Навигация

Жетісу адалдық алаңы

Ақпарат

Баннеры

Ақпарат

Негізгі » Бөлімдер » «Текелі қаласының қаржы бөлімі» ММ » Лауазымдық міндеттер

Лауазымдық міндеттер

Бөлім басшысы
(E-R-1 санаты)

1.Жалпы ережелер
1.1. Қаржы бөлімінің басшысы өз жұмысында Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының бюджеттік Кодексін, ар-намыс Кодексін , “Мемлекеттік қызмет туралы”, “Жемқорлықпен күрес”, “Білім туралы”, “Мәдениет туралы”, “Тілдер туралы” Заңдарын, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Қаржы Министірлігінің , нормативтік құқықтық актілерін, бөлім ережесі мен регламентін, облыс әкімдігінің және қала әкімдігінің қаулылары, өкімдері басқарма басшысының бұйрықтары, ішкі еңбек тәртібі ережелерін, осы лауазымдық нұсқаулықты басшылыққа алады
1.2. Құрлымдық бөлімше –жоқ.
1.3. Қаржы бөлімінің міндетін атқарады.
 
2. Басшының құқықтары
2.1. Өз құзіретіне байланысты сыртқы мекемелерімен қарым-қатынастар жүргізу.
2.2. Жергілікті атқарушы органдардан (бюджеттік бағдарлама әкімшілерінен) бюджетті атқару жөнінде ақпарат алу.
2.3. Бюджетті атқару жұмыстарын арттыру жөнінде ұсыныстар енгізу.
2.4. Қол астыңыздағы қызметкерлерге тапсырмалар беру және тапсырмалардың орындауын бақылау.
2.5. Басқарма басшыларының бұйрықтары мен өкімдеріне виза қою, бөлім жұмысына баланысты құжаттарға қол қою.
2.6. Бөлімнің және бөлімнің әр қызметкерінің жұмысын жоспарлау.
 
3. Басшының міндеттері
3.1. Бюджетті атқару жөнінде бөлімнің жұмысын басқару, қала бюджетінің қаражатының мақсатты және тиімді пайдалануын бақылау.
3.2. Қала көліміндегі коммуналдық меншіктің мақсатты және тиімді пайдалануын бақылау.
3.3. Қала бюджеті есебінен жасалатын мемлекеттік сатып алудың мониторингін қадағалау.
3.4. Қала бюджетінің түсімдер мен қаржыландыру жиынтық жоспарларын бекіту.
3.5. Қала бюджеті түсімдерін жоспарлау жұмыстарына қатысу, бюджетті нақтылау жөнінде ұсыныс енгізу.
4. Басшының жауапкершілігі.
4. 1. Қызметтік міндеттерді бұлжытпай орындау.
4.2. Тапсырмаларды сапалы және мерзімді орындауын қамтамасыз ету.
4.3 ҚР мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің ар-намыс кодексін және еңбек тәртібін сақтау.
 

 

Бас маманы
(Е-R-4 санаты)
 
1.Жалпы ережелер
 
1.1. Қаржы бөлімінің бас маманы әкімшілік мемлекеттік қызметші, өзінің уәкілеттілігін және міндетін ұйымдастыру-құқықтық құжаттардың негізінде жүзеге асырады.
1.2. Өз функционалдық қызметтерін атқару барысында Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» заңдарын, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидаларын), Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын, қаржы бөлімі туралы ережені, ішкі еңбек тәртібі ережелерін, осы қызметтік нұсқаулықты басшылыққа алады. Өзінің функционалдық міндеттерін атқару үшін тиісті көлемде мемлекеттік тілді меңгеруге, басқа да қажетті білімді иеленуге міндетті.
1.2. Бөлім басшысымен бекітілген бөлімнің жұмыс жоспарымен жұмыс істейді.
 
2. Бас маманның құқықтары
 
2.1. Бөлімнің қарастыруына берілген жеке және мемлекеттік органдардың өтініштерін зерделеуге қатысуға құқылы.
2.2. Өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдардан қажетті ақпаратты талап етуге құқылы.
2.3. Кәсіби деңгейін көтеруге даярлау және қайта даярлау курстарында оқуға құқылы.
 
 
3.  Бас маманның міндеттері
 
Қаржы бөлімінің бас маманының міндеттері «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабында белгіленген негізгі міндеттерден туындайды.
3.1. Белгіленген қаржы жылына Мәслихат шешімімен қалалық бюджеттің бекітілген соммаларына сәйкес бюджеттік бағдарламалардың толық және уақытылы орындалу жөнінде бағытталған бөлімнің іс-шараларын жүзеге асыруға катысады.
3.2. Жоғарытұрған ұйымдарға және басшылықтарға ақпарат, анықтама, мәліметтерді дайындау шараларына қатысады.
3.3. Азаматтар және кәсіпорындар, мемлекеттік мекемелердің жазбаша өтініштеріне жауап және түсінік береді.
3.4. Түсімдері, міндеттері және төлемдері бойынша бекітілген қаржыландыру жоспар жинағын жасайды.
3.5. Түсімдері, міндеттері және төлемдері бойынша қаржыландыру жоспар жинағына ағымдағы жылға нақтыланған жергілікті бюджетке өзгерістер кіргізу.
3.6. Бюджеттік бағдарламалардың тиімділігінің бағалауы бойынша мониоринг жүргізу, санымен қатар бюджеттік қаражаттың нысаналы шығындары, ағымдағы сараптау, қаланың мемлекеттік мекемелердің жылдық есебін жүргізеді.
3.7. Мемлекеттік сатып алу тауар, жұмыс және қызметің мониорингі процессін.
3.8. Қаржы басшысының тапсырмаларын орындау. Қажет болса қаржы бөлімінің басқа да жұмыстарына қатысу.
3.9. Техникалық қауіпсіздікті сақталуын қамтамасыз ету.
3.10. Ақпараттық қауіпсіздікті сақталуын қамтамасыз ету.
 
4. Бас маманның жауапкершілігі
 
4.1. Функционалдық міндеттерін бұлжытпай орындау.
4.2. Орындаған жұмыстары мен тапсырмаларының уақыты мен сапасын сақтау.
4.3. Әдеп Кодексін және еңбек тәртібін сақтау.
4.4. Бөлімнің бас маманы өзіне жүктелген міндеттерді орындамау немесе тиісті орындамау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқық бұзу, лауазымдық уәкілеттігін асыра қолдану, мемлекеттік және еңбек тәртібін бұзғанда, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы» Заңымен белгіленген мемлекеттік қызметті атқарудағы шектеулерді, қызметтік әдеп нормаларын сақтамағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылады.

 

Жетекші маман
(E-R-5 санаты)
 
1. Жалпы ережелер
1.1. Жетекші маман өз жұмысында Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының бюджеттік Кодексін, ар-намыс Кодексін , “Мемлекеттік қызмет туралы”, “Жемқорлықпен күрес”, “Білім туралы”, “Мәдениет туралы”, “Тілдер туралы”,“Мемлекеттік мүлік туралы” Заңдарын, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Қаржы Министірлігінің нормативтік құқықтық актілерін, бөлім ережесі мен регламентін, бөлім басшысының бұйрықтарын, ішкі еңбек тәртібі ережелерін, осы лауазымдық нұсқаулықты басшылыққа алады.
1.2.Құрлымдық бөлімше – жоқ.
1.3 Жетекші маман бөлім басшысының шешімімен жоқ қызметкердің міндеттерін атқарады.
 
2. Жетекші маманның құқықтары
2.1. Бөлімге жүктелген қызметті жүзеге асыру үшін бюджеттік бағдарлама әкімшілерінен және мемлекеттік мекемелерден құжаттарды, есептемелерді, сұрау салып алуға.
2.2. Бөлімнің құзіретіндегі мәселер бойынша мемлекеттік органдарға әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар береді және олардың орындалуын бақылайды.
2.3. Осы лауазымдық нұсқаулықта анықталған міндеттемелердің жетілдіруіне ұсыныстар енгізуге.
2.4. Бөлімге келіп түскен азаматтардың өтініштері қарау ісіне қатысуға.
 
3. Жетекші маманның міндеттері
3.1 Бюджеттік бағдарламардың орындалуының мониторингін жүргізу, кредиторлық және дебиторлық берешектердің есебін жүргізу.
3.2. Қаржы басшысының басшылығының жеке тапсырмаларын орындау. Қажет болса қаржы бөлімінің басқа да жұмыстарына араласу.
3.3. Ұйымның қажетті іс жүргізу жұмыстарын қамтамасыз ету.
3.4. Қаржы бөлімінің қоғамдық шараларына қатысу.
3.5. Қаржы бөлімі бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша шығын есебін жинағын құрайды, бюджеттік мәлімдемені даярлауына қатысады.
3.6. Қаржы бөлімінің міндеттері және төлемдері бойынша қаржыландыру жоспарын құрайды.
3.7. Жылдық бухгалтерлік есебін және есептік кезеңіне құрайды, аппарат бөлімінің қаржыландыру жоспарының орындалуын бухгалтерлік есебін жүргізу.
3.8. Бөлімнің декларациясын және есебін салық органына тоқсан сайын ұсынады.
3.9. Бөлімнің жұмыс уақытының есебін жүргізу.
3.10. Статистикалық есебін құрайды.
3.11. Бір жолғы талондарды тарату бойынша талдау жұмысын және есебін жүргізу.
3.12. Коммуналдық меншік есебі бойынша жұмыс жүргізу.
 
4. Жетекші маманның жауапкершілігі
4.1. Қызметтік міндеттерді бұлжытпай орындау.
4.2. Тапсырмаларды сапалы және мерзімінде орындау.
4.3.Қазақстан Республикасы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің ар-намыс Кодексін және еңбек тәртібін сақтау.