Навигация

Жетісу адалдық алаңы

Ақпарат

Баннеры

Ақпарат

Негізгі » Бөлімдер » «Текелі қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ » Нормативті-құқықтық база

Нормативті-құқықтық база

• ҚазақстанРеспубликасыныңКонституциясы
• "ҚазақстанРеспубликасындағыжергiлiктiмемлекеттiкбасқаружәнеөзiн-өзiбасқарутуралы" Заңы;
• «Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқанмемлекеттіңжаңасаясибағыты;
• «Мемлекеттікқызметтуралы» ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңы
• «Сыбайласжемқорлыққақарсыкүрестуралы»
• «ҚазақстанРеспубликасындағытілтуралы»
• « .ҚазақстанРеспубликасындағыжергіліктімемлекеттікбасқарутуралы» ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңы
• «Нормативтікқұқықтықактілертуралы» ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңы
• «Халықтыжұмыспенқамтутуралы» ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңы
•  ҚазақстанРеспубликасыныңЕңбекКодексі
• «Мемлекеттікатаулыәлеуметтіккөмек» ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңы
• «Балалыотбасыларғаберілетінмемлекеттікжәрдемақылартуралы» ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңы
•  «ҚазақстанРеспубликасындамүгедектердіәлеуметтікқорғаутуралы» ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңы
• «Некежәнеотбасытуралы»
•  «Семей ядролықсынақполигонындағыядролықсынақсалдарынанзардапшеккеназаматтардыәлеуметтікқорғаутуралы» ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңы
•  «ҚазақстанРеспубликасындаӘлеуметтікәріптестіктуралы» ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңы
• «ҰлыОтансоғысыныңқатысушылары мен мүгедектерінежәнесоларғатеңестірілген  адамдарғаберілетінжеңілдіктер мен олардыәлеуметтікқорғаутуралы» ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңы
• «Мемлекеттіксатыпалутуралы» ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңы
• «Күнкөрісдеңгейітуралы» ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңы
• «Әкімшілікрәсімдертуралы» ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңы
• ҚазақстанРеспубликасымемлекеттікқызметшілерінің Ар-намыскодексі
• ҚазақстанРеспубликасыҮкіметініңҚаулылар