.2012
1065 Тогенова М.К. Т-912 от 20.11.2012
1066 Магзам А. М-921 от 22.11.2012
1067 Аликупов Р.Б. А-926 от 27.11.2012
1068 Байборинова К.У. Б-927 от 28.11.2012
1069 Темирканова А.А. Т-932 от 28.11.2012
1070 Кенбаева Г.м. К-83 от 21.01.2013
1071 Шегенова А.Х. Ш-97 от 23.01.2013
1072 Рахметдуллаев А.Д. Р – 102 от 24.01.2013
1073 Нурмахамбетов Н.Т. Н-108 от 28.01.2013
1074 Нурлан Балхаш Н-148 от 13.02.2013
1075 Таныбай Игилик Т-154 от 19.02.2013
1076 Джолдыбаева И. Д-161 от 22.02.2013
1077 Джолдыбаева Ф. Д-162 от 22.02.2013
1078 Насибулин Р.Р. Н-178 от 01.03.2013
1079 Сулеймен М. С-179 от 01.03.2013
1080 Турсынбай К. Т-188 от 05.03.2013
1081 Окапулы Н. О-202 от 14.03.2013
1082 Жакенулы Женисбек Ж-217 от 26.03.2013
1083 Шаймурдан Кайрат Ш-235 от 04.04.2013
1084 Галиева К.М. Г-246 от 04.04.2013
1085 Абылгазинова Г.И. А-259 от 10.04.2013
1086 Уразаева Р.К. У-264 от 10.04.2013
1087 Етенбаева А.А. Е-274 от 17.04.2013
1088 Сембинов А.Б. С-311 от 03.05.2013
1089 Окбаева А.Н. О-318 от 08.05.2013
1090 Касилова Т.В. К-322 от 13.05.2013
1091 Касилов А.С. К-323 от 13.05.2013
1092 Касилов И.А. К-324 от 13.05.2013
1093 Полатова Г.И. П-326 от 13.05.2013
1094 Алиев Ж.Ж. А-329 от 14.05.2013
1095 Бимурзаева У.О. Б-331 от 14.05.2013
1096 Карибекова М.О. К-333 от 14.05.2013
1097 Ли Л.Р. Л-351 от 20.05.2013
1098 Ли Е.А. Л-352 от 20.05.2013
1099 Шин Р.А. Ш-355 от 20.05.2013
1100 Донасова А.А. Д-358 от 27.05.2013
1101 Донасова Ш.А. Д-359т от 27.05.2013
1102 Заиндинова А.Б. З-360 от 27.05.2013
1103 Курумбаев А.Б. К-371 от 28.05.2013
1104 Джолдыбекова Н.Е. Д-378 от 29.05.2013
1105 Иманбаева А.Б. И-381 от 29.05.2013
1106 Иманбаева Д.Б. И-382 от 29.05.2013
1107 Бримжарова А.А. Б-386 от 31.05.2013
1108 Карипжанов М.Ш. К-406 от 10.06.2013
1109 Нұрғұспанұлы Мергенбек  Н-420 от 17.06.2013
1110 Джумабаева.Г.Н. Д-421 от 18.06.2013
1111 Өмірәлі.М.М. Ө-424 от 18.06.2013
1112 Сарсебеков.С.К С-441 от 01.07.2013
1113 Курмангалиев.Г.К. К-452 от 04.07.2013
1114 Сагатова.Б.А. С-453 от 04.07.2013
1115 Курмангалиева.А.А. К-459 от 12.07.2013
1116 Хажиева.Б.И. Х-460 от 12.07.2013
1117 Бекш. С.К Б-484 от 22.07.2013
1118 Абақбаев.М.С. А-488 от 24.07.2013
1119 Қыстаубаев.Р.А. Қ-498 от 30.07.2013
1120 Қыстабаева.Б.А. Қ-499 от 30.07.2013
1121 Денисенко.И.М. Д-517 от 09.08.2013
1122 Кенжебаева.Е.А. К-518 от 09.08.2013
1123 Кенжебаев.А.Н. К-519 от 09.08.2013
1124 Потапова.Г.А. П-520 от09.08.2013
1125 Потапов.Д.Ю. П-521 от 09.08.2013
1126 Потапова.Е.Ю. П-522 от 09.08.2013
1127 Имангалиев.А.К. И-524 от 12.08.2013
1128 Көксеген.С К-525 от 12.08.2013
1129 Биргад.Б. Б-529 от 13.08.2013
1130 Галимова А.С Г-530 от13.08.2013
1131 Батырбеков.С.М Б-545 от 21.08.2013
1132 Забелина.А.М. З-547 от 22.08.2013
1133 Сейсембаева.К.С С-562 от 03.09.2013
1134 Тулепова.С.С Т-568 от 03.09.2013
1135 Бекпутаюва. Т.Д Б-576 от 03.09.2013
1136 Чистеков.И.В Ч-595 от17.09.2013
1137 Сагатбеков.Т. С-596 от 17.09.2013
1138 Шалин .К. Ш-589 от 20.09.2013
1139 Ермакова.Л.Б. Е-641 от08.10.2013
1140 Оразалинов.М.Е. О-655 от 17.10.2013
1141 Мукашев.К.Т М-704 от 27.11.2013
1142 Кенжебаева Г.Б. К-715 от  04.12.2013
1143 Ахметова  М.Е. А-10  от 08.01.2014
1144 Кудайбергенова Д.А. К-24  от 15.01.2014
1145 Кулинтаева С.К. К-26 от 15.01.2014
1146 Мартьянова И.Н. М-38 от 21.01.2014
1147 Сарбасов Н.К. С-61 от 27.01.2014
1148 Ногайбаева А.К. Н-76 от 29.01.2014
1149 Ерменбетова Н.М. Е-86 от 05.02.2014
1150 Амандыкова Г.М. А-131 от 12.02.2014
1151 Куздикбаев А.К. К-132 от 12.02.2014
1152 Кунузбаева А.К. К-141 от 13.02.2014
1153 Кунизбаева А.И. К-142 от 13.02.2014
1154 Туякбаев М.К. Т-162 от 21.02.2014
1155 Матайбаев С.С. М-163 от 21.02.2014
1156 Искандаров Р.А. И-164 от 21.02.2014
1157 Дукенова А.С. Д-165 от 21.02.2014
1158 Фензель С.М. Ф-189 от 27.02.2014
1159 Нұрданбек Ғ. Н-207 от 11.03.2014
1160 Ыдырыш Минауар Ы- 215 от 17-03-2014
1161 Раисова Г.А. Р-2116 от 17-03-2004
1162 Полотов Р.Ж. П-231 от 26-03-2014
1163 Майбасов М.К. М-282 от 14-04-2014
1164 Кожахметова А.А. К-296 от 21-04-2014
1165 Журтбаев К.К. Ж-297 от  21-04-2014
1166 Самиева М.Б. С-305 от 23-04-2014
1167 Шаяхметова А.Б. Ш-357 от 16-05-2014
1168 Ким Антон Р. К-391 от 30-05-2014
1169 Ким Элеонора Петровна К-392 от 30-05-2014
1170 Тулегенова К.К. Т-413 от 05-06-2014
1171 Прохода Е.С. П-422 от 16-06-2014
1172 Бедабаева С.Х. Б-435 от 20-06-2014
1173 Пулатов Н.А. П-436 от 20-06-2014
1174 Кашкенова Ж.К. К-443 от 24-06-2014
1175 Бақыт Гүлсім Б-747 от 08-07-2014
1176 Какимжанова Г.Ж. К-500 от 21-07-2014
1177 Рахимова А.Р. Р-527 от 30-07-2014
1178 Кутумбаева Г.К. К-551 от 13-08-2014
1179 Оспангазиев Е. О-552 от 14-08-2014
1180 Малаева Л.Ж. М-565 от 21-08-2014
1181 Хашагулов С.Р. Х-566 от 21-08-2014
1182 Тоқажан Ә.Е. Т-567 от 21-08-2014
1183 Бакыт Таңңұр Б-604 от 03-09-2014
1184 Муқадысқызы Қасым  М-609 от 09-09-2014
1185 Турсынгалиев А.А. Т- 614 от 11-09-2014
1186 Ахметқали Б. А-617 от 15-09-2014
1187 Нурмаханбетова Н.Т. Н-621 от 16-09-2014
1188 Жанбыршаев К.О. Ж-636 от 24-09-2014
1189 Ким В.Р. К- 646 от 26-09-2014
1190 Байменова К.А. Б-759 от  24-11-2014
1191 Багыбаева Индира Б-777 от 04-12-2014
1192 Мустафин И.Х. М-25 от 19-01-2015
1193 Садвакасова Б.М. С-28 от 22-01-2015
1194 Булекбаев А.Т. Б-31 от 26-01-2015
1195 Оспанова А.М. О-47 от 29-01-2015
1196 Мұқатай Бикеш М-48 от 29-01-2015
1197 Қастер Рахат К-51 от 03-02-2015
1198 Куатбекова М.Н. К-58 от 06-02-2015
1199 Айтлесов Д.Н. А-123 от 27-02-2015
1200 Базарбек М. Б-193 от 06-04-2015
1201 Мадыбекова Б.А. М-291 от 21-05-2015
1202 Асатпаева Б.К. А-413 от 22-07-2015
1203 Сабралинова Г.Н. С-421 от 23-07-2015
1204 Олежко С.С. О-507 от 02-09-2015
1205 Нәзігүл О-599 от 28-10-2015
1206 Шлдебаева Ш.А. Ш-629 от 19-11-2015
1207 Рыспеков Д.Б. Р-639 от 30-11-2015
1208 Серикбаева Ж.С. С-678 от 14-12-2015
1209 Тарыбаева З.Р. Т-9 от 11-01-2016
1210 Тарыбаева К. Т-10 от 11-01-2016
1211 Баймолданова Н.А. Б-11 от 11-01-2016
1212 Рахимова А.Ш.  Р-16 от 13-01-2016
1213 Жарылгасинова А.К. Ж-17 от 13-01-2016
1214 Абдуллин Р.Ф. А-31 от 20-01-2016
1215 Абдуллин Ф.А. А-32 от 20-01-2016
1216 Ван М.С. В-34 от 20-01-2016
1217 Алимбаева А.А. А-64 от 28-01-2016
1218 Байдолда А. Б-69 от 03-02-2016
1219 Жардемият Б. Ж-70 от 03-02-2016
1220 Керимова А.Б. К-87 от 12-02-2016
1221 Тилеугазы Ж. Т-90 от 16-02-2016
1222 Садыкова С. С-104 от 24-02-2016
1223 Гайдук А.И. Г-108 от 26-02-2016
1224 Молдаханова А.А. М-155 от 24-03-2016
1225 Суйнгалиева Ж.К. С-156 от 24-03-2016
1226 Карим Е. К-162 от 29-03-2016
1227 Карибеков С.О. К-176 от 30-03-2016
1228 Хумархан  Х-183 от 04-04-2016
1229 Шаяхметова К.К. Ш-184 от 04-04-2016
1230 Левин Н.Ю. Л-139 от 05-04-2016
1231 Талыпбаев Е.Б. Т-203 от 07-04-2016
1232 Полатбаева Г.А. П-206 от 08-04-2016
1233 Суйнгалиев Р.Ж. С-208 от 11-04-2016
1234 Миллятова М. М-209 от 11-04-2016
1235 Жапсарбаева А.Ж. Ж-263 от 11-05-2016
1236 Иысұлы Қ. И-308 от 18-05-2016
1237 Иысов Ж.К. И-309 от 19-05-2016
1238 Чумаева А. Ч-322 от 20-05-2016
1239 Боранбаев Е.С. Б-323 от 20-05-2016
1240 Конысбаев А.О. К-326 от 23-05-2016
1241 Косжанова Г.И. К-328 от 23-05-2016
1242 Дауренбек М.К. Д-329 от 23-05-2016
1243 Таубаев Б.С. Т-330 от 23-05-2016
1244 Масғұт С. М-332 от 24-05-2016
1245 Жусанбаев Р.К. Ж-335 от 25-05-2016 
1246 Жумабаева Т.Б. Ж-336 от 25-05-2016
1247 Какимжанова ьт Ш.Ж. К-341  от 26-05-2016
1248 Рымбаева К.М. Р-348 от 01-06-2016
1249 Трунов Д.А. Т-356 от 02-06-2016
1250 Мусабаева Л.М. М-362 от 06-06-2016
1251 Мусулимов Д.Б. М-364 от 07-06-2016
1252 Ербатырова Г.Ш. Е-381 от 15-06-2016 
1253 Түндебаева А.С. Т-382 от 16-06-2016
1254 Сулейманов А.Н. С-386 от 20-06-2016
1255 Бедельбаев Р.М. Б-387 от 20-06-2016
1256 Львова Т.А. Л-396 от 21-06-2016
1257 Садыкова М.Н. С-408 от 23-06-2016
1258 Нурпеисова Д.А. Н-411 от 28-06-2016
1259 Алиева О. А-416 от 30-06-2016
1260 Сейсембаев Е.В. С-425 от 11-07-2016
1261 Бейсбаева М.К. Б-427 от 11-07-2016
1262 Манжикова Н.С. М-439 от 15-07-2016
1263 Абылай Д. А-440 от 15-07-2016
1264 Азирбеков Д.Ж. А-452 от 22-07-2016
1265 Кукаев Т.А. К-454 от 25-07-2016
1266 Калимолданова С.С. К-457 от 26-07-2016
1267 Самиева А.Т.                                                                                                                                                                     С-459 от 27-07-2016
1268 Жуматаева А.Е. Ж-460 от 27-07-2016
1269 Умаров Е.К. У-461 от 28-07-2016
1270 Куренкеева Р.К. К-466 от 29-07-2016
1271 Шаншарбаева А.Б. Ш-468 от 01-08-2016
1272 Молбаев А.У. М-471 от 02-08-2016
1273 Скакова А.М. С-474 от  02-08-2016
1274 Сарсенбай М.Р. С-495 от 11-08-2016
1275 Кожахметова М.Ж. К-496 от 11-08-2016
1276 Шами Қ.А. Ш-499 от 12-08-2016
1277 Боранбаева А.А. Б-503 от 16-08-2016
1278 Касымбеков Т.С. К-515 от 23-08-2016
1279 Туткышева К.Т. Т-533 от 01-09-2016
1280 Осанов Б.К. О-535 от 02-09-2016
1281 Осанова Ж.Б. О-536 от 02-09-2016
1282 Осанов А.Б. О-537 от 02-09-2016
1283 Никишина С.П. Н-538 от 02-09-2016
1284 Каланов Е.К. К-547 от 07-09-2016
1285 Оналхан А. О-551 от 14-09-2016
1286 Тансыкбаева К.Т. Т-563 от 15-09-2016
1287 Ерниязова М.В. Е-570 от 20-09-2016
1288 Асанбаев А.Ж. А-572 от 20-09-2016
1289 Қабылбек Е. Қ-575 от 21-09-2016
1290 Қайратхан М. Қ-579 от 26-09-2016
1291 Кошбаева А.Д. К-582 от 26-09-2016
1292 Нұрсапаұлы Н. Н-583 от 26-09-2016
1293 Амантай Қ. А-593 от 28-09-2016
1294 Сарсембаев М.Б. С-629 от 17-10-2016
1295 Жексембеков М.Б. Ж-634 от 18-10-2016
1296 Тумабаев Д.Т. Т-638 от 19-10-2016
1297 Сарсенбаева Қ.Б. С-642 от 20-10-2016
1298 Курганбаева Л.Б. К-653 от 26-10-2016
1299 Курганбаева Б.К. К-658 от 27-10-2016
1300 Рсалиев К.Т. Р-662 от 27-10-2016
1301 Балаева Р.И. Б-679 от 07-10-2016
1302 Кенесбаев Д.С. К-685 от 08-11-2016
1303 Ахмет М. А-694 от 15-11-2016
1304 Алдабекова З.К. А-698 от 18-11-2016
1305 Малаева Ж.Е. М-699 от 18-11-2016
1306 Конакбаева А.Қ. К-701 от  21-11-2016
1307 Байсеитова А.М. Б-702 от 21-11-2016
1308 Омаров Е.М. О-711 от 22-11-2016
1309 Мұхамед К. М-714 от 22-11-2016
1310 Бимуратов А.А. Б-715 от 23-11-2016
1311 Исабекова Б.И. И-718 от 24-11-2016
1312 Сейілхан С-743 от 02-12-2016
1313 Мамырбеков Г.А. М-745 от 05-12-2016
1314 Тазабекова М.А.               Т-746 от 05-12-2016
1315 Мулдашева Н.А.                  Б-747 от 05-12-2016
1316 Ахметова С.Ж. А-5   от 05-01-2017
1317 Қалдиева К.Ж. К-9    от 09-01-2017
1318 Шалабаев Ракыш Ш-15 от 10-01-2017
1319 Дуйсенбаева Т.Ш. Д-14  от 10-01-2017
1320 Бурякова Е.И.               Б-42 от 17-01-2017
1321 Гречуков Е.И.               Г-43 от 17-01-2017
1322 Мынбаева Р.М. М-57 от 20-01-2017
1323 Зархум Алтай З-62  от 23-01-2017
1324 Беркинбаев М.М. Б-68 от 26-01-2017
1325 Аширбай Ж.Ж. А-70  от 26-01-2017
1326 Тогызбаева А.М. Т-111  от 10-02-2017
1327 Әбдіуәлиұлы Т. Ә-127 от 23-02-2017
1328 Әбдіуәлиұлы Е. Ә-131 23-02-2017
1329 Омаркулов Д.А. О-136  от 27-02-2017
1330 Далайхан К. Д-137 от 27-02-2017
1331 Политиди  Л.П. П-181  от 28-03-2017
1332 Бохаш Секман Б-198 от 30-03-2017
1333 Қыпшақбаева М.Ә. К-210 от 05-04-2017
1334 Рыскулова Г.К. Р-212 от 05-04-2017
1335 Дельва Н.Н. Д-213  от 05-04-2017
1336 Темирбаева Ж.Н. Т-214 от 05-04-2017
1337 Темирбаев Д.Ж. Т-216  от 05-04-2017
1338 Баймулдинов А.Б. Б-218 от 06-04-2017
1339 Имангалиева М.К. И-219 от 06-04-2017
1340 Хамитова С. Х-224 от 07-04-2017
1341 Агымбаева Т.П. А-236  от 11-04-2017
1342 Рыскулова О.С. Р-238 от 11-04-2017
1343 Имандаутова Д. И-239  от 11-04-2017
1344 Шаймерденов Н.В. Ш-247 от 14-04-2017
1345 Асылханов М.Т. А-269 от 25-04-2017
1346 Касым А. К-272  от 26-04-2017
1347 Болатова Н.Н. Б-274 от 26-04-2017
1348 Оразалы Н.Қ. О-314  от 24-05-2017
1349 Жукеев Д.К. Ж-316 от 24-05-2017
1350 Хавсамет Жарасхан Х-320  от 25-05-2017
1351 Аканбаева Н.Е. А-334 от 30-05-2017
1352 Кыпшаков Е.Е. К-336 от 30-05-2017
1353 Бекбаева Э.О. Б-337  от 30-05-2017
1354 Аканбаев М.Е. А-338 от 30-05-2017
1355 Калиев Р.С. К-364 от 07-06-2017
1356 Омаркулова Л.Ж. О-369 от 08-06-2017
1357 Фадеева А.И. Ф-381 от 13-06-2017
1358 Жуковский И.Ю. Ж-384 от 14-06-2017
1359 Шагиев Р.В. Ш-391 от 15-06-2017
1360 Жұман Жанипа Ж-419 от 23-06-2017
1361 Талдыбаев Б.С. Т-515 от 03-08-2017
1362 Кәдірәлі Ж. К-515 от 03-08-2017
1363 Бескекилов О.М. Б-528 от 10-08-2017
1364 Жарханқызы Б. Ж-586 от 06-09-2017
1365 Загиргаан Ж. З-611 от 18-09-2017
1366 Битимов А.М. Б-630 от 21-09-2017